Pyydä tarjous

Kivistä kiinnostunut malminetsintägeologi massiivisten aarteiden äärellä

Digipalvelut
09.12.2022 | Koulutus ja opiskelu

AA Sakatti Mining Oy:n vanhempi projektigeologi Jussi Annanolli oli jo nuorena kiinnostunut kivistä. Koulussa hän innostui luonnonmaantieteestä ja edelleen luonto, kartat ja topografia vetävät häntä puoleensa.

Lukioaikana Jussi Annanolli ei vielä tiennyt, mille alalle hän tulevaisuudessa hakeutuisi. Kun hän pyrki yliopistoon, hän haki ensisijaisesti opiskelemaan maantiedettä.

– Hakuvaiheessa huomasin, että yliopistossa on geologialle ihan oma opintoalansa, Jussi kertoo.

Jussi Annanolli

Kesätöitä kentällä

– Kolmena ensimmäisenä opiskelukesänä tein Geologian tutkimuskeskuksella maaperäkartoitusta, Jussi muistelee.

– Sen jälkeen innostuin malminetsinnästä ja lähdin Karasjoelle Pohjois-Norjaan. Siellä etsintätyöt keskittyivät nikkeliin, kupariin ja kultaan. Maastossa tehtiin kallioperäkartoitusta, jonka yhteydessä kerättiin käsinäytteitä: vasaralla irrotettiin näytteitä joko lohkareista tai kalliosta ja samalla kerättiin sopivaa maa-ainesta geokemiallista analyysiä varten, Jussi selventää.

Geologiksi hän valmistui Oulun yliopistosta vuonna 2008.

Jussi sai ensimmäisen vakituisen työpaikkansa Kolarissa toimineelta Northland Exploration Finland Oy:ltä. Keski-Lapissa on paljon potentiaalia malminetsinnälle, ja neljän vuoden kuluttua hän siirtyi nikkeli- ja kuparimalmin etsintään Sodankylään Kevitsan kaivokselle. Jussi on työskennellyt myös Rupert Resourcesin kullanetsinnän tutkimusprojektissa Sodankylässä.

Ammattitaitoisille geologeille on aina kysyntää

Sakatin kaivosprojektin alueelliseen malminetsintään Jussi tuli mukaan ensimmäisen kerran vuonna 2016.

– Työalueisiin kuuluivat muun muassa Sodankylä, Savukoski, Salla ja Kittilä. Työ painottui toimistotöihin aikaisempien maastotöiden sijaan, hän kertoo.

Pandemian aikana hän oli puolitoista vuotta Rio Tinton palveluksessa ja vastasi yhtiön Suomen nikkelinetsinnästä. Jussi palasi vuonna 2022 Sakatin kaivosprojektiin, nyt vanhempana projektigeologina, vastuullaan lähialueiden malminetsintä.

Merkityksellinen työ, johon ei kyllästy

Yli 15 vuotta malminetsinnän alalla työskennellyt Jussi pitää työtään edelleenkin motivoivana ja mielenkiintoisena.

– Tässä tietää tekevänsä jotain yhteiskunnan hyväksi, sillä kaikki nykyaikaisessa yhteiskunnassa käyttävät hyödykkeitä, joiden valmistamiseen tarvitaan kaivannaisalan tuotteita.

Malminetsintägeologin työtä voi kuvailla aarteenetsinnäksi. Suomen kallioperästä löytyy arvokkaita metalleja ja mineraaleja timanteista kultaan ja akkumetalleihin. Malminetsintägeologi tutkii, minne näitä on kertynyt merkittäviä määriä. Vihjeitä selvitettäessä aikaa kuluu geofysikaalisten, geologisten ja geokemiallisten aineistojen mallintamiseen ja tutkimiseen. Kivien yksilölliset ominaisuudet, kuten geokemiallinen koostumus, magneettisuus tai sähkönjohtavuus, voivat johdattaa esim. nikkeli-, kupari- tai platinaryhmän metalliesiintymän jäljille.

Etsintäkohteiden valinnan jälkeen aloitetaan näytteiden kerääminen. Näytteet kerätään vasaroimalla, poraamalla tai kairaamalla, minkä jälkeen ne lähetetään geokemialliseen analyysiin metallipitoisuuksien määrittämiseksi. Kun tulokset saadaan takaisin laboratoriosta, ne tallennetaan ja mallinnetaan GIS-paikkatieto- ja 3D-ohjelmistolla. Metallipitoisuudet ja esiintymän sijainti ja ulottuvuudet määrittävät, kuinka kannattava esiintymä voisi olla ja onko kohteessa syytä tehdä jatkotutkimuksia.

Geologin työura voi olla myös kansainvälinen

Malminetsintätyössä voi myös matkustaa, jolloin on mahdollista nähdä erilaisia kiviä ja geologiaa. Jussi on työmatkoillaan käynyt muun muassa Grönlannissa, Etelä-Afrikassa, Sambiassa, Venäjällä ja Huippuvuorilla sekä useissa Euroopan kohteissa. Viimeisin tutkimusmatka suuntautui Grönlantiin, jossa tieverkoston puuttuessa liikuttiin helikopterilla.

Jussi mainitsee, että geologeja tarvitaan muuallakin kuin pelkästään malminetsinnässä. Monet geologit löytävät mielenkiinnon kohteensa infrarakentamisen puolelta tai kaivoksista.

Luontoihmisen unelma-ammatti

Kaikki geologit ovat jossain määrin luontoihmisiä. Tykkäämme liikkua luonnossa ja tutkia siellä erilaisia asioita. Geologilla on hyvä olla halu jatkuvaan oppimiseen ja tutkimiseen. Minulla on edelleenkin tallessa lapsuuden aarteet, ensimmäiset kiisut eli sulfidimineraalit, jotka löysin alle kouluikäisenä. Ihmettelin, mitä nämä soramurskan seassa näkyvät kullankeltaiset kappaleet ovat. Ne olivat lähes arvotonta rikkikiisua, mutta kyllä ne pienen pojan silmään näyttivät mielenkiintoisilta, Jussi hymyilee.


Sakatti – tulevaisuuden kaivos

Sakatin esiintymä sijaitsee Sodankylässä, Keski-Lapissa, yhdellä Euroopan harvoista malmikentistä. Sakatin hanke on kansainvälisestikin merkittävä kaivosprojekti. Esiintymä on geologisesti erityinen korkeiden metallipitoisuuksiensa ja monipuolisen metalliyhdistelmän vuoksi. Sakatin päämetallit ovat nikkeli, kupari ja platinaryhmän alkuaineet eli platina ja palladium sekä koboltti, kulta ja hopea. Metalleilla on keskeinen osa päästöttömän energiatuotannon, varastoinnin ja liikenteen kehittämisessä.

Sakatin esiintymästä osa sijaitsee Viiankiaavan soidensuojelualueen alla, joka kuuluu Natura 2000-verkostoon. Tavoitteena on toteuttaa ympäristöä kunnioittaen Sakatin maanalainen, hiilineutraali kaivos. Sakatin toimintaa ohjaa FutureSmart Mining ™ toimintamalli, joka yhdistää teknologian, digitalisaation ja vastuullisuuden. Sakatin kaivoshankkeessa hyödynnetään uusia teknologisia ratkaisuja. Tunneliporauslaitteella porattava suora tunneli lähtee rikastamoalueelta suojelualueen ulkopuolelta ja kohtaa malmin noin 500 metrin syvyydessä. Suojelualueelle ei tule mitään maanpäällisiä rakenteita. Kaivoksesta tulee sähköistetty, siellä hyödynnetään sähköllä toimivia ajoneuvoja ja kauko-ohjattavia kaivoskoneita.

Sakatin projektissa työskentelee tällä hetkellä yli 50 eri alan osaajaa. Kaivostoiminnan käynnistyttyä Sakatti työllistää suoraan arvioilta noin 350 työntekijää. Kaivoshankkeesta vastaa AA Sakatti Mining Oy, joka on Anglo Americanin Sodankylään rekisteröity tytäryhtiö.

Kaivosalan Vastuullisuuskoulututus

AA Sakatti Mining Oy ja koulutusyhtiö REDU Edu Oy ovat yhteistyössä kehittäneet Vastuullisuuden verkko-opintokokonaisuuden. Koulutusmateriaalit ovat kaikille avoimia ja maksuttomia. Koulutuskokonaisuus on laadittu mahdollisimman kattavaksi sekä monipuoliseksi ja se pitää sisällään mm. erilaisia verkkoympäristössä toteutettavia tehtäviä.

Koulutuksen osioissa käsitellään kaivostoimintaa monesta vastuullisuuden eri näkökulmasta, kuten mm. ympäristövastuun ja sosiaalisen vastuullisuuden osalta.

Lisätietoja
[email protected]
finland.angloamerican.com