Digitaalisuus on kokemusasiantuntijoille sekä haaste että mahdollisuus

Kodig-hankkeen valmennustyöpajat ovat olleet mahdollisimman käytännönläheisiä. Kuva: Iina Nieminen
Kodig-hankkeen valmennustyöpajat ovat olleet mahdollisimman käytännönläheisiä. Kuva: Iina Nieminen
21.04.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

– Kun palvelut ja koulutus digitalisoituvat, myös kokemusasiantuntijoiden ja -toimijoiden täytyy pysyä kehityksessä mukana. Hanke vastaa tähän problematiikkaan, toteaa projektipäällikkö Kati Långsjö Tampereen ammattikorkeakoulusta.

KODIG-hanke edistää digiosaamista

TAMK:n toteuttama KODIG – Digiosaamista kokemusasiantuntijoille ja kokemustoimijoille -hanke edistää kohderyhmänsä työn näkyvyyttä ja helppoa saatavuutta monimutkaistuvassa palveluympäristössä.

– Tärkeä osa TAMK:n sosiaali- ja terveysalan koulutusta on kokemusasiantuntijoiden tietämyksen hyödyntäminen. Korona-aikana tuli tarpeelliseksi järjestää myös heidän puheenvuoronsa verkkoon, kuten muukin opetus.

– Huomasimme, että kokemusasiantuntijat tarvitsivat paljon tukea videotallenteiden tekemiseen, Teamsin käyttämiseen, tiedostojen jakamiseen verkossa ja niin edelleen. Tarve kokemusasiantuntijoiden ja -toimijoiden digitaitojen kehittämiseen oli ilmeinen, valaisee Kati Långsjö KODIG-hankkeen taustaa.

Kokemusasiantuntijoiden ja -toimijoiden työtä hanke on tukenut valmennustyöpajoilla. Hanke on tuottanut digitaalista materiaalia, esimerkiksi kokemusasiantuntijoiden esittelyvideoita, helposti jaettavassa ja hyödynnettävässä muodossa. Hanke alkoi 1.5.2022 ja päättyy 31.8.2023


Avoin oppimisympäristö julkaistaan työpajassa 8.6.2023, ilmoittaudu mukaan!

KODIG-hanke esittelee tekemänsä kokemusasiantuntijoiden ja -toimijoiden oppimisympäristön 8.6.2023 Tampereella Scandic Rosendahlissa järjestettävässä työpajassa. Oppimisympäristö tukee verkossa toimimista ja digitaalisten materiaalien tuottamista. Uuden oppimisympäristön avaamisen lisäksi työpajassa esitellään hankkeen valmennuksissa tuotettuja videoita ja verkostoidutaan sote-alan toimijoiden ja kehittäjien kesken.

Ilmoittautuminen työpajaan on käynnissä.


Koulutuksen sisällöt kartoituksen perusteella

Alkuvaiheessaan KODIG-hanke kartoitti järjestökentän yhteistyökumppaneiden kokemusasiantuntijoiden ja -toimijoiden digitaitojen sen hetkistä tasoa ja kehittämistarpeita.

– Kartoituksen perusteella suunnittelimme digitaitojen valmennukselle sisällöt ja oppimisympäristön. Talven aikana toteutettiin kymmenen valmennustyöpajaa Kokemustoimintaverkoston ja Mielen ry:n kokemustoimijoille.

– Erityistä tukea tarvitsevien osalta valmennuksen toteutti ostopalveluna Kehitysvammaisten palvelusäätiö, Kati Långsjö kertoo.

Projektivastaava Iina Nieminen kuvailee valmennuksen sisältöä monipuoliseksi.

– Opastimme mm. PowerPointin käyttöön. PowerPointia hyödynnettiin myös kokemusasiantuntijoiden henkilökohtaisten markkinointivideoiden tekemisessä. Perehdyimme myös Wordiin, vaikka se olikin monille jo ennestään tuttu.

– Käsittelimme sitä, miten etäkokouksissa toimitaan ja hyödynnetään diaesitystä. Lisäksi olemme opetelleet käyttämään kuulijoita osallistavaa Flinga-verkkotyökalua. Olemme tutustuneet luokkatiloissa ja luentosaleissa käytettävään AV-tekniikkaan ja oman päätelaitteen yhdistämiseen siihen. Kävimme myös läpi kuvien ja videoiden ottamista ja tallentamista omalla puhelimella. Osallistujat käyttivät omia laitteitaan valmennuksessa ja markkinointivideon tekemisessä.

Jokainen tekee oman videon

Valmennustyöpajoihin pystyi osallistumaan sekä paikan päällä että etänä. Valmennuksista tehtiin tallenteet, jotka ovat katsottavissa verkko-oppimisympäristössä.

– Osallistujia oli yhteensä 20. Jokainen tekee hankkeen aikana oman kokemusasiantuntijuuden tai -toimijuuden markkinointivideon. Videon tekeminen toimii myös oman digiosaamisen kehittymisen mittarina. Valmennuksissa pyrimme kirkastamaan osallistujille sitä, mitä kukin haluaa sanoa, kenelle ja miksi, Kati Långsjö sanoo.

Markkinointivideot ovat tällä hetkellä Tampereen korkeakouluyhteisön videojulkaisualustalla, mutta niitä on tarkoitus lisäksi viedä DigiCampukseen, Kokemustoimintaverkoston alustalle sekä järjestöjen nettisivuille.

Valmennus koettiin tarpeelliseksi ja toimivaksi

Osallistujien antama palaute oli positiivista esimerkiksi seuraavasti:

  • ”Olen niin sanoutunut irti kaikesta tietoteknisestä osaamisesta, että minun on todettava, että ilman tätä koulutusta kokemusasiantuntijatyö olisi loppunut ennekuin alkoi.”
  • ”Tykkään, konkreettiset työkalut jäävät käteen ja käyttöön!”
  • ”Hyvä kurssi, hyvä porukka.”

Valmennuksissa on ollut mukana myös vammaistyöhön erikoistuvia sosionomiopiskelijoita. Heidänkin mukaansa valmennusten sisältö on ollut erittäin hyödyllistä.

Iina Niemisen mukaan työpajaryhmissä vertaistuki oli vahvaa.

– Työpajoihin muodostui keskinäisen luottamuksen ilmapiiri, jossa oli turvallista sanoittaa omia tuntemuksia esimerkiksi digiosaamisen kehityskohteista ja vaikeista paikoista.

– Digiasioissa esteenä ovat usein myös ennakkoasenteet ja haluttomuus mennä omalle epämukavuusalueelle. Tässä suhteessa valmennusryhmät olivat oikein mainioita, sillä niissä tuotiin hyvin esille, jos jokin asia oli itselle vaikea. Työpajoissa annettiinkin paljon yksilöllistä opastusta, Nieminen kertoo.

KODIG-hanketta vievät eteenpäin projektipäällikkö Kati Långsjö ja projektiasiantuntija Iina Nieminen.

Käyttäjät kehittämään

Kati Långsjö ja Iina Nieminen muistuttavat, että digiosaamisen kehittämisen ohella hanke pyrkii myös tekemään näkyväksi kokemusasiantuntijuutta ja -toimijuutta sekä edistämään niiden hyödyntämistä nykyistä laajemmin.

– Käyttäjät tulisi ottaa mukaan digitalisoituvien sote-palveluiden kehittämiseen. Viimeisessä työpajassa meillä oli mukana Pirkanmaan hyvinvointialue Pirhan ja Kelan edustajat kertomassa, missä tällä hetkellä ollaan menossa palveluiden kehittämisessä.

– Valmennuksissa mukana olleista huokui halu vaikuttaa palveluiden parantamiseen ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien tukemiseen.

Avoin oppimisympäristö DigiCampukseen

Valmennustyöpajoissa käsiteltyjen aiheiden ja sisältöjen pohjalta KODIG-hanke on tekemässä avointa oppimisympäristöä, joka julkistetaan 8.6. Tampereella pidettävässä työpajassa.

– Lisäksi kesäkuun 13. päivä järjestämme webinaarin. Toukokuun 24. päivä on Kokemustoimintaverkoston aamukahvitilaisuus, jossa esittelemme oppimisympäristöä järjestöjen edustajille.

Uusi oppimisympäristö sijoittuu korkeakoulujen yhteiseen oppimisympäristöön DigiCampukseen ns. MOOC-kurssina. Materiaali on avoinna kenelle tahansa 8.6.2023 alkaen kurssinimellä KODIG.

– Oppimisympäristö on luonteeltaan pelkistetympi kuin valmennukset, sillä kohderyhmä on hyvin heterogeeninen. Yksilöiden toimintakyvyt ja digiosaamisen lähtökohdat ovat vaihtelevia, samoin henkilökohtaiset kokemukset. Kaikille sopivaa materiaalia on haastavaa tehdä, mutta toisaalta uuden oppimisympäristön materiaali on varmasti hyödyllistä muillekin kuin kokemusasiantuntijoille, Kati Långsjö mainitsee.

– Erityistä tukea tarvitseville teemme oman selkokielisen oppimisympäristön, jota voi hyödyntää digitaitojen opettelussa esimerkiksi työtoiminnassa. Sen sijoituspaikka ratkeaa myöhemmin.

Kati Långsjö mainitsee, että KODIG-hankkeen teemoja jatkavaan uuteen hankkeeseen on jätetty rahoitushakemus.

– Kyseessä on usean tahon yhteiskehittämishanke, joka mm. mahdollistaisi kokemusasiantuntijoiden osaamisen hyödyntämistä.

Hankkeen sivut: projects.tuni.fi/kodig/

Projektipäällikkö Kati Långsjö
[email protected]

Projektivastaava Iina Nieminen
[email protected]

Kokemusasiantuntijoiden markkinointivideot

Hanke rahoitetaan REACT-EU-välineen määrärahoista osana Euroopan unionin COVID-19 -pandemian johdosta toteuttamia toimia.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä