Pyydä tarjous

Ciegusin älykkäät lääke- ja varastokaapit sujuvoittavat hoitohenkilökunnan arkea

Digipalvelut
30.01.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

Ciegus Ltd Oy valmistaa ja jälleenmyy terveydenhuoltosektorille suunnattuja älykkäitä kaappiratkaisuita, joita on mahdollista hyödyntää niin lääkkeiden kuin sairaalatarvikkeidenkin varastoinnissa ja jakelussa. Älykkäät lääkekaapit soveltuvat mm. huumaavien ja PKV-lääkkeiden säilytykseen ja kirjanpidon tuottamiseen.

– Myymme itse kehittämäämme eLääkekaappia huumaaville sekä PKV-lääkkeille, joka huolehtii automaattisesti lain vaatimista kirjauksista. Järjestelmä kirjaa automaattisesti kenelle lääkkeet ovat menneet, kuka niitä on antanut ja kenen määräyksestä. eLääkekaappien lisäksi jälleenmyymme FENTEC 24/7 Cabinet™ -kaapistoja, jotka soveltuvat esimerkiksi sairaalatarvikkeiden välivarastointiin, toimitusjohtaja Sanna Eilola kertoo.

Cieguksen eLääkekaappi tekee lääkehuollosta täsmällisempää ja turvallisempaa

Cieguksen eLääkekaappi tuottaa lääkkeiden kulutuskortit automaattisesti, joka helpottaa kulutuksen seurantaa ja varastonhallintaa, parantaen samalla tapahtumien jäljitettävyyttä.

– eLääkekaappi soveltuu kaikenlaisiin kohteisiin, joissa käsitellään huumaavia ja PKV-lääkkeitä. Tuotteesta on omat versiot sekä vanhuspalveluille että sairaaloiden osastoille. Näiden vaatimukset poikkeavat hieman toisistaan lähinnä käyttöliittymän osalta.

Eilola kertoo, että eLääkekaappi on puoliautomaattinen, ja siihen voidaan tarvittaessa lisätä myöskin jääkaappi.

– Kaapin tärkeimmät ominaisuudet liittyvät lääkekirjanpitoon. Järjestelmä pitää yllä lääkkeiden inventaarion, kirjaa kaapin käyttäjät, avausten ajankohdat, otetut lääkkeet tuottaen samalla lääkkeiden kulutuskortit automaattisesti, ilman manuaalisia kirjaustarpeita.

Järjestelmä poistaa Eilolan mukaan manuaalisen kirjauksen aiheuttamien virheiden mahdollisuuden.

– eLääkekaappi avaa vain ne lokerikot, jotka sisältävät kulloinkin haettavaa lääkettä. Lääkepakkaukset on merkitty 2D-koodeilla, joiden avulla lääkepakkaukset saadaan yksilöityä. Hoitajan vastuulle jää merkitä, kuinka monta tablettia hän on lääkepakkauksesta ottanut.

Kokonaisuus rakentuu asiakkaan tarpeen mukaan

– eLääkekaappeja on tarjolla kahta eri kokoa, joista toinen on kolmen lokerikon pöytämallinen lääkekaappi ja toinen puolestaan 10 lokerikon vapaasti seisova malli. eLääkekaappeja voidaan kytkeä myös rinnan, jos kohteessa tarvitaan enemmän säilytystilaa, Eilola mainitsee.

Cieguksen eLääkekaapin järjestelmähallintatyökalun kautta voidaan katsoa käytössä olevien lääkekaappien varastosaldot, sekä asettaa hälytys- ja varastorajat, jolloin lääkkeiden tilauksesta vastaava osaa tehdä tarvittavat täydennykset ajoissa. Kyseessä on webtool-tyylinen ratkaisu.

– Pyrkimyksenämme on saada yhdistettyä eLääkekaappi apteekin omaan järjestelmään, jolloin järjestelmä lähettää lääketilaukset täysin automaattisesti. Toiminnallisuuden kannalta olisi eduksi, jos asiakas ottaisi eLääkekaappiin integraation sekä potilastieto- että apteekin tietojärjestelmään, jolloin toimintoja ei tarvitse tehdä enää manuaalisesti.

eLääkekaapeissa on valmiina antennit sekä SIM-kortit, joten yksinkertaisimmillaan riittää että laite vain kytketään sähköverkkoon. Mikäli kaappi integroidaan potilastieto- ja apteekkijärjestelmiin, se vaatii erilllisen integrointiprojektin.

– Tarjoamme asiakkaillemme mahdollisuutta pilotoida eLääkekaappia omassa ympäristössään.

FENTEC 24/7 Cabinet-älykaapit tarvikejakeluun ja välivarastointiin

FENTEC 24/7 Cabinet™ -kaapistot täytetään RFID-tunneisteilla varustetuilla tuotteilla. Kaapille mennessä tunnistaudutaan ja kaappi suorittaa myös itsenäistä varastonhallintaa tunnistamalla kaapista otetut tavarat ja inventoimalla varastosaldon oton jälkeen.

– Aloitimme yhteistyön FENTECin kanssa marraskuussa 2022 yhteistyömme. Ajatuksenamme on hyödyntää Cieguksen laajaa verkostoa FENTEC 24/7 -ratkaisuiden jälleenmyynnissä eri hyvinvointialueille.

FENTECin tarjoama ratkaisu soveltuu Eilolan mukaan kohteisiin, joissa tarvitaan mitä tahansa tarvikejakelua tai tuotteiden käytön seurantaa.

– Tämäkin ratkaisu lähettää varastokutsut täydennettäville tuotteille automaattisesti. Varastosaldoa ja kulutusta voidaan eLääkekaapin tapaan seurata ja hallinnoida reaaliaikaisesti verkon yli. Tämäkin ratkaisu voidaan integroida asiakkaan ERP:hen, jonka ansiosta toimintoja voidaan automatisoida merkittävästi.

Ciegus huolehtii sekä FENTECin varastokaappien että omien eLääkekaappien mahdollisista huolto- ja ylläpitotarpeista.

– Kaapit ovat äärettömän toimintavarmoja, joten ne eivät tarvitse juuri muuta ylläpitoa, kuin ajoittaisen siivouksen sekä sisällön täydentämisen.

Eilola toteaa, että älykkäiden kaappien kautta manuaalisen työn osuutta pyritään saamaan mahdollisimman vähäiseksi, valvontaa automaattiseksi, inventaario ajantasaiseksi sekä tavaroiden ja lääkkeiden jäljitettävyys täsmälliseksi.

Ciegus tunnetaan LääkeTabletti-palvelusta

Vuonna 2010 perustetun Ciegus Ltd. Oy:n toistaiseksi suurin tuote on LääkeTabletti-palvelu sekä siihen liittyvät lääketieto- ja lääkekuvatietokannat.

– Olemme kuuluisia meidän LääkeTabletti-palvelustamme, sillä se on niin laajasti käytössä ympäri Suomen

Palvelun ajatuksena on tuoda lääketieto nopeasti hoitajan saataville, silloin kun he joutuvat

tarkastamaan ja tunnistamaan lääkkeitä. Palvelun kautta he saavat älylaitteeseensa lääkkeiden sekä rinnakkaislääkkeiden kuvat ja tiedot. Kyseinen palvelu edustaa meidän omaa tuotekehitystämme, ja se on levinnyt todella nopeasti ympäri Suomen.

Eilola kertoo, että sekä lääkkeiden tunnistuspalvelun että eLääkekaappin ideointiin ja kehittämiseen johtaneet prosessit saivat alkunsa asiakkaita kuuntelemalla.

– Olemme 100 % kotimainen yritys, jonka omistajiin kuuluu yksityishenkilöiden lisäksi muutama yritys, Sanna Eilola mainitsee loppuun.

www.laaketabletti.fi
www.facebook.com/laaketabletti/
www.instagram.com/laaketabletti/
www.linkedin.com/company/ciegus-ltd-oy