Niitty 2 -hankkeella parempaa arkea maahanmuuttajaperheille

Facebook
22.02.2024 | Sosiaali- ja kuntatalous

Niitty 1 -hankkeessa kehitettiin vertaisohjattua perhevalmennusta maahanmuuttajille, minkä kautta syntyi perhevalmennusmalli ja Perheinfo-aineistoportaali. Niitty 2 -hanke jatkaa omana hankkeenaan siitä, mihin Niitty 1 -hankkeessa jäätiin. Nyt Perheinfo-aineistoportaaliin tuotetaan ja kehitetään materiaalia taapero- ja leikki-ikäisten lasten perheiden tukemisen edistämiseksi ja pilotoidaan vertaisryhmätoimintaa.

Niitty 2 -hanke on käynnistynyt 1.4.2023, joten tukimateriaalien kehittäminen on vielä alkuvaiheessa. Suunnitelmat ovat jo pitkällä ja hankkeen aikana toteutettavat asiat aikataulutettu. Kolmivuotinen hanke päättyy 31.3.2026. Hanketta rahoittaa AMIF-rahasto (turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahasto), jonka hallinnoijana toimii Sisäministeriö. Hanketta koordinoi Tampereen ammattikorkeakoulu ja muina toimijoina ovat Pirkanmaan hyvinvointialueen suunterveys, neuvolapalvelut ja sosiaalipuolen ennaltaehkäisevä perhetyö. Lisäksi hankkeessa on mukana Tampereen kaupungin varhaiskasvatus. Kaikki hankkeen osapuolet ovat rahoituksen saajia.

– Hankkeessa teemme töitä maahan muuttaneiden lapsiperheiden kotouttamisen edistämiseksi. Tämä on tavallaan jatkoa Niitty 1 -hankkeelle (toimi vuosina 2018–2020), jonka aikana kehitimme vertaisohjattua perhevalmennusta maahanmuuttajille. Tuotoksena syntyi mallin ohessa perheinfoaineistoportaali, mistä löytyy paljon erilaista ohjausaineistoa ja materiaalia raskaus- ja odotusaikaan perheille sekä vauvaperhearkeen liittyen, Niitty 2 -hankkeen projektipäällikkö Irmeli Nieminen kertoo.

Niitty 2 -hankkeessa jatketaan taapero- ja leikki-ikäisten lasten perheiden arjen tukemista ja edistetään kotoutumista. Hankkeen edetessä tuotetaan ja kehitetään Perheinfo-aineistoportaalia eteenpäin. Niitty 1 -hankkeen materiaalit ja aikanaan Niitty 2 -hankkeen tuottamat materiaalit löytyvät osoitteesta sites.tuni.fi/perheinfo/.

– Sivustolta löytyy jo nyt todella paljon monipuolista ohjausaineistoa eri teemoista: videoita, animaatioita ja ohjauslehtisiä eri kielillä. Tarkoitus on jatkaa tämän portaalin kehittämistä ja laittaa Niitty 1 -hankkeessa tuotettu portaali ja tämä uusi aineisto yhteen sekä kehittää portaalia käyttäjäystävällisemmäksi. Portaalin ulkoasu ja toiminnallisuus tulevat vielä muuttumaan hankkeen aikana, toteaa Niitty 2 -hankkeen koordinaattori Anna Aikasalo.

Yhteisiä tulokulmia, työvälineitä ja menetelmiä

Niitty 2 -hankkeen parissa työskentelee yhdeksän hanketyöntekijää, joista viisi on TAMKista. Kaikilta hankekumppaneilta on omat hanketyöntekijänsä, joten hanketiimi on moniammatillinen asiantuntijaryhmä.

– Teemme töitä maahan muuttaneiden perheiden kotouttamisen edistämiseksi yhdessä heidän kanssaan ja etsimme samalla hanketoimijoiden kesken yhteisiä tulokulmia, työvälineitä ja -menetelmiä. Pyrkimyksenä on saavuttaa tilanne, että puhuisimme yhteistä kieltä, Aikasalo sanoittaa.

Hanke pyrkii auttamaan maahanmuuttajaperheitä löytämään tarjolla olevat palvelut

Hankkeen aikana ja sen jälkeen on pyrkimys tavoittaa heikoimmassa asemassa olevia maahanmuuttajaperheitä, joista osa tarvitsee hyvinkin konkreettista tukea ja ohjausta.

– Meidän yhteiskunnan tarjoamat palvelut voivat olla jopa hieman pelottaviakin heille, joten pyrimme lisäämään perustietoutta ja osallisuuden kokemusta, Aikasalo painottaa.

Irmeli Nieminen lisää, että hankkeen ykköstavoite on sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä varhaiskasvatuksen yhteistoiminnan ja ohjauksen vahvistaminen, mikä tukee kolmansista maista tulevien maahanmuuttajataustaisten lasten hyvinvointia ja oppimista sekä edistää perheiden kotoutumista ja osallisuutta.

Hankkeen toinen virallinen tavoite on edistää maahanmuuttajaperheiden lasten ja heidän vanhempiensa osallistumista perhepalveluihin ja varhaiskasvatukseen sekä edistää heidän arkensa sujumista, hyvinvointia ja kotoutumista.

– Yksi tärkeä osa hankkeen toista tavoitetta on vertaisohjaajakoulutus, joka toteutetaan hankkeen loppupuolella, yhdessä maahanmuuttajien kanssa. Tavoitteena on saada alulle maahanmuuttajaperheiden vertaisryhmätoimintaa kahdeksalla eri alueella vuoden 2025 aikana. Hanketyöntekijät ja koulutetut vertaisohjaajat yhdessä ohjaavat ryhmiä, Nieminen kertoo loppuun.

Lisätietoja:

sites.tuni.fi/perheinfo/

projects.tuni.fi/niitty2/

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä