Pyydä tarjous

Avaava tarjoaa kokonaisvaltaista opastesuunnittelua

Kuva: Kainuun sote
Kuva: Kainuun sote
18.03.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Sairaaloissa on tarve inklusiiviselle eli kokonaisvaltaiselle suunnitteluosaamiselle. Avaavan suunnittelemia opasteita ja opastejärjestelmiä näkyykin jo monissa sairaaloissa, kuten uudistuvassa Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Avaava on tarjonnut opastesuunnittelua jo kahdentoista vuoden ajan.

Hyvin suunnitellun ja toteutetun opastuksen ansiosta sairaalaan saapuva henkilö löytää oikean paikan itsenäisesti, nopeasti ja hätääntymättä. Opastejärjestelmän on palveltava myös näkö- ja kuulovammaisia henkilöitä, pyörätuolilla liikkuvia henkilöitä sekä vieraskielisiä ja lukihäiriöisiä henkilöitä, joten nämä kaikki käyttäjäryhmät on otettava huomioon järjestelmän suunnittelussa.

Avaavan Terhi Tamminen toteaa, että yhdistämällä sopivasti perinteisiä ja uudempia opastusmenetelmiä, pystytään palvelemaan kaikkia asiakasryhmiä yhdenvertaisesti.

Optimaalinen opastejärjestelmä palvelee sekä näkö-, kuulo- että tuntoaistia.

”Moninaiset käyttäjäryhmät huomioon ottavan eli Design for All -suunnitteluun perustuvan opastesuunnittelun asiantuntijoina pystymme tarjoamaan asiakkaillemme kokonaisvaltaista wayfinding-osaamista,” Tamminen tarkentaa.

Kokonaisvaltainen osaaminen muodostuu Avaavassa työskentelevien opastesuunnittelun huippuosaajien ammattitaidosta. Osaajien joukossa on esteettömyyskartoittajia ja kansainvälisesti sertifioituja saavutettavuusasiantuntijoita. Erikoisosaamista digitaalisten ratkaisujen suunnitteluun tarjoaa Avaava Digital Oy.

”Teemme myös jatkuvasti yhteistyötä viestinnän, muotoilun ja arkkitehtuurin asiantuntijoiden sekä vammais- ja vanhusjärjestöjen, viranomaisten ja loppukäyttäjien kanssa. Monialainen yhteistyö on haastavienkin projektien onnistumisen taustalla,” sanoo Tamminen.

Valmiudet esteettömyysdirektiivin voimaantuloon

Euroopan Unionin parlamentti hyväksyi keväällä 2019 EU:n esteettömyysdirektiivin, joka koskee useiden tuotteiden ja palvelujen saavutettavuutta. Direktiivi on tuotava jäsenmaissa osaksi kansallista lainsäädäntöä 28.6.2022 mennessä ja se astuu voimaan kesäkuussa 2025.

”Avaavalla on jo nyt valmiudet uuden direktiivin mukaisten digitaalisten käyttöliittymien suunnitteluun. Olemme tässä edelläkävijä Suomessa ja jopa koko Euroopassa,” Terhi Tamminen mainitsee.

Uusi direktiivi koskee myös sairaaloita. Esimerkiksi sairaaloissa ilmoittautumisessa käytettävien automaattien on oltava jatkossa sellaisia, että kaikki käyttäjäryhmät pystyvät käyttämään niitä.

Oulun sairaalassa Avaavan opasteet

Avaava on toteuttanut erilaisia opastesuunnitteluprojekteja julkisiin tiloihin, kauppakeskuksin ja sairaaloihin vuodesta 2010 lähtien. Yksi uusimmista kohteista on Oulun yliopistollisen sairaalan uusi opastus, joka liittyy koko sairaalan OYS 2030 -uudistamisohjelmaan. Kokonaishankkeessa sairaalan toiminta ja tilat uudistetaan vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. Samalla myös opastaminen kokee kokonaisvaltaisen uudistamisen. Avaavan suunnittelemia opasteita alkaa jo nyt näkyä, ja kokonaisuuden on määrä valmistua 2023 aikana.

Avaava on ollut mukana kehittämässä Oulun yliopistollisen sairaalan opastusta ensimmäisen kerran jo vuonna 2016.

“Uusimman uudistuksen varsinainen suunnittelutyö käynnistyi vuonna 2020, jolloin suunnittelimme Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille uuden opasteilmeen. Samalla opastamisen logiikkaa selkiytettiin. Samanaikaisesti on myös työstetty parhaillaan rakenteilla olevien uudisrakennusten A, B ja E opastetarvemäärityksiä,” Tamminen kertoo.

Kuva: Kymsote

Opasteissa tärkeää kokonaisvaltainen toimivuus

Opastusjärjestelmän tavoitteina on yhtenäisyys, loogisuus, katkeamattomuus ja toimivuus. Opastetyyppien suunnittelua ohjaa selkeyden, ymmärrettävyyden ja saavutettavuuden periaatteiden toteutuminen.

Suunnittelussa huomiota kiinnitetään esimerkiksi värien tummuuskontrasteihin, kirjaintyypin selkeyteen ja kokoon sekä opasteiden kokoihin ja sijoitteluun.

Opastemanuaali ohjeistaa

Avaava laatii opastuksiin myös manuaalin, joka sisältää opastamisen logiikan kuvauksen ja ohjeet erilaisten opastetyyppien toteuttamiseen. Se sisältää myös näkövammaisia henkilöitä palvelevat opasteet, jotka liittyvät tuntoon ja ääneen.

Opastesuunnittelutyön myötä esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirille Avaava on tuottanut oman opastemanuaalin, joka ohjeistaa opastamisen toteuttamisessa sairaanhoitopiirin kiinteistöissä ja kiinteistöjen ulkoalueilla.

Oulun kohdalla lähtökohtana suunnittelussa on ollut yliopistollisen sairaalan rakennusten ja ulkoalueiden opastus.

”Tavoitteena on, että kaikissa sairaanhoitopiirin kohteissa opastus olisi yhdenmukaista,” Tamminen sanoo.

Avaava auttaa opastesuunnittelussa

Onko teillä tarvetta asiantuntevalle opastesuunnittelulle? Opastussuunnittelu on yksi Avaavan keskeisistä osaamisalueista. Siitä löytyy kokemusta yli 12 vuoden ja yli 50 projektin verran. Kysy ja ota yhteyttä! Avaava auttaa mielellään.

Soita tai meilaa:
Terhi Tamminen
Puh. 045 135 8932
Sähköposti [email protected]