Infraprojektien tiedonkulku voi olla sujuvaa

Facebook
03.05.2023 | Teollisuus, Rakentaminen

Infraprojektit ja -työmaat ovat monitoimijaverkostoja, joissa viestintä ja tiedonkulku eri osapuolten kesken muodostuu usein haasteeksi. HeadPower tarjoaa tähän haasteeseen monipuolisen IWM-toiminnanohjausjärjestelmän, sekä OHJEISTO-palvelun. Lisäksi HeadPower tuottaa toimialalle kohdennettua LAKISEURANTA-palvelua sekä IWD-sähköiset pöytäkirjat ja lomakkeet ratkaisuja.

– Väärinymmärrykset viestintätilanteissa aiheuttavat turhaa työtä ja pahimmillaan vaarantavat koko projektin onnistumisen. Ongelmia aiheuttavat tyypillisesti viestinnän jakautuminen useaan eri kanavaan sekä seurannan ja raportoinnin puute. Monesti viestinnästä puuttuu myös täsmällinen tapa kuvata, kerätä ja välittää tietoa. Eikä tiedon ajantasaisuuskaan ole aina kohdallaan, tuotepäällikkö Teemu Lepistö kuvailee haasteita infraprojektien viestinnässä.

HeadPower tarjoaa ratkaisun näihin tiedonkulun haasteisiin.Asiakkaita ja infraverkkotoimialaa pari vuosikymmentä seuranneena, HeadPower on kehittänyt infraverkkotoimialalle viestintää ja tiedonkulkua eri projektiosapuolten välillä helpottamaan Infra Work Managerin (IWM) -sovelluksen. SaaS (Software as a Service) -toimintamallilla toimiva sovellus on kehitetty tehostamaan viestintää ja tiedonkulkua tilaajien, toimittajien sekä muiden projekteissa mukana toimivien osapuolten kesken.

– IWM:ää käyttävät mm. verkostolaitokset, urakoitsijat sekä suunnittelutoimistot. Laajimmillaan sitä voisivat käyttää kaikki projektien osapuolet, eli edellä mainittujen lisäksi rakennuttajat, työnjohtajat, asentajat, suunnittelijat, koneurakoitsijat ja valvojat, Lepistö toteaa.

Tällä hetkellä HeadPowerin IWM-toiminnanohjausjärjestelmää käyttää päivittäin noin 1200 henkilöä. Ohjelmiston tuotehinta skaalautuu yrityksen aktiivisten käyttäjämäärien perusteella, joten se soveltuu kaiken kokoisille toimijoille.

– IWM:n hankkinut yritys voi avata haluamansa määrän maksuttomia IWM-raportointikäyttöliittymiä kumppaneilleen. Näin sovelluksen piiriin ja toimitusketjuihin saadaan myös “mies ja pakettiauto” -tyyppiset pienyritykset, joiden ei tarvitse itse investoida tietojärjestelmiin, Lepistö mainitsee.

Infraverkkotoimialan tarpeisiin räätälöity sovellus

IWM on suunniteltu ja kehitetty infraverkkotoimialalle ilman tarpeettomia ja turhia toimintoja. IWM ei ole vain yritykselle itsellensä avattava tuote, vaan aito portaali, jossa tilauksia ja tietoja voidaan välittää ja jakaa portaaliin rekisteröityneiden yritysten kesken dynaamisesti ja joustavasti. HeadPowerin uniikit ohjeistotovat hyödynnettävissä HeadPowerin muissakin työmaiden hallintasovelluksissa. Ohjeisto sovelluksella voidaan lisätä mm. työmaakohtaiset turvallisuusasiakirja-täsmennykset ohjeineen.

– Infra Work Documents (IWD) -sähköiset pöytäkirjat sovelluksella laaditaan kohteisiin liittyvät pöytäkirjat, lomakkeet, työluvat ja tarkastusdokumentit, valmiiden ja ohjaavien asiakirjapohjien avulla, Lepistö esittelee.

Infratoimialalle kohdennettu lakiseuranta Ohjeistamisen ja vastuuhenkilöiden tukena

HeadPowerin ohjeiston tekemisen ohjemateriaalia on tuotettu jo yli 20 vuoden ajan. Yksi osa ohjeistoa on säädösmuutosten seuranta ja ohjeiden päivittäminen ajantasaisten säädösten mukaiseksi.

Lepistö toteaa, että lakiseurantatyökalun säädösmuutosten seuranta on reaaliaikaista, ja asiakasta tiedotetaan niistä muutoksista, jotka voivat vaikuttaa heidän toimialaansa.

– Kokonaisuudessaan säädösmuutoksia tapahtuu vuositasolla noin 2000, joista meidän infratoimialoihin vaikuttavia on noin 350. Palvelullamme karsitaan erikseen tiedotettavat säädösmuutokset ja asiakkaamme voi keskittyä niiden muutosten hallintaan, jotka vaativat asiakkaaltamme varsinaisia toimenpiteitä.


IWM-toiminnanohjaus, IWD-sähköiset pöytäkirjat sekä OHJEISTO- ja LAKISEURANTA-ratkaisuihin voi tutustua tarkemmin YT23-näyttelyssä HeadPowerin messuosastolla C675.


www.headpower.fi

facebook.com/HeadPowerOy

linkedin.com/company/headpower-oy/

youtube.com/c/HeadPowerOy/

twitter.com/HeadPowerOy

instagram.com/headpowerfin/

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä