Pyydä tarjous

Boliden tuottaa metalleja tulevia sukupolvia varten

Boliden Kevitsan päätuotteet kupari- ja nikkelirikasteet jatkojalostetaan pääosin Bolidenin omalla sulatolla Harjavallassa.
Boliden Kevitsan päätuotteet kupari- ja nikkelirikasteet jatkojalostetaan pääosin Bolidenin omalla sulatolla Harjavallassa.
02.12.2022 | Koulutus ja opiskelu

Missä oletkin, katso ympärillesi. Perusmetalleja on kaikkialla. Tiedätkö sinä, miten ja missä metalleja etsitään ja tuotetaan? Boliden on Euroopan suurin perusmetalliyhtiö, jonka liiketoimintaan kuuluvat malminetsintä, kaivos- ja sulattotoiminta sekä metallien kierrätys. Metalleja tarvitaan ilmastonmuutoksen torjuntaan, sillä uuteen, puhtaampaan teknologiaan tarvitaan enemmän metalleja kuin fossiilisiin polttoaineisiin perustuviin ratkaisuihin.

Bolidenin toimintoja yhdistää huolenpito ihmisistä, ympäristöstä ja yhteiskunnasta. Tutkimme jatkuvasti, miten voimme ajaa muutosta yhteiskunnan kehittämiseksi tulevia sukupolvia varten. Uudet teknologiat ja innovaatiot mahdollistavat yhä vastuullisemman liiketoiminnan. Bolidenilla on johtava asema vastuullisessa kaivostoiminnassa, metallien tuotannossa ja metallien kierrätyksessä. Boliden toimii Ruotsissa, Suomessa, Norjassa ja Irlannissa työllistäen noin 6000 henkilöä. Sodankylässä sijaitsee Boliden Kevitsan monimetallikaivos. Boliden Harjavallan sulatto kuuluu maailman tehokkaimpiin kuparin ja nikkelin tuottajiin, ja Boliden Kokkola on Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas.

"Bolidenin suurin voimavara on henkilöstömme. Uusia opiskelijoita otetaan mielellään mukaan toimintaan", kertoo Kaija Veikanmaa.

Monipuolinen työympäristö mahdollistaa eri urapolkuja

Kaija Veikanmaa työskentelee Boliden Kevitsassa henkilöstökehittäjänä. Hänellä on vastuullaan kaksi päätehtävää, viestintä ja koulutusasiat.

- Korostan sitä, että meillä on hyvin monia eri osastoja ja useita eri ammattinimikkeitä. Tällä hetkellä organisaatiomme pitää sisällään yli 100 ammattinimikettä. Tämän takia pystymme tarjoamaan monipuolisia uramahdollisuuksia nuorille koulunsa päättäneille. Lisäksi joka vuosi otamme tänne 80–90 kesätyöntekijää. Heidän palautteidensa kautta on ollut ilahduttavaa kuulla, että työskentelyilmapiirimme on ystävällistä ja työtehtäviin on ollut helppo päästä sisälle aikaisemmasta työkokemuksesta riippumatta.

Työnantajana Boliden suhtautuu erittäin myönteisesti ja kannustavasti kouluttautumiseen. Työura voi lähteä harjoittelusta eteenpäin ja sitä voi omien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti täydentää sopivilla opinnoilla. Kansainvälinen työura on myös mahdollinen, koska toimipaikkoja on muuallakin kuin Suomessa.

- Olemme tämän vuoden keväällä lanseeranneet uuden kansainvälisen Bolidenin traineeohjelman. Tällä pyritään vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeisiin. Traineeohjelma antaa sinulle hyvän alun urallesi opintojesi jälkeen. Ohjelmassa seurataan tiettyä etenemissuunnitelmaa, johon sisältyy kolme harjoittelujaksoa. Pääset työskentelemään hakemassasi työtehtävässä ja saat vakituisen työsopimuksen, korostaa Veikanmaa.

- Harjoitteluohjelman lisäksi Boliden tekee tiivistä oppilaitosyhteistyötä muun muassa Rovaniemen Koulutuskuntayhtymän (Redun) kanssa. Sitä kautta meille tulee oppisopimusopiskelijoita, jotka suorittavat kaivosalan perustutkinnon ja suuntautuvat siitä louhinnan tai rikastamon puolelle, kertoo Veikanmaa.

- Meillä on myös pitkäaikaista yhteistyötä yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen kanssa, lisää Boliden Harjavallan sulatolla koulutuskordinaattorina toimiva Jarkko Lehtimäki.

Boliden Harjavallassa on Platinum-harjoitusohjelma, joka tarjoaa korkeakouluopiskelijoille mahdollisuuden syventää osaamistaan metallinjalostuksen ammattilaiseksi. Ohjelma on suunnattu metallurgisen, prosessi- tai kemian alan yliopisto-opiskelijoille, mutta sopii myös tukialojen opiskelijoille, kuten ympäristö-, turvallisuus- ja automaatioalan sekä tuotantotalouden opiskelijoille.

Boliden Kokkola on Euroopan toiseksi suurin sinkkitehdas. Jatkuvan kehitystyön ansiosta olemme sekä päästömäärien pienuuden että energiatehokkuuden näkökulmasta alamme huippuluokkaa.

Uutta ja vähäpäästöistä teknologiaa

Kaija Veikanmaa ja Jarkko Lehtimäki kertovat, että kaivosteollisuudessa ja metallinjalostuksessa otetaan jatkuvasti käyttöön uutta teknologiaa.

- Automaatioon ja etäohjaukseen investoiminen lisää tuottavuutta ja parantaa turvallisuutta. Raskas fyysinen työ on merkittävästi vähentynyt ja työtä tehdään yhä enemmän automaatiota ja robotiikkaa hyödyntäen.

- Boliden Harjavallan kuparintuotanto perustuu korkealaatuiseen osaamiseen, innovaatioihin ja nykyteknologiaan. Tuotantoprosessissa käytetään alan parasta ja ympäristöystävällisintä tekniikkaa.

Kauaskantoista työtä

Boliden-konsernin toimipaikoilla mietitään ympäristökysymyksiä satojen vuosien aikajänteellä. Kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia tarkkaillaan monella tapaa sekä kaivosalueella että sen läheisyydessä.

- Mielikuva kaivosalan toiminnasta voi olla hieman erilainen siitä, mitä se on nykypäivänä. Kaivosteollisuus onkin tehnyt suuria harppauksia eteenpäin. Bolidenin visio on olla maailman ilmastoystävällisin ja arvostetuin metallien tuottaja. Osaajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa, sanoo Veikanmaa.


  • Pohjoismainen perus- ja jalometallien tuottaja
  • Viisi kaivosta ja viisi sulattoa
  • Henkilöstöä noin 6000
  • Yli 90 vuoden kokemus
  • Toimii Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Irlannissa
  • Suomessa Boliden Kevitsa, Boliden Harjavalta ja Boliden Kokkola
  • Pääkonttori Tukholmassa

www.boliden.com