LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Vantaan steinerkoulun lukio on luovan ajattelun lukio

Digipalvelut
18.12.2020 | Koulutus ja opiskelu

Perinteikäs Vantaan steinerkoulu toimii Vantaan Vallinojalla, kävelymatkan päässä Korson asemalta. Erinomainen sijainti pääradan varrella, Keravan, Tuusulan ja Vantaan rajalla mahdollistaa opiskelijoille nopeat yhteydet joka suuntaan.

Steinerkoulun lukiossa opiskelu on mielekästä ja motivoivaa. Opetus on yksilöllistä ja luokat ovat pieniä, jotta yhteisöllisyys säilyy. Opiskelijoita kannustetaan luovuuteen; asioita opitaan tekemällä, oivaltamalla ja yhdessä keskustelemalla.

- Opiskelijoita koulussa on nykyään noin 290 ja heistä lukiolaisia 87. Opettajia on noin 20. Steinerlukiossa opiskelija saa hyvät jatko-opintovalmiudet, yleissivistyksen merkiksi valkolakin ja matkaeväiksi ikimuistoisia kokemuksia, elämäntaitoa ja monipuolista osaamista, sanoo historian opettaja Jarno Paalasmaa.

Tasapainossa tieto, taide ja tekeminen

Steinerkoulua kuvaa monipuolisuus ja yhteisöllisyys. Siellä opitaan samat asiat kuin muissa kouluissa, mutta usein liikkeen, taiteen ja tunteen avulla. Perustaitojen lisäksi esimerkiksi tunne-elämän kehitys, vuorovaikutustaidot sekä sosiaalisen pääoman kasvu ovat keskeisessä asemassa. Arvioinnissa pyritään yksilölliseen ja kannustavaan palautteeseen.

- Oppimista leimaa luokkamuotoisuus, aineenopettajien pysyvyys, koulun omat projektit ja erityiskurssit. Lukion opinnot jakaantuvat opintojaksoihin, mutta pyrimme järjestämään luokkamuotoista opetusta niin, että mahdollisimman monet opintojaksot ovat opiskelijaryhmille yhteisiä.

- Hyvä sosiaalinen luokkahenki tutun kaveriporukan kanssa on tärkeä asia oppimisessa ja viihtymisessä, kertoo Paalasmaa.

Teoria ja käytäntö kohtaavat

Steinerlukio on mahdollista suorittaa neljässä vuodessa. Se auttaa yo-kirjoituksiin valmistautumisessa. Lukioissa on myös erityistehtävänmukaisia opintoja, jotka voivat olla esimerkiksi kirjansidontaa, arkkitehtuuria, runoutta, keramiikkaa, liikuntaa, eurytmiaa ja draamaa.

-  Steinerlukiossa opiskellaan asioita ja tehdään projekteja, joita ei välttämättä ole mahdollista tehdä muissa lukioissa. Koulussa järjestettävät erityiskurssit ovat mukavaa yhteistä tekemistä ja ne tuovat kaivattua vastapainoa teoreettisemmille opinnoille. Lukioaikana suoritetaan myös kahden viikon työharjoittelu ja pidetään kolme leiriä. Esimerkiksi Lukion lopuksi tehtävä kulttuurihistorian leirikoulu suuntautuu perinteisesti Roomaan, Ateenan tai Firenzeen. Opiskelijoille on myös erittäin hyvät kansainväliset vaihtomahdollisuudet, toteaa Paalasmaa.

Opinnoissa paljon valinnanvaraa, hakeminen yhteishaun kautta

Kuten muissakin lukioissa, steinerkoulun lukiossa opiskelijat suorittavat valtakunnallisia pakollisia ja valinnaisia opintoja. Lisäksi he voivat valita erityislukioasemaan perustuvia opintoja, tehdä lukion päättötyön ja osallistua abikursseille.

- Opiskelijan valinnat ja toiveet on huomioitu lukujärjestystä laadittaessa todella hyvin. Pienissä mutta dynaamisissa ryhmissä korostuu yksilöllisyys, korostaa Paalasmaa.

Lukioon haetaan yhteishaun kautta. Kaikki opintopolussa hakeneet kutsutaan haastatteluun, jossa voidaan keskustella kouluvalinnasta. Lopullinen valinta tehdään haastatteluiden ja peruskoulun painotetun keskiarvon perusteella.

www.vantaansteinerkoulu.fi

Vantaan steinerkoulun lukiossa opiskelijat saavat:

  • Laadukasta opetusta
  • Oman kotiluokan ja tutun kaveriporukan
  • Opiskella taito- ja taideaineita läpi lukion
  • Tehdä kokoillan näytelmän
  • Oppia työelämästä työharjoitteluissa
  • Tehdä vapaavalintaisen päättötyön
  • Kulttuurimatkan ulkomaille
  • Preppausta yo-kirjoituksiin pienissä ryhmissä

Artikkeli on julkaistu Opintomaailma 2020–2021 -lehdessä (Etelä-Suomi).