EKO 100 -voiteluaineet täyttävät kaikki vaativimmatkin ympäristökriteerit

Facebook
02.12.2020 | Maa- ja metsätalous
Moottorisaha tarvitsee säännöllisesti voitelua toimiakseen hyvin ja vaihtoehtoja voiteluun on monenlaisia. Paljon käytetyt mineraali- ja jäteöljypohjaiset öljyt eivät kuitenkaan ole hyvä ratkaisu niiden myrkyllisyyden vuoksi. Sen lisäksi, että ne aiheuttavat suoria terveyshaittoja käyttäjälleen, ne myrkyttävät luontoa ja pohjavesiä.Bioöljylle on jo nyt sekä lähitulevaisuudessa luvassa uusia käyttökohteita jo olemassa olevien kaupallisten sovellusten lisäksi. Biohajoavien voiteluaineiden käyttö on järkevää silloin, kun toimitaan alueilla, joilla on riski saastuttaa luontoa. Yleensä kyseeseen tulevat maa- ja pohjavesialueet sekä teollisuuslaitokset, joissa on erityisiä ympäristöriskitekijöitä.Ekosata Oy on suomalainen toimija, joka jalostaa kaupallisessa mittakaavassa öljyä kotimaisesta raaka-aineesta. Ekosata valmistaa rypsistä myrkyttömiä, biologisesti hajoavia teräketju-, muotti- ja voiteluöljyjä, joiden voiteluominaisuudet ovat moninkertaisesti paremmat kuin mineraaliöljyjen.– Eko100-voiteluaineet sopivat niin vaativaan ammattikäyttöön kuin kotitalouksien pienkoneiden voiteluun. Yrityksen kehittämän teknologian avulla voiteluöljy on suoraan hyödynnettävissä muun muassa teollisuuden, metsäteollisuuden, betoniteollisuuden ja maatalouden erilaisiin käyttötarkoituksiin, Ekosata Oy:n toimitusjohtaja Juhani Turpeinen toteaa ja jatkaa:– Vienti on ollut meille erittäin tärkeää koko yrityksen toiminnan ajan. Markkina-alueemme ulottuu tällä hetkellä kotimaan lisäksi Baltiaan, Tanskaan, Skotlantiin sekä Ruotsiin missä toimii yhteisyritys Scandinavisk Biotech AB. Uutena vientimaana on Saksa. Ekosata toimittaa myös asiakkaan omalla tuotemerkillä olevia öljyjä.Turpeinen uskoo, että tulevaisuudessa terveyttä, turvallisuutta ja ympäristöä koskevat määräykset tulevat tiukkenemaan yhä enenevässä määrin kaikilla alueilla.– Hakkuukoneissa ja kuormatraktoreissa käytettävien öljyjen ympäristövaikutukset ovat herättäneet viime vuosina lisääntynyttä keskustelua. Teräketjuöljyjen osalta useat tutkimukset ovat osoittaneet kasviöljypohjaisten öljyjen biohajoavan maaperässä perinteisiä mineraaliöljyjä nopeammin.Metsänomistajan tietoisuutta lisättäväTurpeisen mielestä metsän omistajankin olisi hyvä tiedostaa, että onko esimerkiksi metsässä käytettävien työkoneiden voitelu hoidettu puhtailla ja laadukkailla öljyillä, niin ettei niistä olisi haittaa metsälle ja sen mittaamattoman arvokkaalle puhtaudelle.– Siksi kannattaakin tutustua uuden sukupolven voiteluaineisiin -myrkyttömiin ja luonnossa hajoaviin kasviöljypohjaisiin voiteluaineisiin, jotka ovat turvallisia niin ympäristölle kuin terveydelle, Turpeinen opastaa.Turpeinen kertoo mielenkiintoisena esimerkkinä, että jos maahan kaatuu 10 litran kannu teräketjuöljyä, se on ympäristörikos mutta jos sahan laipan kautta ajetaan vaikkapa 20 litraa öljyä, sitä ei katsota ympäristörikokseksi.Turpeinen kertoo, että Ekosata toteutti muutama vuosi sitten kyselyn, jossa yritys selvitti kasviöljypohjaisten voiteluaineiden käyttöä ja niistä herääviä mielikuvia.– Kysyimme voiteluaineita käyttäviltä mm. sitä, kuinka tärkeänä he pitävät voiteluaineita koskevia eri väittämiä. Kaikkein tärkeimpinä vastaajat pitivät voiteluaineiden laatua ja hinta-laatusuhdetta, mutta lähes yhtä tärkeinä pidettiin myrkyttömyyttä ja turvallisuutta niin terveydelle kuin ympäristölle. Tärkeänä pidettiin myös sitä, että voiteluaine pidentää terien, laippojen jne. käyttöikää, voiteluaineet ovat käytettävissä ympäri vuoden ja että ne ovat riittoisia.Tekninen kasviöljy – luontoystävällinen kierrätystuoteEKO 100 -tuotteita on valmistettu 1990 luvun puolen välin paikkeilta asti. Koska EKO 100 -voiteluaineet valmistetaan kasviöljystä, ovat tuotteet myrkyttömiä ja turvallisia niin käyttäjälle kuin ympäristölle. Metsäkonetesteissä EKO 100 -voiteluaineet on todettu erittäin riittoisiksi ja laadukkaiksi, jolloin niitä kuluu käytössä mineraali- ja jäteöljyjä vähemmän. Hyvän viskositeetti-indeksin ansiosta EKO 100 -voiteluaineita voi käyttää ympäri vuoden. Lisäksi kasviöljyllä on puhdistava vaikutus, jolloin se pidentää terän, pumpun ja laipan käyttöikää.– Perinteisiä mineraaliöljyjä on pidetty korvaamattomina, mutta meidän voiteluaineemme korvaa mineraaliöljypohjaiset täysin. Koska valmistamme öljyn itse, tiedämme tuotteen alkuraaka-aineen. EKO 100 tuotteiden alkuperä on teknisissä kasviöljyissä, elintarvikkeiksi sopivia öljyjä emme käytä. Voiteluaineemme on suunniteltu ja sovitettu täyttämään nykyaikaisten koneiden vaatimukset. Voiteluominaisuuksien ansiosta säästöä saadaan myös kulutuksen kautta, koska huoltokustannukset alentuvat ja kuluminen vähenee, Turpeinen kuvaa.– Valitessaan Ekosata -voiteluaineratkaisun asiakas voi olla varma siitä, että tuotteet ovat konevalmistajien erittelyjen mukaisia ja että tuotteet ovat valmiita täyttämään sekä tämän päivän että tulevaisuuden määräykset ja vaatimukset, Juhani Turpeinen korostaa.Artikkeli on julkaistu Maa- ja metsätalous -lehdessä 4/2020.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia