Pyydä tarjous

Laari.info tarjoaa tietoa maatalouteen ja maataloudesta

Digipalvelut
23.06.2022 | Maa- ja metsätalous

Savonia-ammattikorkeakoulun hallinnoima Maatila 2030 -hanke julkaisee Farmari-näyttelyssä Laari.info-sivut.

– Haluamme tehdä osaamisen päivittämisen helpommaksi maatalousyrittäjille ja muille alan toimijoille sekä kaikille, joita maatalousala kiinnostaa. Laari.info tarjoaa välineitä osaamisen päivittämiseen ja tiedon löytämiseen. Sivuille tulee mm. koulutus- ja tapahtumakalenteri sekä tietopankki, kertoo projektipäällikkö, lehtori Kati Partanen Savonia-amk:sta.

– Farmari-näyttelyssä on Laari.infon soft launch, sivujen täysversio on käytössä alkusyksystä, elo-syyskuun vaihteessa. Savonian osasto Farmarissa on S210, tervetuloa!

Maatila 2030 -hankkeen kohdealue on Pohjois-Savo, mutta Laari.infoon tulee myös alueesta riippumatonta materiaalia. Hankkeen toteuttajina ovat Savonia-amk:n lisäksi Ylä-Savon koulutuskuntayhtymä, Savon koulutuskuntayhtymä ja Luonnonvarakeskus. Maatila 2030 -hanke toimii 1.11.2019–31.10.2022 ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto.

Moderni ja helposti tavoitettava verkkopalvelu

Kati Partasen mukaan Laari.info on tuttu verkkotunnus 2000-luvun alkupuolelta.

– Tuolloin Pohjois-Savossa toimi maatalousalan, erityisesti maitotalouden, hankkeita, jotka toteuttivat koulutus- ja tapahtumakalenterin verkkoon. Kalenteri oli suosittu, mutta vuosien mittaan se vanhentui teknisesti ja käyttö hiipui. Maatila 2030 -hankkeessa elvytämme kalenterin ja tuomme sen modernilla tekniikalla nykyaikaan.

Koulutus- ja tapahtumakalenterin ohella toinen Laari.infon päätoiminnallisuus on tietopankki, johon voidaan viedä kaikenlaisia oppimista ja tiedottamista tukevia aineistoja.

– Maatalouden alalla toimii jatkuvasti paljon hyviä hankkeita, joiden tuottamat materiaalit tallennetaan hankkeiden omille nettisivuille. Vaarana kuitenkin on, että sivut ja samalla aineistot katoavat hankkeiden päätyttyä. Laari.info on helposti löydettävissä oleva yhteinen tallennuspaikka, jossa aineistot säilyvät, Partanen kuvailee.

Savonia-amk on sitoutunut huolehtimaan Laari.infon ylläpidosta ja kehittämisestä Maatila 2030 -hankkeen päättymisen jälkeen. Uutta sivustoa ovat olleet ideoimassa hankkeen toteuttajien lisäksi mm. MTK-Pohjois-Savo, ProAgria Itä-Suomi, Osuuskunta MaitoSuomi sekä alueen Leader-ryhmät.

Käytettävyys on kunnossa

Laari.infon kohderyhmä on laaja, mikä osaltaan on muodostanut haasteen sivuston suunnittelulle. Käyttäjien skaala ulottuu tiedonhaluisista kansalaisista maatalouden huippuammattilaisiin, jotka voivat olla esim. yrittäjiä tai asiantuntijoita.

– Haluamme palvella kaikkia käyttäjiä luomalla Laari.infoon hyvät hakutoiminnot ja kehittämällä sisällölle asianmukaisen luokittelun. Näitä toiminnallisuuksia meille rakentaa kokenut kumppani, kuopiolainen Call To Action Oy, mainitsee Kati Partanen.

– Suurin osa Laari.infon materiaaleista tulee olemaan vapaasti saatavilla. Joitakin maksullisia sisältöjä voi olla, niiden käyttämiseen edellytetään kirjautumista.

– Sivuille on tarkoitus tehdä myös ylläpitäjien sisäinen intranet, jossa olisi esim. alustava suunnittelukalenteri päällekkäisten tapahtumien välttämiseksi, Partanen lisää.

Jatkuvan oppimisen edistämistä

Maatila 2030 -hankkeen lähtökohtana on ollut maatalousyrittäjiin ja kaikkiin muihinkin alalla toimiviin kohdistuvat suuret osaamisvaatimukset esim. talous- ja ympäristöasioista ja monista muistakin teemoista. Tarvitaan jatkuvaa oppimista.

– Hankkeen ydintä on koulutusten järjestäminen ja jatkuvan oppimisen mallin kehittäminen, Kati Partanen kiteyttää.

– Korona-aika on ollut haastavaa, mutta toisaalta se on avannut uudenlaisia mahdollisuuksia. Pääosa koulutuksistamme on järjestetty etänä. Olemme pystyneet hiomaan etäkoulutuksia pedagogisesti hyvin toimiviksi.

Partanen kertoo, että Maatila 2030 -hankkeen vahvuutena on ollut kyky järjestää nopeasti koulutuksia sellaisista aiheista, joista kentällä tietoa kaivataan.

– Uudenlaiseksi koulutusmuodoksi olemme rakentamassa mikrokursseja, jotka ovat lyhyitä mutta pedagogisesti mietittyjä kokonaisuuksia. Mikrokursseja voi käyttää vaikkapa johdantona eri aiheisiin.

Käykö nautasi kuumana? -koulutuksessa päästiin seuraamaan etäyhteydellä lämpökameran hyödyntämistä navetassa. Mika Markkanen (YSAO) kuvaa lämpökameralla ja Salla Ruuska (Savonia) ohjeistaa.

Navettalive on saanut hyvää palautetta

Hankkeessa on kehitetty myös navettalive-konsepti, jossa verkon kautta päätelaitteen välityksellä pääsee virtuaalivierailulle maatilalle.

Zoom-alustalla toimivassa navettalivessä näkee konkreettisesti erilaisia ratkaisuja maatalouden kehittämiseksi. Livetilanteissa on panostettu erityisesti vuorovaikutteisuuteen.

– Olemme saaneet navettalivestä todella hyvää palautetta, ”vain haju puuttuu” oli esimerkiksi yksi kiittävä kommentti, Kati Partanen myhäilee.

Antoisaa yhteistyötä organisaatioiden kesken

Kati Partasen mukaan hankkeen toteuttajien välinen yhteistyö on ollut tiivistä ja hedelmällistä.

– Tässä hankkeessa erikoisalojen substanssiosaajat eri organisaatioista ovat tavoittaneet toisensa, mikä on ollut hienoa.

Maatila 2030 -hanke päättyy lokakuun 2022 lopussa. Hanke järjestää vielä 12.10. Iisalmessa AgriFuture-seminaarin, jossa teemoina ovat maatilan kokonaisuuden ja muutoksen johtaminen, jatkuvuuden turvaaminen ja yrittäjien hyvinvointi.

maatila2030.savonia.fi
Facebook
Instagram
YouTube