Pyydä tarjous

Rakastu elämääsi Lahden Vapaassa akatemiassa

Digipalvelut
17.12.2020 | Koulutus ja opiskelu

Vapaa akatemia on yliopistoon ja ammattikorkeakouluun tähtäävien nuorten ja aikuisten koulu. Lukuvuoden mittaiset koulutukset sopivat paitsi tutkinto-opintoihin aikovalle myös ammatillisen osaamisen täydentäjälle ja tavoitteellisesti työskentelevälle harrastajalle.

– Pyrimme parantamaan opiskelijoiden valmiuksia pääsykokeita silmällä pitäen, mutta tärkeää on myös tuottaa opiskelijalle varmuutta siitä, onko ala, jota hän opiskelee, hänelle oikea, sanoo Lahden kansanopiston kehittämispäällikkö Leena Mattila. Kolme T:tä Vapaan akatemian koulutusskaala kattaa kolme T:tä: taide, tiede ja teatteri. Yhteistyökumppaneita tiedekoulutuksissa ovat Itä-Suomen, Jyväskylän ja Turun yliopistot, taidekoulutuksissa Turun yliopisto ja LAB-ammattikorkeakoulu. Teatterikoulutuksessa yhteistyötä on Taideyliopiston Teatterikorkeakoulun kanssa. Koulutuksiin sisältyvät avoimen yliopiston ja avoimen ammattikorkeakoulun opinnot ovat mainittujen oppilaitosten opetussuunnitelmien mukaisia, joten ne on mahdollista myöhemmin hyväksyä osaksi tutkintoa. Opiskelu Vapaassa akatemiassa on päätoimista ja oikeuttaa opintotukeen muttei vähennä tukikuukausia tutkintotavoitteisesta opiskelusta.

– Teatterikoulutus on hakijamääräisesti suosituin koulutuksemme. Voidaan todeta, että se on parasta opistotason teatterikoulutusta, mitä Suomessa voi saada. Koulutus tunnetaan alalla ja ammattiteattereissa erittäin hyvin, Leena Mattila mainitsee.

Ryhmässä oppii paremmin kuin yksin

Vapaa akatemia tarjoaa avoimen yliopiston opintojen ympärille laadukkaan opetuksen ja opiskelijoiden ryhmän, jonka jäsenet tukevat toisiaan opintojen aikana.

– Opiskelijat tulevat hyvin tutuiksi keskenänsä. Meillä ryhmät eivät koskaan ole kovin suuria, mikä takaa sen, että opettaja ehtii antamaan opiskelijalle henkilökohtaista tukea ja palautetta. Arki on kiireetöntä ja keskustelulle on paljon tilaa.

– Monet kokevat, että ovat nimenomaan Vapaassa akatemiassa oppineet ja rohkaistuneet ilmaisemaan omia ajatuksiaan. Tätä kuvaa hyvin opiskelijapalautteessa ollut lause "Rakastuin täällä elämääni". Sen kirjoittaja on oivaltanut oman arvokkuutensa ja omat vahvuutensa, Leena Mattila muotoilee.

– Olemme vapaan sivistystyön oppilaitos, meillä jokainen saa olla oma itsensä. Emme tarjoa valmiita totuuksia, emmekä pyri sovittamaan opiskelijoita johonkin tiettyyn muottiin.

– Opiskelijat arvostavat sitä, että opettajat ja muu henkilökunta on helposti lähestyttävissä ja tekee työtä opiskelijoiden tulevaisuuden eteen. Opiskelijat ja henkilökuntaan kuuluvat ovat tasavertaisia yhteisön jäseniä. Opettajat saavat kiitosta hyvän ilmapiirin luomisesta ja tasokkaasta opetuksesta.

Kestävän kehityksen periaate käytäntöön

Leena Mattila kertoo, että opiston toiminnassa halutaan huomioida kestävän kehityksen ja eettisyyden näkökulmat.

– Käytännössä tämä tarkoittaa näiden näkökulmien tuomista opetusohjelmiin, mutta myös linjauksia vaikkapa oman keittiömme toimintaan. Opiskelijan opintomaksuun sisältyy päivittäinen ruokailu, ja meillä esim. kasvis- ja vegaaniruokavaliot ovat hyvin esillä.

– Meille tulee opiskelijoita eri puolilta Suomea. Olemme juuri asettuneet uusiin tiloihin Lahden keskustaan. Kulkuyhteyksien, palveluiden ja harrastusten kannalta Lahti on erinomainen kaupunki, lisäksi asumiskustannukset vapailla markkinoilla ovat verrattain edulliset. Opistolla on toki omia asuntolatilojakin.

Opintotarjontaa kehitetään jatkuvasti

Leena Mattilan mukaan Vapaan akatemian on kehityttävä jatkuvasti, koska toimintaan vaikuttaa koko maan yliopisto- ja korkeakoulujärjestelmässä tapahtuvat muutokset.

– Esimerkiksi tänä vuonna meillä on uusina tiedekoulutuksina terveystiede ja ravitsemustiede. Otimme ne opintotarjontaamme, koska terveys, ruoka ja ravitsemus ovat vallitsevia megatrendejä, joista toisaalta liikkuu paljon ristiriitaisia väitteitä. Halusimme tarjota vaihtoehdon, jossa aiheeseen voi tutustua tieteelliseen tutkimukseen perustuen.

– Näissäkin opinnoissa tarjoamme paljon sellaista extraa, jota opiskelija ei saisi yksin verkossa opiskellessaan. Esimerkiksi ravitsemustieteen opiskelijamme kävivät juuri tutustumassa paikallisen suurmarketin ruokakauppiaan työhön. Tällaisia teorian käytäntöön kytkeviä vierailuja ja muita tilaisuuksia järjestämme kaikissa oppiaineissa. Opiskelusta kiinnostuneita Leena Mattila vinkkaa ottamaan yhteyttä suoraan kiinnostavan alan vastuuopettajaan.

– He antavat mielellään lisätietoja.

Yhteystiedot löytyvät nettisivuiltamme vapaa-akatemia.fi. Yhteyttä kannattaa ottaa myös hakuaikojen ulkopuolella.

Artikkeli on julkaistu Opintomaailma 2020–2021 -lehdessä (Keski-Suomi).

Muita uutisia