Pyydä tarjous

Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteisen arvokkaan rakennusperinnön hoitoon 166 000 euroa avustuksia

Kuvassa esimerkki rakennuksen julkisivun ja ikkunan karmien värikatselmuksesta eri sävyillä. Maalausurakan vaiheet: ensin vanha maali skrapataan pois käsin, sitten on hyvä suunnitella väritys ja lopuksi talo maalataan oikeanlaisella maalityypillä. Kuva: Karolina Jalarvo, 2020. 
Kuvassa esimerkki rakennuksen julkisivun ja ikkunan karmien värikatselmuksesta eri sävyillä. Maalausurakan vaiheet: ensin vanha maali skrapataan pois käsin, sitten on hyvä suunnitella väritys ja lopuksi talo maalataan oikeanlaisella maalityypillä. Kuva: Karolina Jalarvo, 2020. 
04.07.2022 | Rakentaminen

Ympäristöministeriö osoittaa ELY-keskuksille vuosittain harkinnanvaraista määrärahaa jaettavaksi avustuksina rakennusperinnön hoitoon sekä saariston ympäristönhoitoon. Vuonna 2022 Varsinais-Suomeen ja Satakuntaan saatiin rakennusperinnön hoitoon 166 000 euroa ja lisäksi saariston ympäristön hoitoon 47 000 euroa.

Varsinais-Suomeen 111 000 € avustusta arvokkaan rakennusperinnön hoitoon

Vuonna 2022 Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi Varsinais-Suomen alueelle yhteensä 111 000 euroa avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 89 kpl, joista 31 hakijaa sai myönteisen päätöksen. Yleisimmin avustusta haettiin aikaisempien vuosien tapaan asuin- ja talousrakennusten kattojen, ikkunoiden ja julkisivujen korjauksiin ja maalauksiin. Myönnetyt avustussummat olivat keskimäärin 3700 €/kohde ja tälläkin summalla saadaan paljon hyvää aikaiseksi Varsinais-Suomen alueellisen vastuumuseon (Turun museokeskus) ohjauksessa.

Satakuntaan 55 000 € avustusta arvokkaan rakennusperinnön hoitoon

Vuonna 2022 Varsinais-Suomen ELY-keskus myönsi Satakuntaan yhteensä 55 000 euroa avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Hakemuksia saapui määräaikaan mennessä yhteensä 25 kpl, joista 11 hakijaa sai myönteisen päätöksen. Yleisimmin avustusta haettiin aikaisempien vuosien tapaan asuin- ja talousrakennusten kattojen, ikkunoiden ja julkisivujen korjauksiin ja maalauksiin. Myönnetyt avustussummat olivat keskimäärin 4000 €/kohde ja tälläkin summalla saadaan paljon hyvää aikaiseksi Satakunnan alueellisen vastuumuseon (Satakunnan Museo) ohjauksessa.  

Varsinais-Suomen ja Satakunnan saaristoalueiden ympäristönhoitoon 47 000 €

Varsinais-Suomen ELY-keskus saa vuosittain määrärahaa jaettavaksi myös Varsinais-Suomen ja Satakunnan saariston ympäristön hoitoon ja vuonna 2022 tuo määräraha oli 47 000 euroa. Tästä summasta 22 700 euroa kohdistettiin saariston rakennusperinnön hoitoon neljälle Varsinais-Suomen ja yhdelle Satakunnan hankkeelle keskimääräisen avustussumman ollessa 4500 €/kohde. Loppusummalla rahoitetaan mm. luonnonhoitoa osana saariston virkistyskäyttöä, saariston perinnemaisemien hoitoa ja rantojen ruovikoiden poistoa.

Ehjää ja toimivaa osaa ei kannata uusia

Avustuksia myönnetään toimenpiteisiin, joissa edistetään kulttuurihistoriallisten tai maisemallisesti arvokkaiden rakennusten säilymistä. Korjaustyö tulee tehdä siten, että rakennuksen alkuperäinen luonne ja ominaispiirteet sekä historiallinen aitous säilyvät ja rakennusosien tarpeetonta uusimista vältetään. Jokainen kohde on kuitenkin yksilöllinen, joten laajoissa korjauksissa tarvitaan usein asiaan perehtynyttä suunnittelijaa. Alueelliset vastuumuseot (Turun museokeskus ja Satakunnan Museo) toimivat korjaustyön antikvaarisena asiantuntijana valvoen, että työ täyttää avustusehdot työtapojen ja käytettyjen materiaalien osalta.

Uusi hakemuskierros on jo käynnissä

ELY-keskuksen vuoden 2023 rakennusperinnön hoitoavustuksia voi jo hakea ja hakuaika päättyy 30.11.2021. Avustuksen hakulomake ja ohjeet löytyvät Aluehallinnon asiointipalvelusta: Avustukset rakennusperinnön hoitoon.