Pyydä tarjous

Turun raitiotie on paitsi liikennehanke, myös kaupunkikehityshanke

Digipalvelut
25.05.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Turun raitiotiehanke ottaa askeleen eteenpäin, kun huolella valmisteltu raitiotien yleissuunnitelma lähetetään lausunnoille ja kaupunkilaisten kommentoitavaksi. Raitiotiehanke on Turulle ja Turun seudulle tärkeä kaupunkikehityshanke, joka vauhdittaa kaupunkia kestävään kasvuun. Reitin varrelle kehittyy tulevaisuudessa uutta asumista, palveluja sekä työpaikkoja.

Lausunnoille lähtevässä yleissuunnitelmassa on nyt valmisteltu ensimmäinen 11 kilometrin pituinen raitiotieosuus sataman ja Varissuon välille. Raitiotietä suositellaan myös linjattavaksi satamasta Humalistonkatua pitkin kauppatorille päätyen Varissuolla Pelttarinkadulle.

Sidosryhmillä on kesäkuun loppupuolelle asti aikaa antaa lausuntonsa raitiotien yleissuunnitelmasta.

Kaupunkilaiset pääsevät ottamaan kantaa suunnitelmaan verkossa ja yleisötilaisuuksissa. Lausuntojen perusteella yleissuunnitelmaan on mahdollisuus vielä tehdä täydennyksiä ennen kuin kaupunginhallitus syksyllä 2023 päättää toteutussuunnittelusta ja raitiotien reitistä.

Yleissuunnitelmassa on mukana yli 20 erilaista vaikutusarviointia raitiotiehankkeesta. Hankkeella on laaja-alaisia vaikutuksia Turun kaupunkikehitykseen ja niitä on lausunnoille lähtevässä kattavassa materiaalissa tarkasteltu muun muassa asuntotuotannon, yritysvaikutusten, kiinteistötaloudellisten tulojen sekä verotulojen kehityksen näkökulmasta.

Raitiotielinjaus on osa määrätietoista kaupunkikehittämistä, jota Turussa tehdään tulevina vuosina. Turun tavoitteena on olla kaupunki, joka kiinnostaa myös Suomen ulkopuolella ja on vahva osa Suomen kasvukolmiota.

– Raiteet, niin Tunnin juna, kuin nyt lausunnoille lähtevä ratikka ovat yksi askel kohti päämäärää. Investoinnit ovat tietenkin mittavia, mutta niin ovat myös niiden myönteiset vaikutukset, taloudelliset vaikutukset mukaan lukien, mikäli näiden kaupunkikehityshankkeiden täysimääräinen potentiaali pystytään hyödyntämään. Keskeistä on hankkeen tarkastelu erityisesti elinvoiman ja kasvun näkökulmasta. Rakentamisen kilke on kasvun ja elinvoiman ääni. Silloin tietää, että kaupunki menee eteenpäin, toteaa Turun pormestari Minna Arve.

Uutta asumista, palveluja ja työpaikkoja

Turun raitiotie on paitsi liikennehanke, myös kaupunkikehityshanke. Reitin varsi on kaupungin merkittävä kasvusuunta tulevina vuosikymmeninä ja raitiotie yhdistäisi reitin varren alueet tiiviimmin toisiinsa. Saavutettavuuden paranemisesta hyötyisivät niin satama, keskusta, Tiedepuiston alue kuin Varissuon aluekin.

Raitiotien kasvuvaikutukset ulottuvat paitsi suoraan raitiotiereitin varrella oleville asuinalueille ja solmupisteisiin, niin myös laajemmalle koko kaupungin alueelle. Reitin varrelle kehittyy uutta asumista, palveluja sekä työpaikkoja. Raitiotie on myös osa yleiskaavan joukkoliikenteen laatukäytäväverkostoa ja siten keskeinen osa Turun liikennejärjestelmää.

– Raitiotie on kokonaisvaltainen ja strateginen kaupunkikehityshanke, joka määrittää Turun ja koko kaupunkiseudun kehitystä vuosikymmenien päähän, sanoo kaupunkisuunnittelujohtaja Timo Hintsanen.

Raitiotiehankkeella halutaan myös vahvistaa luottamusta Turun alueen pitkäjänteiseen, ennakoitavaan ja strategiseen kehittämiseen. Toimiva joukkoliikenneratkaisu on kaupungille myös linjaus, jolla halutaan asemoitua kasvavien ja kiinnostavien kaupunkiseutujen joukkoon, niin asukkaiden, yritysten, investointien kuin matkailijoidenkin näkökulmasta.

Raitiotie tukee kaupungin tavoitteita kilpailukyvyn, kasvun, vetovoiman ja kestävän kaupunkirakenteen näkökulmista. Lisäksi se mahdollistaa sujuvan liikennejärjestelmän ja houkuttelevan joukkoliikenteen sekä parantaa asukkaiden viihtyvyyttä ja hyvinvointia.

Laaditun yleissuunnitelman aikana on saatu lisätietoa toteutuneesta Tampereen raitiotiestä sekä Vantaan raitiotiestä, jonka hankesuunnitelma valmistui juuri. Näiden perusteella raitiotien kaupunkikehitysvaikutukset olisivat arvioitua suurempia.

Raitiotien rakentamispäätöstä tavoitellaan loppuvuodeksi 2025

Turun kaupunginvaltuusto tekee investointipäätöksen raitiotien toteutussuunnitelman ja vahvistuneen kustannusarvion perusteella. Toteutussuunnittelun aikana suunnitelmat, kustannusarviot sekä vaikutusarviot tarkentuvat siten, että investointipäätös voidaan tehdä, kustannus- ja kannattavuusarvion pohjalta, kuten pormestariohjelmassa on sovittu.

Tämän hetken arvion mukaan investointipäätös voisi ajoittua loppuvuodelle 2025. Raitiotien rakentamisen arvioidaan kestävän noin viisi vuotta.

Teksti- ja kuvalähde: Turun kaupunki