LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Boliden tuottaa metalleja tulevia sukupolvia varten

Digipalvelut
10.12.2021 | Koulutus ja opiskelu

Missä oletkin, katso ympärillesi. Perusmetalleja on kaikkialla. Tiedätkö sinä, miten ja missä metalleja etsitään ja tuotetaan? Boliden on Euroopan suurin perusmetalliyhtiö, jonka liiketoimintaan kuuluvat malminetsintä, kaivos- ja sulattotoiminta sekä metallien kierrätys. Metalleja tarvitaan ilmastonmuutoksen torjuntaan, sillä uusiin, puhtaampiin ratkaisuihin tarvitaan enemmän metalleja kuin fossiilisiin polttoaineisiin perustuviin ratkaisuihin.

Kaivannaisteollisuuden työtehtävät ovat monipuolisia ja Bolidenilla työskennellään sadoissa eri alojen tehtävissä. Boliden toimii Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Irlannissa. Sodankylässä sijaitsee Suomen suurin avolouhos, Boliden Kevitsa. Mira Kehusmaa on työskennellyt ympäristöharjoittelijana Boliden Kevitsan ympäristöosastolla. Janne Pitkänen on ollut Kevitsan kaivoksella kesätöissä jo kolmena vuonna. Molemmat opiskelijat kuvaavat työtään erittäin mielenkiintoiseksi ja vaihtelevaksi.

Työkokemusta kertyy opintojen aikana

Mira Kehusmaa on opiskellut Oulun yliopistossa ympäristötekniikkaa viisi vuotta. Boliden Kevitsaan hän tuli ensin kesätöihin, minkä jälkeen työskentely on jatkunut diplomityön merkeissä. Diplomityössään Mira tutkii rikastushiekka-altaan suotovesien talteenottoa.

– Kesä meni mukavasti ja nopeasti. Pääsin keräämään tietoa diplomityötäni varten, tein maastotarkastuksia ja ympäristöhavaintoraportteja. Pääsin mukaan myös näytteenottoon ja kaivosyhtiön sisäiseen ympäristö-, turvallisuus- ja terveysasioiden auditointiin.

Janne Pitkänen valmistui viime keväänä Oulun yliopistosta konetekniikan kandiksi ja syksyllä hän aloitti teknillisen mekaniikan diplomi-insinööriopinnot.

– Työskentelin viime kesänä projektityöharjoittelijana projektiosastolla. Aikaisempina kesinä olen ollut kiviautonkuljettajana ja varastotyöntekijänä.

Viihtyisä työympäristö

Sekä Mira että Janne ovat viihtyneet hyvin Boliden Kevitsan yli 500 työntekijän työyhteisössä.

– Olen viihtynyt Kevitsassa hyvin ja ympäristöosastolla on huipputiimi! Jokaiselta on saanut tärkeitä oppeja työelämään eikä ongelmatilanteiden kanssa tarvitse jäädä yksin, Mira kertoo.

Janne kuvaa projektiosaston porukkaa hyvin ammattitaitoiseksi ja työilmapiiriä rennoksi.

– Kysyttäessä on saanut apua ja hyviä neuvoja sekä työstä rakentavaa palautetta.

Uutta ja vähäpäästöistä teknologiaa

Kaivosalalla otetaan jatkuvasti käyttöön uutta teknologiaa. Automaatioon ja etäohjaukseen investoiminen lisää tuottavuutta ja parantaa turvallisuutta. Raskas fyysinen työ vähenee ja työtä tehdään yhä enemmän automaatiota ja robotiikkaa hyödyntäen. Janne kertoo, että hänen työhönsä kuului kokousmuistioiden laadintaa, suunnitelmien päivitystä, työmaavalvontaa, kustannusseurantaa, tilausten laatimista ja töiden järjestelyä.

Ajankohtaisia projekteja olivat muun muassa sähköisen ajoradan rakentaminen kaivoksen louheensiirtoautoille sekä rikastamon sisäilman parantaminen.

Kauaskantoista työtä

Boliden Kevitsan ympäristöosastolla mietitään kysymyksiä satojen vuosien aikajänteellä. Kaivostoiminnan ympäristövaikutuksia tarkkaillaan monella tapaa sekä kaivosalueella että sen läheisyydessä. Mira kertoo yllättyneensä kaivoksen ympäristötarkkailun laajuudesta. Janne on kesätyössään osallistunut sivukivialueen maisemoinnin pilottiprojektiin. Kaivosalueen maisemoinnilla tarkoitetaan alueen palauttamista takaisin luonnontilaan kaivostoiminnan päätyttyä.

Boliden Kevitsassa riittää louhittavaa yli kymmeneksi vuodeksi ja pyrkimyksenä on vielä pidentää kaivoksen elinikää. Boliden Kevitsan päätuotteet, kupari- ja nikkelirikasteet, jatkojalostetaan pääosin Bolidenin omilla sulatoilla esimerkiksi Harjavallassa. Malminetsinnän, kaivostoiminnan ja sulattojen lisäksi kaivosalalla tehdään Suomessa myös maailmanluokan tutkimus- ja kehitystyötä. Bolidenin visio on olla maailman ilmastoystävällisin ja arvostetuin metallien tuottaja. Osaajia tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää uramahdollisuuksista Bolidenilla: www.boliden.com/fi/ura

Boliden

  • Pohjoismainen perus- ja jalometallien tuottaja
  • Viisi kaivosta ja viisi sulattoa
  • Henkilöstöä noin 6000
  • Yli 90 vuoden kokemus
  • Toimii Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Irlannissa
  • Suomessa Boliden Kevitsa, Boliden Harjavalta ja Boliden Kokkola
  • Pääkonttori Tukholmassa