Pyydä tarjous

Uusi kansainvälinen maisteriohjelma kouluttaa markkinoinnin dataosaajia Itä-Suomen yliopistossa

Digipalvelut
05.01.2023 | Yrityselämässä tapahtuu

Ensimmäinen haku kauppatieteiden englanninkieliseen Digital Marketing and Analytics -maisteriohjelmaan alkaa tammikuussa 2023.

Maailmaan mahtuu tietoa, mutta pelkkä tiedon haaliminen ei tee vielä viisaaksi. Yrityksissä tarvitaan syvällistä ymmärrystä ja asiantuntemusta, miten dataa analysoidaan ja voidaan hyödyntää markkinoinnin ja liiketoiminnan kehittämiseksi. Yritysten digitaalisen markkinoinnin osaajien tarpeeseen vastaa Itä-Suomen yliopiston uusi englanninkielinen Digital Marketing and Analytics -maisteriohjelma.

– Tänä päivänä dataa on paljon saatavilla ja sitä on helppoa kerätä, mutta isoissakin organisaatioissa on havaittu, että yrityksiltä puuttuu kykyä analysoida ja hyödyntää dataa päätöksenteon tukena. Sen vuoksi yritykset tarvitsevat enemmän ymmärrystä, mitä datalla voidaan tehdä markkinoinnissa ja liikkeenjohdossa, kertoo markkinoinnin professori Tommi Laukkanen kauppatieteiden laitokselta.

Digital Marketing and Analytics -maisteriohjelma täydentää digitaalisen markkinoinnin ja analytiikan näkökulmista hyvin Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitoksen suosittuja englanninkielisiä maisteriohjelmia, International Business and Sales Management sekä Tourism Marketing and Management.

Digitaaliset aineistot ja ais­ti­mark­ki­noin­ti tutuiksi

Ensimmäinen opiskelijahaku Digital Marketing and Analytics -maisteriohjelmaan avautuu tammikuussa 2023. Ohjelmaan valitut 20 opiskelijaa aloittavat opintonsa Itä-Suomen yliopiston Joensuun ja Kuopion kampuksilla syksyllä 2023.

Uusi maisteriohjelma antaa opiskelijoille valmiudet kansainvälisiin markkinointi- ja johtotehtäviin, joissa data-analytiikka yhdistyy liiketoimintaan. Datan hyödyntämisen mahdollisuudet ovat erityisen rikkaita nykypäivän digitaalisissa ympäristöissä kuten sosiaalisen median kanavissa ja muussa yritysten keräämässä datassa, joten koulutusohjelma painottuu digitaaliseen markkinointiin.

– Esimerkiksi päivittäistavarakauppa kerää asiakaskortteilla valtavasti dataa kuluttajien ostokäyttäytymisestä, jota ne hyödyntävät markkinointitoimenpiteissään. Maisteriohjelman opiskelijat saavat kokonaisvaltaisen ymmärryksen siitä, miten yritykset voivat hyödyntää näitä isoja data-aineistoja yrityksen päätöksenteon tukena.

Koulutus avaa ajankohtaisia ja kiinnostavia näkökulmia myös siihen, miten digitaaliset ja virtuaaliset ympäristöt vaikuttavat ihmisten ostokäyttäytymiseen. Aistiärsykkeiden tutkimiseksi kauppatieteiden laitos selvittää parhaillaan mahdollisuuksia moniaistilaboratorion rakentamiseksi kampukselle.

– Aistimarkkinointi on kansainvälinen ilmiö. Voimme tarkastella, miten esimerkiksi visuaaliset kokemukset virtuaaliympäristössä tai erilaiset muut aistiärsykkeet kuten tuoreen leivän tuoksu, linnunlaulu tai puron solina, tai näiden yhdistelmät, vaikuttavat kuluttajien käyttäytymiseen, Laukkanen kuvailee.

Miten sää vaikuttaa kauppaketjun myyntiin?

Itä-Suomen yliopiston kauppatieteiden laitos tuottaa vahvaa markkinoinnin osaamista. Laitoksen alumni, tohtoriksi väitellyt Saku Hirvonen on yksi Digital Marketing and Analytics -maisteriohjelman vierailevista luennoitsijoista. Hirvonen työskentelee maailman suurimpiin media- ja markkinointitoimistoihin kuuluvan Dentsun Suomen yksikön tutkimusjohtajana.

– Tarvitsemme laaja-alaisempaa markkinoinnin osaamista. Kun dataa on jopa liikaa, on vaikea valita, mitä dataa haluaa tai on kannattavaa käyttää. Nykyisin markkinoinnin tutkinto ilman data- ja menetelmäosaamista jää vajaaksi. Toisaalta pelkkä data- ja menetelmäosaaminen ei riitä, vaan tarvitaan molempien puolien yhdistämistä. Omassa työssäni ratkaisen markkinoinnin kysymyksiä juuri datan avulla, kuvaa Hirvonen.

Mainos- ja mediatoimistot ovat pitkälle dataohjautuvia, ja niiden asiakkaat edellyttävät analytiikkaa. Analytiikka voi olla pelkistetympää mittaamista, kuten kuinka hyvin brändin mainoskampanja on huomattu, ja miten siihen on suhtauduttu kuluttajien keskuudessa. Vaativissa myynnin mallinnuksissa dataa kerätään ja hyödynnetään useasta lähteestä. Kauppaketjut voivat huomioida myynnissään sellaisetkin asiat kuten säätilan tai jalkapallon MM-kisat.

– Kiinnostavaa aistitutkimusta tehdään siitä, mihin ihmiset kiinnittävät huomiota mainoksissa eri kanavissa, ja mitä he oikeasti tekevät – esimerkiksi mihin ihmisten huomio kiinnittyy televisiomainoksissa, jos he tekevät muita toimia television katselun ohessa.

– Kun markkinoinnin maisteriopintoihin sisältyy data-analytiikkaa, se auttaa työssä pitkälle, Hirvonen painottaa.

Lähde: Itä-Suomen yliopisto