Pyydä tarjous

Suunnitteluryhmä Karrak Oy:ssä suunnittelija saa vastuuta ja vapautta

Digipalvelut
17.12.2020 | Koulutus ja opiskelu

Miika Pietarinen työskentelee rakennesuunnittelijana Suunnitteluryhmä Karrak Oy:n Joensuun toimipisteessä.

– Työssäni parasta on onnistumisen tunne, kun saa suunnitelman valmiiksi ja näkee sen toteutuvan. Siitä tulee hyvä fiilis. Koulutukseltaan Miika Pietarinen on rakennusinsinööri, joksi hän valmistui Karelia-ammattikorkeakoulusta vuonna 2019.

– Olen aina tykännyt rakentamisesta ja erityisesti rakentamisen suunnittelusta. Lukion jälkeen päätin hakea opiskelemaan sellaista alaa, jossa voin itse suunnitella rakenteita. Opiskelujen aikana vahvistui käsitys siitä, että tämä todellakin on minun alaani.

– Rakennesuunnittelijan työ on näyttöpäätetyötä, eli pääasiassa piirrän ja lasken. Toki hoidan myös asiakaskontakteja, sähköpostia ja puheluita tulee paljon. Työssä tarvitaan ongelmanratkaisukykyä, pitkäjänteisyydellä ja maalaisjärjellä pääsee pitkälle, Pietarinen sanoo.

Yritys hyötyy opinnäytetyöstä

Suunnitteluryhmä Karrak Oy on Joensuussa ja Kuopiossa toimiva rakennusalan suunnittelutoimisto. Toimistot täydentävät toisiaan ja toimivat keskenään tiiviissä yhteistyössä. Karrakin henkilöstössä on sekä kokemusta että nuoruutta.

– Täällä on todella hyvä yhteishenki, porukka on reipasta ja hymyssä suin. Huumoria riittää, Miika Pietarinen toteaa.

– Opiskelujen loppuvaiheessa hain harjoittelupaikkaa, ja myös opinnäytetyö oli siinä vaiheessa ajankohtainen. Karrakilla oli kiinnostava ja yritykselle tarpeellinen aihe opinnäytetyöhöni, ja harjoittelupaikkakin järjestyi. Opinnäytetyöprosessi sujui erittäin hyvin. Aihe oli vaativa: puukerrostalon rakennejärjestelmän suunnittelu. Sain Karrakilta opastusta opinnäytteen tekemiseen, ja käytettävissä oli tarpeeksi aikaa.

– Nyt työelämässä tavoitteeni on tehdä aina vain haastavampia asioita ja siten kehittyä rakennesuunnittelijana. Uuden oppiminen ja jatkuva itsensä kehittäminen on tärkeää. Työ pysyy mielekkäänä, kun kohtaa uusia haasteita. Miika Pietarisen mukaan rakennusinsinööreille on töitä tulevaisuudessakin.

– Rakentaminen on jatkuvaa, joko tehdään uutta tai korjataan vanhaa. Voin suositella rakennustekniikan alaa opiskelupaikkaansa miettiville. Kaikki sujuu hyvin, kun suorittaa opinnot kunnolla ja on aktiivinen.

Kokonaisvaltaista palvelua

Suunnitteluryhmä Karrak Oy:n toiminta-ajatuksena on palvella asiakasta kokonaisvaltaisesti ja toimia rakennushankkeen vastuullisena suunnittelijana alkaen luonnossuunnittelusta sekä pää- ja rakennussuunnittelusta jatkuen rakenne- ja valmisosasuunnitteluun. Toimitusjohtaja Ville Vänskä kertoo, että yhtiö on perustettu vuonna 2002.

– Matkan varrella on ollut kaksi yrityskauppaa. Suunnitteluryhmä Karrak tuli minun omistukseeni vuonna 2009. Karrakin juuret ovat 1980-luvun alkupuolen Joensuussa. Kuopiosta ostimme Rakennussuunnittelu Jukka Timosen liiketoiminnan vuonna 2017.

– Joensuun toimistollamme työskentelee kymmenen henkeä, Kuopiossa kuusi. Kuopiossa tehdään lähinnä rakennussuunnittelua, esimerkiksi rivi- ja luhtitaloja muutamalle grynderiasiakkaalle sekä kerrostalojen LVIS-peruskorjausten suunnittelua.

– Joensuussa teemme rakennesuunnittelua. Alaamme on mm. liike- ja teollisuusrakennusten rakennesuunnittelu, ja teemme myös paljon puurakennesuunnittelua alihankintana talovalmistajille. Jonkin verran on myös rakennuttamista ja valvontaa.

Harjoittelusta tai kesätöistä työsuhteeseen

Ville Vänskän mukaan Suunnitteluryhmä Karrak Oy on ollut kasvuhakuinen yritys, ja yrityskaupat ovat mahdollisia myös tulevaisuudessa.

– Yrityskauppojen ohella toinen tapa kasvaa on uusien työntekijöiden rekrytointi. Nuorten osaajien palkkaamisessa on oppilaitosyhteistyö tärkeässä roolissa. Tavallinen väylä Suunnitteluryhmä Karrakin palvelukseen on meillä tehty harjoittelu tai kesätyöt, joiden aikana tutustutaan puolin ja toisin, ja opintojen päätyttyä työsuhde voi olla mahdollinen.

– Lukion käyminen on tietenkin yksi vaihtoehto, mutta esimerkiksi insinöörin AMK-opintoihin voi päästä myös ammattitutkinnon kautta. Käytännön kokemus rakentamisesta on hyvä tausta suunnittelutyöhön. Nuorilla voi olla ammattiopiston jälkeen kiire päästä työelämään, mutta mikään ei estä jatkamasta opintoja vaikka muutaman työvuoden jälkeen, Ville Vänskä muistuttaa.

Työtilanne on hyvä

– Suunnittelijoita on jonkin verran eläköitynyt, joten siitäkin syystä töitä on tarjolla. Pyrimme kouluttamaan henkilöstöämme tarpeen mukaan, olemme Karelia-ammattikorkeakoulun kumppaniyritys. Kouluttautuminen lähtee tietysti jokaisen omasta mielenkiinnosta, Ville Vänskä kertoo.

– Työntekijämme saavat vastuuta ja vapautta. Pyrkimyksenä on antaa suunnittelijoille nousujohteisesti vaativampia projekteja. Joustavat ja asiakaslähtöiset toimintatavat auttavat Karrakin asiakasta onnistumaan hankkeessaan. Osoituksena tästä ovat vuodesta toiseen säilyvät asiakassuhteet.

– Asiakasyritykset tavoittelevat omiin tavoitteisiinsa perustuen pitkäkestoisia kumppanuuksia, mikä meillekin sopii erinomaisesti. Tarjouskilpailuja yksittäisistä projekteista näkee nykyisin harvemmin, Ville Vänskä toteaa.

– Pyrimme kuuntelemaan asiakkaitamme ja huomioimaan heidän tarpeensa. Asiakkaat arvostavat kykyämme olla mukana heidän tuotteensa ja liiketoimintansa kehittämisessä.

Rakennusalan osaava suunnittelutoimisto

Suunnitteluryhmä Karrak Oy tekee uudisrakennusten ja peruskorjausten rakennussuunnittelua ja toimii kohteissa pääsuunnittelijana. Suunnitelmat tehdään mallintamalla, mikä mahdollistaa havainnekuvien luomisen. Asiakkaille on tarjolla myös vaativaa arkkitehtisuunnittelua Suunnitteluryhmä yhteistyössä Suunnitteluryhmä Karrak Oy:n kumppanien kanssa. Rakennesuunnittelua yritys tekee uudisrakennuksiin ja peruskorjauksiin. Materiaalina voi olla betoni, teräs tai puu.

Suunnitteluryhmä Karrak Oy tekee myös työselitykset ja muut tarvittavat suunnitelmat. Käytössä on nykyaikaiset mallinnus- ja mitoitusohjelmat. Suunnitteluryhmä Karrak Oy hoitaa urakoiden kilpailutuksen, urakkaneuvottelut ja urakkasopimusten ja muiden asiakirjojen laatimisen. Yhtiö tekee rakennustyön valvontaa ja muita asiantuntijatehtäviä. Taloyhtiöille Suunnitteluryhmä Karrak Oy tarjoaa suunnittelupalvelut kustannustehokkaasti ja asiantuntevasti. Erikoisosaamisena on LVIS-peruskorjausten sekä jälkiasennushissien suunnittelu. Yritys tekee suunnitelmia ja työselityksiä myös julkisivujen, parvekkeiden ja vesikattojen korjauksiin.

Tulevaisuudessa lisääntyvä lisäkerros- ja täydennysrakentamisen suunnittelu kuuluu myös palveluihin. Suunnitteluryhmä Karrak Oy:n asiakkaina on Suomen johtavia puurakentamisen komponentteja valmistavia yrityksiä. Yritys tekee asiakkailleen rakenne- ja valmisosasuunnittelua. Pilari-palkkijärjestelmä, CLT- ja LVL -rakenteet, kuten myös hirsi- ja rankarakenteet sekä moduulirakenteet ovat tuttuja. Liike- ja teollisuusrakentamisessa Suunnitteluryhmä

Karrak Oy:n asiakkaina on teollisuusyrityksiä, kuntien kiinteistöyhtiöitä sekä muita julkishallinon rakennuttajia. Useassa kohteessa tehdään aluksi hankkeen kustannusarvio luonnossuunnitelmineen. Hankkeen käynnistyttyä tehdään rakennus- ja rakennesuunnitelmat sekä yhteistyökumppanien kanssa erityisalojen suunnittelu. Suunnitteluryhmä Karrak Oy hoitaa lisäksi kohteiden rakennuttamisen ja valvonnan. Asuinrakentamisessa asiakkaina on omaa asuntotuotantoa tekeviä rakennusliikkeitä.

Suunnitteluryhmä Karrak Oy:n vahvuutena on, että yritys voi tehdä kohteeseen arkkitehti-, rakenne- ja elementtisuunnitelmat.

karrak.fi

Joensuu: Länsikatu 15

P. 013 737 33 00

Kuopio: Tehdaskatu 16

P. 017 263 2671

Artikkeli on julkaistu Opintomaailma 2020–2021 -lehdessä (Itä- ja Pohjois-Suomi).

Muita uutisia