Pyydä tarjous

Tulevaisuus Turussa houkuttelee – kaupungin väestönkasvussa jälleen uusi ennätys

Digipalvelut
02.02.2024 | Yrityselämässä tapahtuu

Turun seudun kasvu jatkuu ennätyksellisen vahvana. Väestönlisäys ja muuttovoitto nousivat vuonna 2023 suuremmaksi kuin kertaakaan käytettävissä olevassa tilastohistoriassa vuoden 1972 jälkeen. Turun väestönlisäys oli ennakkotietojen mukaan yhteensä 4 008 henkilöä vuonna 2023. Muuttovoitot kotimaasta ja ulkomailta nousivat yhteensä 4 596 henkilöön eli suuremmaksi kuin koskaan aiemmin. Turku sai määrällistä väestönlisäystä viidenneksi ja muuttovoittoa neljänneksi eniten kaikista kunnista vuonna 2023.

– Turun vetovoiman kasvun taustalla on etenkin lisääntynyt maahanmuutto ulkomailta ja ukrainalaisten kotikuntavalinnat maaliskuusta 2023 alkaen. Turun väestö kasvoi 1 247 henkilöllä verrattuna edelliseen vuoteen, joka oli siihen saakka suurin yksittäinen väestönkasvun vuosi. Turun väestönkasvu nousi peräti 2,03 prosenttiin vuonna 2023. Tämä ylitti selvästi kaupunkien kovan kasvun rajana pidetyn 1,5 prosentin viime vuonna ensimmäisen kerran yli 50 vuoteen, toteaa tutkimusjohtaja Timo Aro.

Turku kasvaa vahvasti ja erottautuu ainutlaatuisuudellaan

Turku on kasvanut seitsemän vuosikymmenen aikana valtavasti. Turun väkiluku ylitti 100 000 rajan 1950-luvulla ja jo 1970-luvun vaihteessa asukkaita oli 150 000. Viime vuonna loppukesästä saavutettiin ennätyksellinen 200 000 asukkaan raja. Väkiluvun kasvu erityisesti viime vuosina povaa Turkuun noin 10 000 asukasta lisää kaupungin 800-vuotisjuhlavuoteen 2029 mennessä.

Turun pormestari Minna Arveen mukaan väestönkasvulle onkin Turussa erinomaiset lähtökohdat.

– Kaupungit, joilla on kykyä ja rohkeutta panostaa samanaikaisesti koviin ja pehmeisiin kilpailukykytekijöihin ovat houkuttelevia ja menestyvät parhaiten myös kaupunkien välisessä kovenevassa kilpailussa. Turku kuuluu niiden kasvavien suurten suomalaisten kaupunkien joukkoon, joilla on riittävästi kovaa ja pehmeää pito- ja vetovoimaa, kykyä erottautua sekä hyvä mainekuva. Näiden ylläpitämiseksi tehdään myös kovasti työtä, Arve tiivistää.

Erityisen houkuttelevana Turku näyttäytyy nuorten, opiskelijoiden ja maahanmuuttajien näkökulmasta. Kovina vetovoimatekijöinä Turusta löytyy laajasti erilaisia työpaikka- ja koulutusmahdollisuuksia sekä palveluita, mikä vaikuttaa suoraan esimerkiksi opiskelijoiden kokemukseen tulevaisuudesta Turussa. Myös yritykset näkevät alueella kasvumahdollisuuksia, tästä kertoo esimerkiksi Kupittaan alueen nouseminen viime vuosien aikana neljänneksi eniten kasvaneeksi työpaikkakeskittymäksi koko maassa.

Niin sanotut kovat vetovoimatekijät luovat vankan pohjan Turun seudun houkuttelevuudelle. Kaupungin menestyksen ja kasvun kannalta myös pehmeillä vetovoimatekijöillä on suuri merkitys. Ilmapiirin lisäksi Turun ympärivuotinen tapahtuma- ja elämystarjonta sekä monipuoliset ja houkuttelevat vapaa-ajan mahdollisuudet ovat tärkeitä kilpailuvaltteja. Myös kaupungin lukuisat vehreät kaupunkipuistot, helposti saavutettavat lähiluontokohteet sekä merellisyys tekevät kaupungista ainutlaatuisen.

Kestävän kaupunkikehittämisen siivittämää kasvua

Turun lisääntyneen vetovoiman taustalla on laajan koulutus- ja työpaikkatarjonnan lisäksi huomattavat panostukset strategiseen ja kestävään kaupunkikehittämiseen. Turulla on käynnissä kerrannaisvaikutuksiltaan suuria investointeja muun muassa elinvoimaan, kaupunkilaisten hyvinvointiin, uusiin asuinalueisiin, liikenteeseen ja liikkumiseen sekä kulttuuriin.

Länsiradan mahdollistama nopea ja luotettava raideyhteys Helsinkiin helpottaa merkittävästi työmatkalaisten arkea ja parantaa myös Turun seudun kulttuuri- ja matkailupalvelujen saavutettavuutta. Yhdessä raitiotien ja lähijunaliikenteen kanssa luotettava ratayhteys tuleekin entisestään lisäämään Turun logistista vetovoimaa kasvukolmion osana ja Suomen porttina länteen. Turku jatkaa tulevien vuosien aikana myös suuria kulttuuri-investointeja, joista mittavin on uusi musiikkitalo Fuuga.

Teksti- ja kuvalähde: Turun kaupunki

Muita uutisia