Pyydä tarjous

Elämän takut suoriksi – TAKKU-hanke päättyi maaliskuussa

Digipalvelut
07.05.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
"TAKKU – nuorten opinto- ja työelämäpolut sujuvaksi" oli Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradian ja Aseman Lapset ry:n yhteinen hanke, jonka avulla selvitettiin opiskelun esteitä, ehkäistiin syrjäytymistä ja koulupudokkuutta sekä edistettiin opintopolkujen pysyvyyttä. ESR-rahoitteinen hanke toimi 1.4.2019 - 31.3.2021.– Aseman Lapset ry on jo pitkään tehnyt jalkautuva nuorisotyötä Jyväskylän keskustassa. He kohtaavat työssään myös Gradian opiskelijoita kouluaikaan hengailemassa kaupungilla. Vuonna 2018 Gradiassa huolestuttiin poissaolevien nuorten mahdollisesta päihteiden käytöstä ja mielenterveysongelmista ja ryhdyttiin suunnittelemaan nuoria tukevaa hanketta. Samana vuonna opintonsa keskeytti tai erosi määräajaksi n. 500 Gradian opiskelijaa. Useimmiten pudokkuuden taustalla on päihde- tai mielenterveysongelma tai muut sosiaaliset haasteet, valaisee hankkeen taustoja projektipäällikkö ja TAKKU-ohjaaja Heli Metsänen Gradian opiskelijapalveluista.Rinnalla kulkevaa tukeaHankkeen kohderyhmää olivat 15-29 -vuotiaat Gradian opiskelijat Jyväskylässä ja Jämsässä. TAKKU-hankkeen työntekijät eli TAKKU-ohjaajat toimivat linkkinä oppilaitoksen ja opiskelijan välillä opiskelijaa yksilöllisesti tukien.Heli Metsänen ja Gradian TAKKU-ohjaaja Päivi Puttonen korostavat, että hankkeen merkittävintä työtä on ollut nimenomaan opiskelijoiden henkilökohtainen tukeminen ja palveluihin ohjaaminen. – Olemme halunneet olla rinnalla kulkijoita. Olemme tavanneet nuoria ja kartoittaneet heidän tilannettaan, millaisia takkuja kunkin elämässä on ja miten niitä voitaisiin selvitellä.Usein ongelmat liittyvät raha-asioihin – raha ei riitä esimerkiksi asumiseen – tai sitten on mielenterveyden haasteita, joihin nuori tarvitsee tukea ja apua. – Nuoren tilanteen kokonaiskuvan hahmottamisen jälkeen olemme etsineet ja hyödyntäneet häntä yksilöllisesti auttavia palveluita, Heli Metsänen kertoo.Tavoitettavuutta ja tavoitteluaHanke tarjosi ohjaus- ja tukipalveluita nuorten omiin ympäristöihin, jotta osallistumisen ja tuen saannin kynnys olisi mahdollisimman matala.– Kohderyhmään kuuluvien nuorten tavoittamisessa onnistuimme vaihtelevasti. Enimmäkseen se sujui hyvin. Lähestyimme nuoria suoraan joko soittamalla tai lähettämällä viestin. Olemme jalkautuneet kaupungille ja oppilaitoksiin. Jyväskylän keskustassa on nuorten kohtaamispaikka Bostari, jossa olemme olleet tavattavissa, Heli Metsänen mainitsee– Joskus on käynyt niin, etteivät opettajat tai koulun muu henkilökunta emmekä me ole onnistuneet nuorta pysyvästi tavoittamaan.– Nuoret käyttävät sosiaalista mediaa, jossa myös olemme olleet läsnä. Tärkeimmät kanavat nuorten suuntaan ovat olleet Instagram ja Discord, Facebook on enemmänkin yhteistyökumppaneita varten, huomauttaa Päivi Puttonen.Aikuisen mukanaoloa tarvitaanHankkeen aikana TAKKU-ohjaajat kysyivät nuorilta, miten he TAKKU-toiminnan kokevat, millaista apua siitä heille on ja miten ohjaajat voisivat auttaa heitä opinnoissa eteenpäin.– Pelkkä kuunteleminen on todella tärkeää. Nuoret kertoivat, kuinka mukavaa on, kun joku aikuinen istuu alas ja kuuntelee, mitä nuorella on sanottavana, Heli Metsänen toteaa.– Nuoret kaipaavat tukea palveluiden käyttämiseen, mitä pyrimmekin tekemään mahdollisimman paljon. Hankkeen loppuvaiheessa havaitsimme, että entistä useamman nuoren on vaikea lähteä asuntonsa ulkopuolelle, joten menimme nuorten luokse paikan päälle sen sijaan että olisimme kutsuneet heitä tapaamiseen jonnekin muualle.Metsänen ja Puttonen kertovat, että nuoret kokivat TAKKU-hankkeen ohjaajien antaman tuen tarpeelliseksi. – Monet totesivat, että henkilökohtaiset asiat eivät olisi edenneet ilman sitä.– Hankkeen tuloksellisuutta voidaan toki mitata monesta näkökulmasta, mutta tärkein havainto on, että nuoren rinnalla kulkeva työ on erittäin tarpeellista. Aikuisen kokonaisvaltainen mukanaolo ja tuki merkitsee nuorelle todella paljon, Päivi Puttonen painottaa.Pienryhmissä tärkeitä aiheitaHanke järjesti myös pienryhmätoimintaa opiskelijoille ennen korona-aikaa. Kokoontumispaikkana oli kerran viikossa (perjantaisin) Bostari. – Käsittelimme nuoria koskettavia aiheita, kuten päihteet, unensaanti, tunteet ja omat vahvuudet. Teemoista keskusteltiin ja tehtiin niihin liittyviä pieniä harjoituksia.– Keväästä 2020 lähtien pienryhmätoimintaa toteutettiin verkossa Discord alustalla. Kyllähän se toimii, mutta nuoren tapaaminen kasvokkain olisi se paras vaihtoehto, Heli Metsänen sanoo.– Discord on hyvä väline sellaisten nuorten tavoittamiseen, joilla on sosiaalisia haasteita ja jotka eivät kotinsa ulkopuolella liiku. Kyseessä on alun perin pelikäyttöön luotu viestintäsovellus, joka erityisesti nyt poikkeusaikana on tullut käyttöön myös nuorisotyössä. Nuoret, jotka eivät kasvokkain halua jutella, voivat kuitenkin Discordissa olla hyvinkin puheliaita, Metsänen täsmentää.– Pienryhmätapaamisissa tärkeää oli myös se, että nuoret kohtasivat toisiaan, mikä ei verkossa oikein samalla tavalla onnistu, Päivi Puttonen mainitsee.Lisää osaamista henkilöstölleHenkilöstön osaamisen kehittäminen oli TAKKU-hankkeessa merkittävässä roolissa. Henkilöstölle hanke järjesti työpajoja. – Koettiin tarpeelliseksi lisätä tietämystä esimerkiksi siitä, miten kohdata nuori ja mitä asioita kohtaamisessa kannattaa ottaa huomioon. Muita työpajateemoja olivat mm. päihteet ja mielenterveyden ongelmat. Myös työpajoja järjestimme verkossa, ja vaikka hanke on päättynyt, henkilöstölle tarkoitettua työpajatoimintaa on tarkoitus jatkaa.– Myös opiskelijoiden pienryhmätoimintaa on tarkoitus jatkaa. Ryhmiä on jo ollut Gradian VALMA-koulutuksen yhteydessä osana Arjen taidot -opintoja. Ratkaisu osoittautui toimivaksi, ja parhaillaan käymme keskusteluja, miten toimintamallia voitaisiin jatkaa. Lisäksi Gradiassa on meneillään useita muita nuorten yksilölliseen tukemiseen tähtääviä hankkeita, Heli Metsänen kertoo."Kaiken voi selvittää"Nuorten pariin jalkautuvaa työtä tehdään Jyväskylässä edelleen. Metsäsen ja Puttosen mukaan kaupungissa on onneksi lukuisia tahoja, jotka ovat kiinnostuneita nuorten elämästä ja haluavat heitä auttaa.– TAKKU-hankkeen kanssa yhteistyötä tehneitä toimijoita on kaupungilla, seurakunnalla ja järjestöissä. Eri toimijoilla on vahva keskinäinen verkosto ja yhteinen suunta toimia Nuorten hyväksi.– Hankkeen mottona oli "kaiken voi selvittää". Olemme halunneet kertoa nuorille, etteivät asiat ole ikinä niin sotkussa, etteikö niitä saisi auki.gradia.fiasemanlapset.fifacebook.com/takkuhanke/ Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2021.