Pyydä tarjous

Tuhkimosta oman elämän haltijaksi

Digipalvelut
08.05.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
Hoitokoti Tuhkimo on Tohmajärvellä toimiva naisille tarkoitettu päihdekuntoutuslaitos, joka tarjoaa alkoholi-, lääke- ja/tai huumekuntoutusta täysi-ikäisille naisille. Päihdekuntoutusjakso kestää neljästä viikosta kolmeen kuukauteen. Kuntoutukseen kuuluvat mm. vertaistukiryhmät ja luennot.– Kuntoutussuunnitelma laaditaan yksilöllisesti jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaan. Kuntoutuksen tukena käytetään erilaisia menetelmiä, kuten seksuaalineuvontaa ja sielunhoitoterapiaa. Myös parisuhdeväkivallan kierteen katkaisu liittyy kiinteästi päihdemaailmasta eroon pääsemiseen. Painotamme ratkaisukeskeistä lähestymistapaa ja kuntoutuksen tavoitteena on päihteettömän elämäntavan omaksuminen, kertoo Tuhkimon sosionomi Katja Näätänen.Vertaistuen merkitys korostuuHoitokoti Tuhkimo on perustettu v. 2002. Asiakaspaikkoja on 14, jokaisella asiakkaalla on oma huone. Tuhkimon perustaja Raija Lindberg halusi tarjota päihderiippuvaisille naisille paikan, jossa heidän tarpeensa on kokonaisvaltaisesti huomioitu. Vuonna 2011 yritys muutti Enosta nykyiseen sijaintiinsa Tohmajärvelle.Hoitokoti Tuhkimon asiakkaiden sosioekonomiset taustat vaihtelevat paljon. Naiset voivat olla työssäkäyviä, yrittäjiä, eläkeläisiä tai työttömiä. Myös päihteidenkäytön historia vaihtelee, mutta joka tapauksessa päihteiden käyttö on heille ongelma, josta selviämiseen tarvitaan tukea ja apua.– Meille saapuu asiakkaita lähetteellä päihdeklinikoiden kautta, lastensuojelun kautta tai työnantajan ohjaamana. Meille voi tulla myös itse maksavana asiakkaana, Katja Näätänen mainitsee.– Vertaistuki on naisyhteisössä hyvin merkittävässä roolissa. Täällä voi turvallisessa ja luotettavassa ympäristössä keskustella samassa tilanteessa olevien naisten kanssa samanlaisista kokemuksista. Naisten päihderiippuvuuteen liittyy usein syvää häpeää ja piilottelua. Tuhkimossa naiset voivat raottaa oman elämän eteen mahdollisesti syntynyttä verhoa.Kohti omaa valintaa ja vastuunottoaHoitokoti Tuhkimo huomioi kuntoutujan läheiset kyselyllä, johon he voivat kirjoittaa tuntemuksiaan ja näkemyksiään kuntoutujan päihteidenkäytöstä.– Kyselyn kertomaa käymme läpi asiakkaan kanssa. Usein läheiset haluaisivat olla auttamassa kuntoutuksen aikana, mutta oleellista on, että jokainen päihderiippuvainen ottaa vastuun omasta elämästään. Tätä ajatusta heijastaa myös tunnuslauseemme "Tuhkimosta oman elämän haltijaksi", toteaa Katja Näätänen.– Teemme seurantakyselyitä kolmen vuoden ajan siitä, kun asiakas on lähtenyt meiltä. Tulosten perusteella vuoden kuluttua Tuhkimosta lähtemisen jälkeen 45 % on ollut täysin päihteettömänä.Moniammatillinen ja osaava työyhteisöKatja Näätänen kertoo, että Hoitokoti Tuhkimon asiakkailta saama palaute on pääsääntöisesti kiittävää.– Meille tulee naisia kaikkialta Suomesta. Sijaitsemme pohjoiskarjalaisessa maalaismiljöössä luonnon rauhassa ja kaukana kaikesta. Taitaa pitää paikkansa sanonta, että joskus on mentävä kauas nähdäkseen lähelle. Ympäristön ja kuntoutuksen ohella asiakkaat arvostavat sitä, että täällä saa runsaasti tietoa naisten päihderiippuvuudesta.Hoitokoti Tuhkimoa vetävät yrittäjät Raija Lindberg ja Anne-Mari Myller. Työntekijöitä on tällä hetkellä 10. Henkilöstöllä on pitkä kokemus naisten kanssa tehtävästä päihdetyöstä.– Joukossamme on sairaanhoitajia, sosionomeja, lähihoitaja, seksuaalineuvoja, realiteettiterapeutti ja sielunhoitoterapeutti. Olemme moniammatillinen tiimi, joka toimii erinomaisesti yhdessä. Työyhteisössä vallitsee hyvä henki ja työntekijöiden vaihtuvuus on vähäistä. Yrityskulttuuriin kuuluu henkilöstön kannustaminen ammattitaidon kehittämiseen jatko-opinnoilla.Tulossa sote-henkilöstölle tarkoitettu päihdeohjelmaKatja Näätäsen mukaan päihdekuntoutuksen tarve maassamme lisääntyy jatkuvasti samalla kun naisten osuus päihteiden käyttäjistä kasvaa.– Koronaepidemia on tuonut päihdeongelmia esiin, sillä aiemmin työssäkäynti on voinut rytmittää päihderiippuvaisen elämää ja hillitä päihteiden käyttöä, kun hän on tiennyt, että seuraavana päivänä on mentävä työpaikalle. Etätöihin jääminen on johtanut päihteiden käytön lisääntymiseen kodeissa. Vanhempien päihteiden käytön myötä myös lapset oireilevat.– Lisäksi korona on lisännyt työn kuormittavuutta sosiaali- ja terveysalalla, mikä näkyy alan henkilöstössä lisääntyneenä päihteiden käyttönä. Olemmekin laatineet päihdeohjelman, joka on suunnattu nimenomaan sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle. Ohjelma on tarkoitus ottaa käyttöön lähiaikoina, Katja Näätänen paljastaa.Hoitokoti Tuhkimo Asemantie 40, Tohmajärvi Toimisto p. 040 708 3939 [email protected]hoitokotituhkimo.fifacebook.com/hoitokotiTuhkimo/Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2021.