Käytännöllistä ja osallistavaa opiskelua Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa

Facebook
27.11.2023 | Koulutus ja opiskelu

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on ainutlaatuinen toisen asteen oppilaitos, jolla on keskeinen asema saamelaisalueen kehittämisessä ja arktisessa osaamisessa. Oppilaitos järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

– Koska olemme pieni oppilaitos, meillä opiskelijat ja henkilökunta tulevat nopeasti tutuiksi keskenään. Ilmapiiri on turvallinen ja välittävä, kuvailee opinto-ohjaaja ja erityisopettaja Tea Niemelä ja jatkaa:

– Ovet ovat meille auki senkin jälkeen, kun opiskelija on valmistunut, tai jos hän on jostakin syystä keskeyttänyt opintonsa. Yhteyttä voi ottaa kaikenlaisissa asioissa, pyrimme aina ohjaamaan ja auttamaan. Suurissa kouluissa tällainen opiskelijan henkilökohtainen tukeminen ei ole aina mahdollista.

Saamelaisalueen omaa koulutusta

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen antaman koulutuksen peruskiviä ovat saamen kieli ja kulttuuri. Porotalousalaa tai saamenkäsitöitä ei voi opiskella missään muussa oppilaitoksessa Suomessa.

– Opettajat ovat päteviä ja ammattitaitoisia. Henkilökunnasta noin puolet on saamen kielen taitoisia, mainitsee Tea Niemelä.

Kaksoistutkinto ja muu oppilaitosyhteistyö

Kaikilla SAKK:n koulutusaloilla on mahdollista suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja lukion oppimäärän yhdistelmätutkinto. Ylioppilastutkinnon suorittamisessa SAKK:n kumppaneita ovat Ivalon lukio sekä Utsjoen, Enontekiön ja Savukosken lukiot.

– Lapin ammattikorkeakoulun kanssa teemme yhteistyötä väyläopinnoissa. Tälläkin hetkellä pari opiskelijaamme suorittaa opintoja Lapin AMK:ssa, kertoo Tea Niemelä

Tekemällä oppii

Käytännön tekeminen ja työelämälähtöisyys ovat SAKK:n koulutuksessa suuressa roolissa. Joillakin aloilla, kuten porotaloudessa ja matkailualalla, työelämässä oppiminen muodostaa noin puolet opinnoista.

– Esimerkiksi porotalouden opiskelija työskentelee useimmiten oman perheensä porotilalla. Myös matkailualan perustutkinto-opiskelijoilla on monesti jo työkokemusta alalta.

– Koulutusten toteutuksissa on huomioitu sekä opiskelijoiden että työnantajien tarpeet. Meillä on toimivat verkostot työnantajien kanssa. Työpaikkaohjaajien koulutukseen on myös panostettu monimuotoisesti, toteaa Tea Niemelä.


Elokuussa 2024 alkavat koulutukset

Perustutkinnot

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

 • Porotalouden osaamisala, poronhoitaja
 • Luontoalan osaamisala, luonto-ohjaaja

Liiketoiminnan perustutkinto

 • Merkonomi

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

 • Ruokapalvelun osaamisala, kokki
 • Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija

Matkailualan perustutkinto

 • Matkailun asiakaspalvelija

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Taideteollisuusalan perustutkinto

 • Saamenkäsityön osaamisala, artesaani
  • Korukivi- ja jalometalli (haku tauolla lukuvuonna 24–25)
  • Saamenkäsityö, pehmeät materiaalit
  • Saamenkäsityö, kovat materiaalit

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

 • Liiketoiminnan ammattitutkinto: jatkuva haku
 • Porotalouden ammattitutkinto: jatkuva haku
 • Saamenkäsityöalan ammattitutkinto: jatkuva haku
 • Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto: jatkuva haku

Saamen kieli ja kulttuuri

 • Pohjoissaamen kieli ja kulttuuri, 60 op
 • Inarinsaamen kieli ja kulttuuri, 15 op toteutus verkko-opintoina
 • Koltansaamen kieli ja kulttuuri, 60 op, koulutus terveysalan henkilöstölle
 • Media-ala, 60 op

Jatkuva haku: www.sogsakk.fi
Lisätietoja: [email protected]


Opinto-ohjaaja ja erityisopettaja Tea Niemelä.

Kolme toimipaikkaa

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen päätoimipaikka on Inarissa. Suurin osa koulutustarjonnasta on sijoittunut sinne. Hieman pohjoisempana Kaamasessa on Toivoniemen toimipaikka. Se on luonto- ja ympäristöalan kampus, jossa annetaan poronhoitaja- ja luonto-ohjaajakoulutusta sekä eräopaskoulutusta.

SAKK:n kolmas toimipaikka sijaitsee Enontekiöllä, jossa järjestetään lähinnä saamen kieleen ja kulttuuriin liittyviä lyhytkoulutuksia.

– Kehitämme koulutuskeskuksemme toimintaa vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Remontin valmistuessa 2025 yhdistämme päätoimipaikkaamme Inariin myös Toivoniemen yksikön toiminnot. Opiskelijoille tämä on suuri etu, kun opinnot on keskitetty jatkossa Inariin.

Virtuaalikoulu mahdollistaa opiskelun etänä

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen toimintaan kuuluu olennaisesti virtuaalikoulu, jonka päätehtävänä on toteuttaa laadukasta saamen kielten ja -kulttuurin etäopetusta jo yli kahdenkymmenen vuoden kokemuksella.

– Virtuaalikoulun tehtävänä on myös kehittää aktiivisesti oppilaitoksen digikyvykkyyttä ja henkilöstön digiosaamista sekä tarjota koulutuspalveluita oppilaitoksen ulkopuolelle. Lisäksi virtuaalikoulu toimii erilaisten etätapahtumien mahdollistajana.

Opiskelijoiden ääni kuuluu

Pienessä oppilaitoksessa opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet oppilaitoksen arkeen ja päätöksentekoon on hienosti huomioitu.

– Meillä opiskelijat ovat vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä ja ideoinnissa. Opiskelijat arvostavat yksilöllistä ja henkilökohtaista otetta oman opintopolkunsa laatimisessa.

– Opiskelijakunta toimii aktiivisesti, ja oppilaitoksen eri toimielimissä sekä SAKK:n johtokunnassa on opiskelijoiden edustus. Pyydämme opiskelijoilta palautetta, ja reagoimme toiveisiin ja parannusehdotuksiin.

– Lisäksi SAKK:lla on hyvät opiskeluhuollon palvelut ja verkostot. Inarissa on koululla paikan päällä koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja kerran viikossa, joten ammattilaisen puheille pääsee nopeasti. Palveluita on tarjolla myös etäyhteyksillä, kertoo Tea Niemelä

Upea luonto on valttikortti

Yksi SAKK:n vetovoimatekijä on Lapin luonto. SAKK:lla on asuntolat Inarissa ja Toivoniemessä, molemmat paikat sijaitsevat järven rannalla.

– Luonnon kauneus sekä mahdollisuus retkeilyyn ja eränkäyntiin korostuvat opiskelijoiden viihtyvyydessä. Asuntoloilla on veneitä käytettävissä, Toivoniemessä on lisäksi lainattavissa retkeily- ja kalastusvälineistöä.

Tea Niemelän mukaan vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat muutoinkin hyvät.

– Inarin asuntolassa on kaikille opiskelijoille tarkoitettu kuntosali. Inarin kunnan liikuntatiloihin on järjestetty asuntolasta kuljetukset. Lisäksi tarjolla on bänditoimintaa ja näytelmäkerho. Opiskelijat järjestävät itse paljon illanviettoja ja muuta kaikille yhteistä toimintaa.

Hakeminen

Peruskoulun päättäneet ja ne, joilla ei ole aikaisempaa tutkintoa suoritettuna hakevat yhteishaussa 20.2.–19.3.2024. Hakulomake löytyy Opintopolku.fi -palvelusta.

Muita tutkintoja suorittaneet voivat hakea tutkintoon johtaviin koulutuksiin suoraan oppilaitokselle yhteishaun aikaan tai jatkuvassa haussa.

– Jatkuva haku toimii joustavasti. Jos kesken lukuvuotta tulee tilanne, että olisi mahdollisuus aloittaa opinnot, niin kannattaa ilman muuta ottaa meihin yhteyttä, huomauttaa Tea Niemelä.

SAKK:n media-alalle, saamen kielen ja kulttuurin koulutuksiin sekä taideteollisuusalan perustutkintokoulutukseen haetaan täyttämällä erillinen hakulomake sähköisenä tai paperilla. Todistusjäljennökset toimitetaan koululle postitse.

Saamen kielen ja kulttuurin lyhytkoulutuksista sekä muista lyhytkoulutuksista (lupa-, pätevyys-, kortti- jne. koulutukset) ilmoitetaan paikallislehdissä sekä koulun verkkosivuilla. Lisätietoja hakemisesta (suomeksi): www.sogsakk.fi/fi/Hakijalle/Hae-opiskelemaan

Saamelaisalueen koulutuskeskus
Opintotoimisto
Menesjärventie 4, 99870 Inari
040 707 3793, [email protected]

www.sogsakk.fi

Facebook | Instagram | YouTube | TikTok | X

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä