Metsäteollisuus rakentaa kestävää tulevaisuutta

Facebook
29.11.2023 | Koulutus ja opiskelu

Metsäteollisuus on uudistuva ja innovatiivinen ala, joka tarjoaa monipuolisia urapolkuja ja työtehtäviä, joista on ilo inspiroitua.

Metsäteollisuus tarjoaa monipuolisia töitä kymmenille tuhansille suomalaisille. Jatkuvasti uudistuvalla alalla tehdään töitä uusiutuvan raaka-aineen parissa ja rakennetaan tulevaisuutta kestävälle pohjalle.Puusta tehdyillä tuotteilla voidaan korvata monia fossiilisista raaka-aineista valmistettuja tuotteita. Puu taipuu melkein mihin vain: paperiin, kartonkiin, rakennusmateriaaleihin, tekstiileihin, lääketieteen sovelluksiin ja erilaisiin pakkausmateriaaleihin.

Metsäalan koulutusta on tarjolla laajasti ympäri Suomen ammatillisissa oppilaitoksissa, ammattikorkeakouluissa ja yliopistoissa. Metsä- ja tekniikan alan koulutuksen lisäksi metsäalan töihin voi päätyä monen muunkin koulutuksen kautta, sillä metsäalan yrityksissä tarvitaan monipuolista osaamista. Alalla on töitä muun muassa kaupallisen alan, luonnontieteiden, viestinnän, yhteiskuntatieteiden, muotoilun ja henkilöstöhallinnon osaajille.

Hyvät työllistymismahdollisuudet ja reilu palkkaus

Metsät tarjoavat tuhansia työpaikkoja ympäri Suomea ja ulkomailla. Töitä riittää monien alojen osaajille. Metsäteollisuuden palkat ovat keskimäärin muita teollisuuden aloja korkeampia. Tehtailla vuorotyössä palkkapussia kasvattavat erilaiset lisät.

Metsäalalla on työtehtäviä monenlaisissa ympäristöissä: metsässä luonnon helmassa, asiakkaiden kanssa, pääkonttorilla, biotuotetehtaalla, tutkimuslaboratoriossa

Tutustu metsäalan urapolkuihin

Mitä kaikkea metsäalalla voi tehdä? Millaisia ammatteja alalla on?

Metsäala tarjoaa laajan kirjon ammatteja aina metsätalouden suunnittelusta ja metsänhoitotöistä puunkorjuuseen ja kuljetukseen, sahatavaran ja vanerin valmistukseen, sellu-, paperi- ja kartonkiteollisuuteen, myyntiin, markkinointiin ja tuotekehitykseen.

Kaikkia metsäalan ammatteja yhdistävä tekijä on vastuullisuus ja kestävä teollisuus, joka tarkoittaa esimerkiksi työturvallisuudesta, ympäristöstä sekä yhteiskunnasta huolehtimista.

Lähde ja lisätietoja: www.metsateollisuus.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia