Pyydä tarjous

Käytännöllistä ja osallistavaa opiskelua Saamelaisalueen koulutuskeskuksessa

Digipalvelut
12.12.2022 | Koulutus ja opiskelu

Saamelaisalueen koulutuskeskus (SAKK), pohjoissaameksi Sámi oahpahusguovddáš (SOG), on saamenkäsityöhön, poronhoitoon ja saamen kieliin erikoistunut toisen asteen oppilaitos, joka järjestää monialaista ammatillista koulutusta sekä nuorille että aikuisille.

– Koska olemme pieni oppilaitos, meillä opiskelijat ja henkilökunta tulevat nopeasti tutuiksi keskenään. Ilmapiiri on turvallinen ja välittävä, kuvailee opinto-ohjaaja ja erityisopettaja Tea Niemelä.

– Ovet ovat meille auki senkin jälkeen, kun opiskelija on valmistunut, tai jos hän on jostakin syystä keskeyttänyt opintonsa. Yhteyttä voi ottaa kaikenlaisissa asioissa, pyrimme aina ohjaamaan ja auttamaan. Suurissa kouluissa tällainen opiskelijan henkilökohtainen tukeminen ei ole aina mahdollista.


Elokuussa 2023 alkavat koulutukset

Perustutkinnot

Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto

 • Porotalouden osaamisala, poronhoitaja
 • Luontoalan osaamisala, luonto-ohjaaja

Liiketoiminnan perustutkinto (haku tauolla lukuvuonna 23-24)

 • Merkonomi

Ravintola- ja catering-alan perustutkinto

 • Ruokapalvelun osaamisala, kokki
 • Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija

Matkailualan perustutkinto

 • Matkailupalvelujen osaamisala, matkailupalvelujen tuottaja
 • Majoituspalvelujen osaamisala, vastaanottovirkailija
 • Matkailupalvelujen myynnin osaamisala, matka-asiantuntija

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja

 • Sairaanhoidon ja huolenpidon osaamisala
 • Ikääntyvien hoidon ja kuntoutuksen osaamisala
 • Lasten ja nuorten kasvatuksen ja hoidon osaamisala

Taideteollisuusalan perustutkinto

 • Saamenkäsityön osaamisala, artesaani
  • Korukivi- ja jalometalli (haku tauolla lukuvuonna 23-24)
  • Saamenkäsityö, pehmeät materiaalit
  • Saamenkäsityö, kovat materiaalit

Ammatti- ja erikoisammattitutkinnot

 • Liiketoiminnan ammattitutkinto: jatkuva haku
 • Luontoalan ammattitutkinto: hakuaika 2.12.2022 asti, koulutus alkaa 27.3.2023
 • Porotalouden ammattitutkinto: jatkuva haku
 • Saamenkäsityöalan ammattitutkinto: jatkuva haku
 • Saamenkäsityöalan erikoisammattitutkinto: jatkuva haku

Saamen kieli ja kulttuuri

 • Pohjoissaamen kielen ja kulttuurin linja, 60 op
 • Inarinsaamen kielen ja kulttuurin linja, 60 op
 • Koltansaamen kielen ja kulttuurin linja, 15 op, toteutus verkko-opintoina
 • Medialinja, 60 + 60 op

Jatkuva haku: www.sogsakk.fi
Lisätietoja: [email protected]


Saamelaisalueen omaa koulutusta

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen antaman koulutuksen peruskiviä ovat saamen kieli ja kulttuuri. Porotalousalaa tai saamenkäsitöitä ei voi opiskella missään muussa oppilaitoksessa Suomessa.

– Opettajat ovat päteviä ja ammattitaitoisia. Henkilökunnasta noin puolet on saamen kielen taitoisia, Tea Niemelä mainitsee.

Kaksoistutkinto ja muu oppilaitosyhteistyö

Kaikilla SAKK:n koulutusaloilla on mahdollista suorittaa ammatillisen perustutkinnon ja lukion oppimäärän yhdistelmätutkinto. Ylioppilastutkinnon suorittamisessa SAKK:n kumppaneita ovat Ivalon lukio sekä Utsjoen, Enontekiön ja Savukosken lukiot.

– Lapin ammattikorkeakoulun kanssa teemme yhteistyötä väyläopinnoissa. Tälläkin hetkellä pari opiskelijaamme suorittaa opintojen osia Lapin AMK:ssa. Oppisopimuskoulutuksessa teemme tiiviissä yhteistyössä Lapin koulutuskeskus REDUn kanssa, Tea Niemelä kertoo.

Tekemällä oppii

Käytännön tekeminen ja työelämälähtöisyys ovat SAKK:n koulutuksessa suuressa roolissa. Joillakin aloilla, kuten porotaloudessa ja matkailualalla, työelämässä oppiminen muodostaa noin puolet opinnoista.

– Esimerkiksi porotalouden opiskelija työskentelee useimmiten oman perheensä porotilalla. Myös matkailualan perustutkinto-opiskelijoilla on monesti jo työkokemusta alalta, toteaa Tea Niemelä.

– Koulutusten toteutuksissa on huomioitu sekä opiskelijoiden että työnantajien tarpeet. Meillä on toimivat verkostot työnantajien kanssa.

Kolme toimipaikkaa

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen päätoimipaikka on Inarissa. Suurin osa koulutustarjonnasta on sijoittunut sinne.

Hieman pohjoisempana Kaamasessa on Toivoniemen toimipaikka. Se on luonto- ja ympäristöalan kampus, jossa annetaan poronhoitaja- ja luonto-ohjaajakoulutusta sekä eräopaskoulutusta.

SAKK:n kolmas toimipaikka sijaitsee Enontekiöllä, jossa järjestetään lähinnä saamen kieleen ja kulttuuriin liittyviä lyhytkoulutuksia.

Opiskelijoiden ääni kuuluu

Pienessä oppilaitoksessa opiskelijoiden vaikutusmahdollisuudet oppilaitoksen arkeen ja päätöksentekoon on hienosti huomioitu.

– Opiskelijat ovat meillä vahvasti mukana toiminnan kehittämisessä ja ideoinnissa. Opiskelijat arvostavat yksilöllistä ja henkilökohtaista otetta oman opintopolkunsa laatimisessa, Tea Niemelä kertoo.

– Opiskelijakunta toimii aktiivisesti, ja oppilaitoksen eri toimielimissä sekä SAKK:n johtokunnassa on opiskelijoiden edustus. Pyydämme opiskelijoilta palautetta, ja reagoimme toiveisiin ja parannusehdotuksiin.

– SAKK:lla on hyvät opiskeluhuollon palvelut ja verkostot, yhteistyö Inarin kunnan kanssa toimii erinomaisesti. Inarissa on koululla paikan päällä koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja ja psykiatrinen sairaanhoitaja kerran viikossa, joten ammattilaisen puheille pääsee nopeasti. Lisäksi palveluita on tarjolla etäyhteyksillä.

Upea luonto on valttikortti

Yksi SAKK:n vetovoimatekijä on Lapin luonto. SAKK:lla on asuntolat Inarissa ja Toivoniemessä, molemmat paikat sijaitsevat järven rannalla.

– Luonnon kauneus sekä mahdollisuus retkeilyyn ja eränkäyntiin korostuvat opiskelijoiden viihtyvyydessä. Asuntoloilla on veneitä käytettävissä, Toivoniemessä on lisäksi lainattavissa retkeily- ja kalastusvälineistöä.

Tea Niemelän mukaan vapaa-ajanviettomahdollisuudet ovat muutoinkin hyvät.

– Inarin asuntolassa on kaikille opiskelijoille tarkoitettu kuntosali. Inarin kunnan liikuntatiloihin on järjestetty asuntolasta kuljetukset. Lisäksi tarjolla on bänditoimintaa ja näytelmäkerho. Opiskelijat järjestävät itse paljon illanviettoja ja muuta kaikille yhteistä toimintaa.

Maukasta ruokaa

Tea Niemelä kertoo, että opiskelijapalautteissa saavat aina kiitosta hyvä ruoka ja paikalliset raaka-aineet.

– Tarjoamme kolme ateriaa päivässä. Pääkoululla Inarissa toimii ruokalan yhteydessä ravintola- ja catering-alan opetuskeittiö, jonka antimia saavat kaikki opiskelijat maistella.

– Toivoniemessä on oma teurastamo ja kalankäsittelylaitos. Niiden jatkojalostetut tuotteet ovat myös meillä käytettävissä.

Hakeminen

Peruskoulun päättäneet ja ne, joilla ei ole aikaisempaa tutkintoa suoritettuna hakevat yhteishaussa 21.2.–21.3.2023. Hakulomake löytyy Opintopolku.fi -palvelusta.

Muita tutkintoja suorittaneet voivat hakea tutkintoon johtaviin koulutuksiin suoraan oppilaitokselle yhteishaun aikaan tai jatkuvassa haussa.

– Jatkuva haku toimii joustavasti. Jos kesken lukuvuotta tulee tilanne, että olisi mahdollisuus aloittaa opinnot, niin kannattaa ilman muuta ottaa yhteyttä meihin, Tea Niemelä huomauttaa.

SAKK:n medialinjalle sekä inarinsaamen-, pohjoissaamen- tai koltansaamen kielen ja kulttuurin opintoihin haetaan täyttämällä erillinen hakulomake sähköisenä tai paperilla. Hakuaika on 21.2.–15.5.2023. Todistusjäljennökset toimitetaan koululle postitse.

Saamen kielen ja kulttuurin lyhytkoulutuksista sekä muista lyhytkoulutuksista (lupa-, pätevyys-, kortti- jne. koulutukset) ilmoitetaan paikallislehdissä sekä koulun verkkosivuilla. Lisätietoja hakemisesta (suomeksi): www.sogsakk.fi/fi/Hakijalle/Hae-opiskelemaan


Saamelaisalueen koulutuskeskus
Opintotoimisto
Menesjärventie 4, 99870 Inari
040 707 3793, [email protected]

www.sogsakk.fi

Facebook

Twitter

Instagram

YouTube