Pyydä tarjous

MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila: "METSO- ja Helmi-ohjelmien rinnalla on nyt ajantasainen lainsäädännöllinen perälauta"

Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n valtuuskunta valitsi viime marraskuun Espoossa Juha Marttilan jatkamaan MTK:n puheenjohtajana seuraavan kolmivuotiskauden 2023-2025. Hän on toiminut MTK:n puheenjohtajana vuodesta 2009. Marttila on koulutukseltaan agronomi ja maatalous- ja metsätieteiden tohtori. Marttila voitti vastaehdokkaansa Pekka Pesosen äänin 46-31. MTK:n 2. puheenjohtajaksi valittiin Tero Lahti Karstulasta ja 3. puheenjohtajaksi Arto Laine Hattulasta. Jaakko Halkilahti Salosta ja Kati Partanen Iisalmesta valittiin jatkamaan johtokunnan jäseninä. Johtokunnasta vapautui paikka Arto Laineen siirryttyä 3. puheenjohtajaksi. Tälle paikalle valittiin Markus Eerola Hyvinkäältä. MTK:n valtuuskunnan 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Sanna Hämäläinen.
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry:n valtuuskunta valitsi viime marraskuun Espoossa Juha Marttilan jatkamaan MTK:n puheenjohtajana seuraavan kolmivuotiskauden 2023-2025. Hän on toiminut MTK:n puheenjohtajana vuodesta 2009. Marttila on koulutukseltaan agronomi ja maatalous- ja metsätieteiden tohtori. Marttila voitti vastaehdokkaansa Pekka Pesosen äänin 46-31. MTK:n 2. puheenjohtajaksi valittiin Tero Lahti Karstulasta ja 3. puheenjohtajaksi Arto Laine Hattulasta. Jaakko Halkilahti Salosta ja Kati Partanen Iisalmesta valittiin jatkamaan johtokunnan jäseninä. Johtokunnasta vapautui paikka Arto Laineen siirryttyä 3. puheenjohtajaksi. Tälle paikalle valittiin Markus Eerola Hyvinkäältä. MTK:n valtuuskunnan 1. varapuheenjohtajaksi valittiin Sanna Hämäläinen.
19.01.2023 | Maa- ja metsätalous

Eduskunta hyväksyi joulukuussa toisessa käsittelyssään uuden luonnonsuojelulain. MTK pitää uudistusta tärkeänä edistysaskeleena suomalaisen luonnon turvaamiseksi.

- On hienoa, että laki saatiin valmiiksi. Vapaaehtoisuuteen perustuvien METSO- ja Helmi-ohjelmien rinnalla on nyt ajantasainen lainsäädännöllinen perälauta. Asiasta käyty keskustelu kuitenkin osoittaa, että ympäristöministeriön on jatkossa pystyttävä laadukkaampaan lainvalmisteluun, toteaa MTK:n puheenjohtaja Juha Marttila.

MTK on tyytyväinen siihen, että eduskunta korjasi hallituksen esitykseen sisältyneen merkittävimmän valuvian poistamalla laista uhanalaisia luontotyyppejä koskeneen sääntelyn. Eduskunnassa tehty muutos ei poista uhanalaisia luontotyyppejä koskevan tiedon merkitystä, ja lisäksi muualla lainsäädännössä olevat luontoarvojen huomioimista koskevat säännökset jäävät edelleen voimaan.

- Ehdotettu sääntely olisi heikentänyt lainsäädännön selkeyttä ja vaikutusten ennakoitavuutta, mikä olisi ollut maanomistajien sekä maa- ja metsätalouden näkökulmasta ongelmallista. Muutos oli tarpeellinen myös lakiuudistuksen tavoitteiden edistämiseksi, sillä pyrkimyksenä on ollut luonnonsuojelun hyväksyttävyyden lisääminen sekä luonnonsuojelulain roolin selkeyttäminen, MTK:n lakimies Anna-Rosa Asikainen toteaa.

Järjestön viesti on koko lainsäädäntöprosessin ajan ollut se, että luontoarvoja on pystyttävä turvaamaan selkeillä ja oikeudenmukaisilla pelisäännöillä. Esimerkiksi kaavoituksen käyttäminen luonnonsuojelun välineenä ei nykyisellään täytä riittäviä oikeusturvan takeita. Tästä syystä kaavoitusta koskevaa lainsäädäntöä on seuraavalla hallituskaudella muutettava niin, että toimijoiden roolit selkeytyvät, kaavoituksen reunaehdot tarkentuvat ja maanomistajan asema paranee.

- Luonnonsuojelu on kaikkien suomalaisten yhteinen asia. Myös sen kustannukset kuuluvat kaikille. MTK tulee jatkossakin pitämään tarkasti kiinni siitä, ettei suojelun laskua vyörytetä maanomistajien maksettavaksi, Juha Marttila sanoo.

Marttilan mukaan eduskunnan hyväksymä luonnonsuojelulaki on kokonaisuutena tyydyttävä kompromissi.

- Laissa on maanomistajien sekä maa- ja metsätalouden kannalta hyvien uudistusten lisäksi myös kohtia, jotka eivät kaikilta osin vastaa järjestön näkemyksiä.

- Tervetulleita ovat esimerkiksi kumulatiivisten haittojen huomioiminen korvaussääntelyssä sekä luontotiedon hallinnan kehittäminen. Toivottavasti ne huolet, joita meillä esimerkiksi ekologisen kompensaation käytännön toimivuudesta sekä uhanalaisten lajien huomioonottamisesta on, osoittautuvat aiheettomiksi. MTK tulee seuraamaan lain käytännön soveltamista ja vaikutuksia tarkoin, Anna-Rosa Asikainen kertoo.

Muita uutisia