Digiosattomuutta ratkomassa harvaan asutuilla alueilla Pohjois-Karjalassa

Facebook
25.04.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

Palveluiden siirtyminen verkkoon edellyttää riittävää digiosaamista sekä palveluiden käyttäjiltä että niitä tarjoavilta ammattilaisilta. Karelia-amk:n SoTyDigi-hanke (Sosiaali- ja työllisyysalan digitaaliset palvelut ja etäohjaus pitkien välimatkojen maakunnassa) edistää asiakkaiden ja työntekijöiden digitaitoja sekä herättää keskustelua digiosattomuudesta Pohjois-Karjalan harvaan asutuilla alueilla.

SoTyDigi-hanke on kerännyt ja analysoinut tietoa siitä, millaista digiosattomuus käytännössä on. Digiosattomuus voi näkyä arjessa laaja-alaisesti, esimerkiksi mahdottomuutena hoitaa arkisia asioita. Tietoa on kerätty sosiaali- ja työllisyyspalvelujen asiakkailta ja työntekijöiltä osallistavissa työpajoissa. Tältä pohjalta hanke on toteuttanut asiakkaiden toiveiden mukaan räätälöityjä digivalmennuskokeiluja alkuvuoden aikana.

– Valmennuksia on ollut jo Outokummussa ja Rääkkylässä, ja huhtikuussa käynnistyi Kiteen ryhmä, kertovat projektiasiantuntijat Nadja Marjomaa ja Salla Anttila.

Osallistujilta on kysytty valmennuksen alussa ja puolivälissä, mitä aiheita he haluaisivat käydä läpi. Nadja Marjomaan mukaan avain valmennusten onnistumiseen onkin ollut siinä, että ryhmien kanssa on käyty läpi heidän toiveensa ja tarpeensa.

– Se edellyttää, että valmennettavat tunnistavat omat kehittämiskohteensa. Valmennuksissa halutaan tarjota mahdollisuus pysähtyä asioiden äärelle kaikessa rauhassa.

– Hankkeena emme ole minkään tietyn sähköisen palvelun edustaja, joten olemme päässeet hyvin kiinni kokonaisvaltaiseen ja monipuoliseen taitojen kehittämiseen, Marjomaa lisää.

Matalan kynnyksen perustaitoja

Valmennuksissa on kehitetty nimenomaan palveluiden käyttäjien arjessa tarvitsemia perusdigitaitoja.

– Olemme lähteneet liikkeelle siitä, että päätelaite osataan laittaa päälle, ymmärretään tavalliset käsitteet, kuten internet ja selain, ja tiedetään, mistä esimerkiksi sähköposti löytyy ja miten sitä käytetään, Salla Anttila kuvailee.

Valmennukset on toteutettu keskenään hieman eri tavoin eri yhteistyötahojen kanssa. Tietoisesti on pyritty välttämään uusien, päällekkäisten rakenteiden luomista. Sen sijaan on tehty yhteistyötä jo vakiintuneiden toimijoiden ja palveluiden kanssa.

– Outokummun valmennus toteutettiin yhteistyössä YTYÄ-työllisyyshankkeen ja heidän työhönvalmentajiensa kanssa. Rääkkylässä teimme yhteistyötä kuntouttavan työpajatoiminnan kanssa. Rääkkylässä kumppanina oli maakunnan Vaara-kirjastojen digiopastus, samoin on nyt Kiteellä, kertovat Anttila ja Marjomaa.

Ammattilaiset saivat ideoida kokeilukohteita

Sosiaali- ja työllisyysalan työntekijät ovat suhtautuneet positiivisesti digiosaamisensa kehittämiseen hankkeen avulla.

– Toimintatapana on sekä asiakkaiden että työntekijöiden osallistaminen palvelumuotoilun periaatteita noudattaen, Nadja Marjomaa korostaa.

– Ammattilaiset ovat ideoineet erilaisia pilotteja, joita on pyörähtänyt käyntiin kaikkiaan kuusi. Niiden toteutuksesta vastaavat ammattilaiset itse, hankkeella on vain sparraajan rooli, kertoo Salla Anttila.

Verkostosta vertaisuutta ja hyviä käytänteitä

Viestinnän, verkostotapaamisten ja palvelumuotoiluprosessin digitaalisena työympäristönä on käytetty Howspace-alustaa. Verkostotapaamisissa on tuotu esille mm. tiedolla johtamista arjen työssä.

– Olemme tuoneet yhteen eri toimijoita, jotka ovat voineet jakaa keskenään hyviä käytänteitä. Se on ruokkinut myönteistä digiasennetta, Nadja Marjomaa toteaa.

Hanketyössä on ollut mukana useita Karelia-amk:n sosionomiopiskelijoita ja sosionomikoulutuksen kehittäjäopettaja. Hankkeen yhtenä tavoitteena on lisätä sosionomiopiskelijoiden digikyvykkyyttä ja tietotaidon siirtymistä työelämään opiskelijoiden kautta.

Uusia toimintamalleja käyttöön koko maakuntaan

Palvelumuotoiluvalmennuksen kautta on syntynyt uusia toimintamalleja esimerkiksi asiakkaiden digitaitojen kartoittamiseen ja digitukeen sekä työntekijöiden digitietoisuuden lisäämiseen. Toimintamallit ovat koko maakunnan toimijoiden hyödynnettävissä. Avoimen amk:n tarjontaan on tuotettu opintojaksoja sosiaali- ja työllisyysalan työntekijöille liittyen etänä tapahtuvaan ohjaukseen ja tiedolla johtamiseen.

– Loppuvuodesta 2023 ilmestyy julkaisu, josta voi lukea lisää tuloksistamme. Lisäksi marraskuulle on suunnitteilla teemaviikko, josta kerromme tarkemmin tuonnempana, Salla Anttila kertoo.

SoTyDigi-hankkeen toiminta-aika on 1.8.2021–31.12.2023. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto. Hankkeen sivuilla on tietoa hankkeesta ja mm. blogikirjoituksia. Hankkeeseen liittyviä artikkeleita on myös Karelia-amk:n Pulssi-portaalissa (karelia.fi/pulssi).

Lue lisää: sotydigi.fi

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä