Tuottavan metsän kasvattaminen vaatii työtä ja toimenpiteitä

Facebook
12.10.2021 | Maa- ja metsätalous

Ajoittamalla harvennukset oikein parannetaan metsän kasvuolosuhteita ja nopeutetaan puuston järeytymistä. Harvennushakkuut tukevat metsän monimuotoisuutta, kun osa metsästä on aina kasvuvaiheessa. Ponssen ratkaisut toimivat kaikenlaisilla harvennushakkuilla.

- Harvennushakkuuta voidaan sanoa myös kasvatushakkuuksi, koska harventamalla varmistetaan metsän tuottavuus, puuston hyvä laatu ja terveys, kertoo Ponssen Tuomo Moilanen.

- Mitä paremmin metsä kasvaa, sitä paremmin se sitoo hiiltä. Harventamalla voidaan varmistaa, että puusta saadaan laadukkaita tuotteita, jotka varastoivat hiiltä kymmeniksi tai jopa sadoiksi vuosiksi, Moilanen jatkaa.

Tavaralajimenetelmän metsätyössä (CTL) puu käsitellään haluttuun mittaan jo metsässä, minkä ansiosta harvennushakkuut voidaan suorittaa ympäristöystävällisesti. Harvesterinkuljettaja suunnittelee ajourat niin, että ne sopivat myös kuormatraktorille. Näin puut saadaan sekä kaadettua että kuljetettua mahdollisimman vähällä liikkumisilla metsässä.

- Ajoura harvennuksilla on noin 20 metrin välein, ja ajouran reunaan jäävät puut kasvavat Suomen olosuhteissa keskimäärin 20–25 % nopeammin, koska niille avautuu sekä ilmasta että maasta hyvin tilaa kasvamiselle, Moilanen muistuttaa.

Ponssen harvesterit, kuormatraktorit ja harvesteripäät myös harvennuksille

Ponssen pienemmän kokoluokan harvesterit eli kuusipyöräinen PONSSE Beaver ja kahdeksanpyöräinen Fox sopivat ensiharvennuksille. PONSSE Fox on erinomainen valinta varsinkin, kun harvennettavan alueen maa on pehmeää. Lisävarusteena pehmeille maille kannattaa valita lisäksi oikeanlaiset kantavat telat, jotka estävät hyvin pintavaurioiden syntymistä.

Järeämmille harvennuksille PONSSE Cobra- ja Scorpion -harvesterit yhdistettynä H5- tai H6-harvesteripäähän ovat tuottavuudeltaan paras valinta. PONSSE Scorpionissa kuljettajalla on esteetön näkyvyys joka puolelle, ja ohjaamon ja nosturin levellonti tekevät työskentelystä tiheässäkin harvennusmetsässä sujuvaa. Molemmat mallit soveltuvat hyvin kahdeksan pyörän ansiosta myös pehmeiden maiden harvennuksille.

Ponssen kuormatraktorimalliston Elk ja Wisent ovat suosituimpia harvennustyömaille, mutta myös Buffalo on varteenotettava vaihtoehto varsinkin silloin, kun ajomatkat ovat pitkät ja halutaan parantaa tuottavuutta. Kuormatraktorilla puiden hakeminen harvennushakkuista sujuu hyvin, kun ajourat on hyvin havutettu ja suoria; mitä vähemmän on jyrkkiä mutkia, sitä paremmin maan pintavaurioilta vältytään.   

Harvesteripää harvennustyömaille valitaan valtapuun mukaan, mutta on huomattava, että harvennusten yhteydessä metsästä otetaan myös vaurioituneita tai muuten huonokuntoisia puita, jolloin harvesteripäässä pitää olla sahaus- ja syöttövoimaa. Harvesteripään täytyy harvennuksilla olla luotettava, koska puuta tehdään kappalemäärällisesti paljon ja nopeasti työvuoron aikana.       

Harvennustyömaalla metsäkoneenkuljettaja on paljon vartijana, koska hän päättää, mitkä puut otetaan ja mitkä jätetään. Metsänomistaja luottaa omaisuutensa ammattitaitoisen metsäkoneenkuljettajan hoidettavaksi niin, että metsästä saadaan paras mahdollinen tuotto myös jatkossa.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä