Pyydä tarjous

Ensi- ja turvakotien liitto on 75-vuotias valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö

Digipalvelut
08.05.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
Ensi- ja turvakotien liitto on 75-vuotias valtakunnallinen lapsi- ja perhejärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa eläviä lapsia ja perheitä sekä tekee perheväkivaltaa ehkäisevää työtä. Liiton 30 jäsenyhdistystä eri puolilla Suomea tarjoavat perheiden tarvitsemaa ammatillista apua sekä vapaaehtois- ja vertaistukea. Viime vuonna apua haki ennätyksellisesti yli 23 000 henkilöä. Vuonna 2019 vastaava määrä oli vähän yli 17 000.  - Asetumme perheiden rinnalle ja tartumme epäkohtiin, jotta jokainen voisi olla turvassa, sanoo liiton pääsihteeri Riitta SärkeläKorona-aika koettelee perheitä Korona-epidemia on aiheuttanut perheissä vaikeuksia ja lisännyt erityisesti väkivaltaan avun hakemista. Poliisin kotihälytysten määrän kasvu kertoo samasta ilmiöstä. Tilanteet kotona ovat kärjistyneet väkivaltaisiksi ja perheillä on vaikeuksia selviytyä. Lähisuhdeväkivaltaan apua hakeneita oli 11 500, kun vastaava luku oli edellisenä vuonna 7399. Avun hakeminen näkyi erityisesti avopalveluissa ja chatissä. - Avuntarvitsijoiden määrä on jatkunut edelleen suurena. Chattien ja meidän muiden kanavien kautta tulee viestiä siitä, että muun muassa vauvaperheiden jaksaminen on kovilla ja he tulevat tarvitsemaan apua vahvasti tänäkin vuonna. Meille se tarkoittaa sitä, että teemme entistä enemmän työtä myös sen eteen, jotta kuntien peruspalvelut toimisivat mahdollisimman hyvin ja resursseja olisi riittävästi.  - Vauvaperheiden kannalta kriittisin asia ovat neuvolat. Korona aikaan neuvolat ovat joutuneet toimimaan puutteellisesti, kun henkilöstöä on siirretty toisiin tehtäviin. Se näkyy vauvaperheiden riittämättömänä palveluihin ohjautumisena ja piiloon jäävänä avun tarpeena. Suuri huolemme liittyy siihen, että vaikka päihteiden, esimerkiksi huumeiden käyttö, ja mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet, odottavien ja vauvaperheiden ohjautuminen kuntoutukseen näyttää kuitenkin viivästyneen. Ympärivuorokautisena palveluna meillä on ensikodit, joissa painotetaan mielenterveys ja elämänhallinnan kysymyksiin. Pidä kiinni -ensikodit ovat erikoistuneet päihdeongelmiin. Viive näkyy erityisesti niissä.  - Chattien, vauvaperhe.fi kanavien ja yhdistysten palvelujen kautta tehdään tänäkin vuonna paljon työtä, jotta yksikään vauva ja vauvaperhe jäisi ilman apua. Tärkeää on myös saada sitä mahdollisimman varhain.   - Kuten tilastot näyttävät, väkivaltatyön alueella kasvua on ollut erittäin paljon. Meillä on suuri huoli siitä, kuinka paljon hätää on kodin seinien sisäpuolella. Ajatuksemme onkin yrittää tavoittaa entistä paremmin väkivallan tekijöitä, koska väkivaltakierteen katkaisun kannalta se on kriittinen kysymys. Eroriskien suhteen linja jatkuu samanlaisena, suunta kasvussa. Ensisijainen lähtökohtamme auttamistyössä eroissa on se, että vanhemmuus jatkuu eron jälkeen ja erityisesti lapsen näkökulmasta katsotaan tilanteita, sanoo Särkelä. Apua löytyy Ensi- ja turvakotien liitto lisäsi heti korona-ajan alussa chat-auttamisen määrää, sillä perheet tarvitsevat helposti saavutettavaa apua suoraan kotiinsa. Avunhakemisen määrä kasvoi viisinkertaisesti.  - Nimettömät chatimme ovat tärkeitä, ja niitä on erilaisiin tilanteisiin: apua väkivaltaan, apua eroon, apua vauvaperheille, vauvaperheet ja päihteet, chatit aikuisille ja erillinen chat lapsille sekä nuorille. Näiden lisäksi meidän yhdistyksissämme on tarjolla avopalveluja joko yksilöllisesti tai ryhminä. - Teemme lisäksi etsivää työtä muiden kumppaneiden toiminta-areenoilla eli olemme siellä, missä ihmiset liikkuvat. Pyrimme tavoittamaan perheitä mahdollisimman varhain, jotta tuki olisi käytettävissä, eivätkä ongelmat pääsisi vaikeutumaan.  - Vertaistuki ja vapaaehtoisten tuki on todella tärkeää ammattilaisten tuen rinnalla, korostaa Särkelä. Suuri merkitys järjestöjen ja julkisten palvelujen tiiviillä yhteistyöllä  Ensi- ja turvakotien liitto arvioi, että koronan aiheuttamia jälkiä korjataan lapsiperheissä pitkään. Kunnan tehtävä on huolehtia kuntalaisten hyvinvoinnista. Jokaisella vauvalla, lapsella ja aikuisella on oikeus apuun ongelmien luonteesta riippumatta. Sen varmistaminen on jokaisen kuntapäättäjän velvollisuus. - Me painotamme seuraaviin asioihin: Inhimillisintä ja taloudellisinta on, jos lasten, nuorten ja perheiden ongelmat ehkäistään ennakkoon. Lisäksi lasten ja perheiden pärjääminen ja ongelmien ehkäisy on kaikkien hallintokuntien yhteinen asia. Se ei kuulu vain sosiaali- ja terveydenhuollolle. On myös äärimmäisen tärkeää, että eri ikäisten lasten näkemyksiä kuullaan päätöksiä valmisteltaessa, toteaa lopuksi Särkelä. www.ensijaturvakotienliitto.fi Järjestöjen maksuttomia auttamispalveluja kannattaa markkinoida omille kuntalaisilleen: chatit, nettiturvakoti ja muut teemasivut. www.ensijaturvakotienliitto.fi/apua-sinulle/apua-verkossa/www.nettiturvakoti.fiwww.vauvaperhe.fiwww.apuaeroon.fi Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2021.