Tulevaisuuden kasvun moottoreina toimivien mikroyritysten investointien rahoituksessa ennätysvuosi

Finnveran pienrahoituksesta vastaava aluepäällikkö Elisa Sipponen.
Finnveran pienrahoituksesta vastaava aluepäällikkö Elisa Sipponen.
22.05.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

Epävarmasta toimintaympäristöstä huolimatta vuonna 2023 Finnveran yhdessä muiden rahoittajien kanssa rahoittamat mikroyritysten investoinnit kasvoivat euromääräisesti 17 prosenttia edellisvuodesta. Noin puolet rahoitetuista investoinneista kohdistui koneisiin ja kalustoon.

Finnvera myönsi rahoitusta mikroyrityksille vuonna 2023 yhteensä 355 miljoonaa euroa, mikä oli lähes kymmenesosan edellisvuotta vähemmän. Kokonaisuudessaan mikroyrityksistä rahoitusta sai noin 3 500 yritystä. Mikroyrityksellä tarkoitetaan alle 10 henkilöä työllistäviä yrityksiä. Finnveran mikroyrityksille myöntämä rahoitus oli keskimäärin noin 95 000 euroa.

Alle kymmenen henkilöä työllistävien mikroyritysten osuus Suomen koko yrityskannasta oli vuonna 2022 noin 96 prosenttia. Suurin osa Finnveran asiakkaista on pieniä, yhden tai muutaman hengen yrityksiä, jotka haluavat kehittää yritystoimintaansa ja tarvitsevat sitä varten myös ulkopuolista rahoitusta.

– Vajaat 90 prosenttia asiakkaistamme on mikroyrityksiä, joten siellä meidän merkityksemme on suuri. Me voimme esimerkiksi taata yrityksen tarvitseman pankkilainan, jota hän tarvitsee toiminnan kasvattamiseen tai ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen, kertoo Finnveran pienrahoituksesta vastaava aluepäällikkö Elisa Sipponen.

Pääsääntöisesti Finnvera rahoittaa yritysten kasvutarpeita yhteistyössä muiden rahoittajien kanssa myöntämällä takauksen lainalle. Vuonna 2023 Finnvera rahoitti yhdessä muiden rahoittajien kanssa mikroyritysten kokonaishankkeita 915 miljoonalla eurolla, josta investointien osuus oli yhteensä 508 miljoonaa euroa. Käyttöpääomatarpeiden ja viennin rahoituksen osuus kokonaisrahoituksesta laski.

Mikroyritysten investoinnit tulevaisuuden kasvun moottoreina

Investointien suunnittelussa huomioidaan aiempaa tarkemmin rahoituksen kustannukset, ja rahoitusta haetaan yhä harvemmin varmuuden vuoksi puskuriksi. Vastoin vallitsevaa tunnelmaa, vuosi 2023 oli mikroyritysten investoinneissa ennätysvuosi.

– Pienestä koostaan huolimatta mikroyritykset ovat merkittäviä investoijia, jotka tuovat markkinoille uutta talouden dynamiikkaa. Investoinnit ovat tulevaisuuden kasvun moottoreita. Tarvitsemme lisää yrityksiä kaikkiin kokoluokkiin, sillä jokainen suurikin yritys on joskus ollut pieni. Investointien kasvu epävarmuudesta huolimatta on erittäin positiivinen signaali kilpailukyvyn kannalta. On myös mahdollista, että pankit ovat varovaisia, ja edellyttävät Finnveran mukanaoloa investoinneissa aiempaa enemmän, pohtii Sipponen.


Teksti- ja kuvalähde: Finnvera Oyj

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia