Uudesta vuodesta odotetaan hyvää puukauppavuotta

Facebook
28.01.2022 | Maa- ja metsätalous

Puumarkkinakatsaus tammikuu 2022

Puukauppa on käynyt verkkaisesti. Puumarkkinoilla ollaan odottavissa tunnelmissa. Markkinat ovat tasapainossa ja odotukset ovat positiiviset. Epävarmuutta on erityisesti sahatavaramarkkinoiden suunnasta, jolla on ollut syys- ja talvikaudella kausiluonteisesti hiljaisempaa. Toisaalta puurakentamisen positiiviset odotukset ovat kuitenkin voimissaan. Koronaepidemian voi nähdä vaikuttaneen positiivisesti koko metsäsektorin taloudelliseen menestykseen, eikä epidemia näytä päättymisen merkkejä. Puukauppa on odottavissa tunnelmissa ja odotukset ovat metsänomistajilla varovaisen positiivisia tälle vuodelle.

Puukauppavuodesta odotetaan hyvää

Vaikka puukauppa on edelleen hiipunut, on sitä silti käyty normaalilla tasollaan. Puumarkkinoilla odotetaan ostajien aktivoitumista, sillä pystyvarastotasot ovat vähentyneet korkeiden hakkuumäärien johdosta. Työmarkkinaselkkaukset ovat tuoneet oman mausteensa puumarkkinoihin, kun tukkipuulle on ollut suhteessa enemmän käyttöä kuin kuitupuulle. Tämä voi vaikuttaa myös kevään puuntarpeeseen.

Puun edellisen vuoden hintakehitykseen ei voida olla tyytyväisiä. Puun reaalinen hintataso on laskenut viime vuoden alkuun verrattuna, vaikka metsäteollisuus ja sahat ovat tehneet ennätystuloksia vuoden mittaan. Vaikka puumarkkinoiden pitäisi muodostua vapaasti kysynnän ja tarjonnan mukaan, niin silti markkinavoimat ohjaavat sitä epäsuotuisasti. Metsänomistajat eivät ole yksin ongelmansa edessä. Heikko neuvotteluasema näkyy myös esimerkiksi korjuu- ja kuljetusyritysten ahdinkona, kun polttoaineiden hinnat ovat nousseet.

Metsäteollisuuden kotimaisen puun käytön näkymät ovat positiiviset kuluvalle vuodelle. Ennusteiden mukaan kotimaisen puun käytön pitäisi nousta hyvän kysynnän sekä ulkomaan puun tuonnin vähenemisen myötä. Metsäteollisuuden lopputuotteiden hinnat ovat säilyneet korkealla tasolla. Epävarmuutena voidaan nähdä yleisen hintatason voimakas nousu, joka voi vaikuttaa esimerkiksi rakentamisen volyymiin. Toisaalta koronatilanteen seurauksena puurakentamisen kysyntä on kasvanut voimakkaasti, joten epidemian jatkumisen johdosta voisi jopa olettaa sen jatkuvan.

Metsänhoitoyhdistyksien koko kasvaa ja palvelut yhtenäistyvät

Metsänhoitoyhdistyksiä on Suomessa 56 kappaletta. Niiden määrä on vähentynyt yhteenliittymien johdosta ja tämänkin vuoden alusta tapahtui useita fuusioita. Toisaalta määrä ei ole tärkeä, vaan laatu. Tavoitteena on yhtenäistää metsänhoitoyhdistyksien palveluita, jolloin voidaan tarjota laadultaan entistä parempia palveluita. Palvelulaadun takaavat lopulta paikallistasolla toimivat asiantuntevat metsäneuvojat, jotka hoitavat kaikki metsänomistajan tarvitsemat palvelut aina taimien istutuksista puukauppaan. Paikallisosaaminen onkin edelleen valttia metsäasioiden hoitamisessa.

Puukaupan kilpailuttaminen metsänhoitoyhdistyksen avustuksella mahdollistaa vahvan edunvalvonnallisen tuen metsänomistajalle. Metsäasioissa ja ajankohtaiseen puukauppatilanteeseen liittyvissä kysymyksissä kannattaa ottaa yhteyttä oman Metsänhoitoyhdistyksen metsäneuvojaan, jolloin puukauppaan liittyvät asiat ovat asiantuntevan edunvalvonnan piirissä. Metsänhoitoyhdistyksen jäsenenä metsänomistajat kuuluvat automaattisesti Metsänomistajat-ketjun metsäedunvalvonnan piiriin. Metsänomistajat-ketjun muodostavat Metsänhoitoyhdistykset, Metsänhoitoyhdistysten Palvelu MHYP Oy sekä Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto MTK. Tällä kokoonpanolla vastaamme yhdessä metsänomistajien etujen ajamisesta.

Kalle Karttunen, tutkimuspäällikkö
Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä