Pyydä tarjous

Uutta Portaanpäässä syksyllä 2023: PORRAS YLIOPISTOON

Digipalvelut
12.12.2022 | Koulutus ja opiskelu

Porras yliopistoon on lukuvuoden kestoinen kansanopistolinja. Linja sisältää opiston omaa opetusta ja sen aikana on mahdollisuus suorittaa eri tieteenalojen yliopistontutkintoihin sisältyviä avoimen yliopiston opintoja.

Koulutus järjestetään sisäoppilaitosmuotoisena, mutta sen opiskelija voi asua myös muualla kuin opistolla. Opiston järjestämä opetus annetaan lähiopetuksena ja monimuoto-opetuksena. Koulutuksen kohderyhmänä ovat ensisijaisesti opiskelusuunnitelmia tekevät ylioppilaat, mutta se on avoin kaikille kiinnostuneille. Koulutuksen lähtökohtana on yleissivistyksen korostaminen ja tieteeseen monipuolisesti perehdyttäminen siten, että opiskelija sisäistää tieteellisen uskomuksenmuodostamisen merkityksen tärkeänä elämänkatsomuksensa osana.

Tiede tutuksi

Linjan oppimiskäsitys korostaa opiskelijaa uteliaana ja tiedonhaluisena olentoja, jolle sekä asiantuntijoiden ohjaus että itsenäinen tutkiminen ovat tärkeitä. Sisäoppilaitoksen kampus muodostaa otollisen opiskeluympäristön. Menetelmiä ovat luento-opetus, seminaarit ja lukupiirit sekä verkossa tapahtuva opiskelu ja itsenäinen opiskelu.

Koulutuksen tavoite on tutustuttaa opiskelija monipuolisesti akateemiseen tiedolliseen kulttuuriin, vahvistaa hänen käsitystään omasta tiedollisesta suuntautumisestaan ja antaa mahdollisuus yliopistotutkintoihin sisältyvien opintojen suorittamiseen.

Opintojen sisältö

Linjan opinnot jäsentyvät seuraavina opintokokonaisuuksina:

 • Johdatus tieteenteoriaan- ja filosofiaan
 • Tieteellinen päättely ja selittäminen sekä teorianmuodostus
 • Tieteen historia
 • Tieteen etiikka
 • Ajankohtaisia tieteen kysymyksiä
 • Tiede kulttuurissa
 • Globaalit ongelmat
 • Tiedonhankinta
 • Akateeminen englanti
 • Tieteellinen kirjoittaminen
 • Ihmistieteet ja niiden menetelmiä
 • Luonnontieteet ja niiden menetelmiä
 • Lääketieteen kysymyksiä
 • Kasvatustieteen teemoja
 • Tutkielmaseminaari
 • Avoimien yliopistojen opinnot, joiden opintomaksut opisto korvaa

Opintojen alkaminen ja maksut

Opetus alkaa 1.9.2023. Opintomaksut sovitetaan opintorahaan, johon kukin opiskelija on oikeutettu, keskimäärin 250 €/kk. Sisältää asumisen, opetuksen ja ruokailut.


Portaanpään opisto on humanistinen sivistystalo Pojois-Savossa, Lapinlahdella. Portaanpäässä voi hankkia esimerkiksi ammatillisen perustutkinnon ja valmistua lastenohjaajaksi, suorittaa ylioppilastutkinnon aikuislukiossa sekä vahvistaa jatko-opintomahdollisuuksia ja tutustua työelämään Tuva-luokalla. Lisäksi Portaanpää järjestää lukuvuoden mittaisia kansanopistolinjoja.

Portaanpäässä on viihtyisä opiskelija-asuntola sekä omalähiruokaravintola.

Katso lisää:

www.portaanpaa.fi

Facebook

Instagram

YouTube