Pyydä tarjous

Fastroi Oy auttaa hyvinvointialueita kohti jouhevaa starttia

Digipalvelut
23.09.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Fastroi Oy on sosiaali- ja terveysalan innovatiivinen järjestelmätoimittaja, joka tarjoaa asiakastiedon hallinnan ja toiminnanohjauksen ratkaisuja asumispalvelujen, kotihoidon ja lastensuojelun ammattilaisille.

Fastroi on hionut tuotteitaan ja palveluitaan sote-uudistusta silmällä pitäen jo pitkään, ja työ jatkuu edelleen.

– Olemme aikataulussa vuodenvaihteessa tulevaa muutosta ajatellen, sanoo Fastroin myyntijohtaja Mika Sipilä.

– Haluamme auttaa hyvinvointialueita tässä prosessissa. Yhdessä hyvinvointialueiden kanssa olemme yksityiskohtaisesti kartoittaneet, mitkä asiat tulevat muuttumaan erityisesti meidän tarjoamiemme järjestelmien osalta.

– Ohjelmistomme ovat tärkeitä apuvälineitä ihmisten hoivaamisessa ja hyvinvoinnissa. Asiat muuttuvat hyvinvointialueilla todella paljon, mutta olemme yrittäneet omalta osaltamme huolehtia siitä, että heillä olisi sosiaalihuollon ohjelmistojen osalta yksi huolenaihe vähemmän.

Teknologia valmiiksi, käyttäjille jatkuvuutta

Mika Sipilä kertoo, että hyvinvointialueiden tukeminen sote-uudistuksen kynnyksellä sisältää Fastroilla kaksi osa-aluetta.

– Ensinnäkin kunkin alueen infrastruktuurin ja järjestelmäarkkitehtuurin kanssa olemme pyrkineet varmistamaan, että vaikka palveluntarjoajat, konfiguraatiot ja kokonaiset järjestelmät muuttuisivat, kaikki kuitenkin toimisi 1.1.2023. Valmistelutöiden jälkeen olemme näinä aikoina jo ryhtymässä tekemään käytännön testauksia.

– Toinen taho ovat käyttäjät, joiden toimintaympäristön haluamme pitää mahdollisimman vakioituna ja muuttumattomana, Sipilä korostaa.

– Järjestelmien käyttäjille, eli työntekijöille, vuodenvaihteen muutos tulee olemaan suuri. Vaihtuu työnantaja, tulee uusia työkavereita ja uusia toimintatapoja. Fastroin ohjelmistot sen sijaan pysyvät käyttäjän näkökulmasta ennallaan.

– Perinpohjaisen etukäteisvalmistautumisen lisäksi olemme toki asiakkaidemme tukena myös vuoden vaihtuessa, lisää Sipilä.

Kuntien timantit

– Olemme rohkaisseet kuntia myös juttelemaan keskenään, koska tietojärjestelmien muutoksia isompi mullistus tulee olemaan toimintamallien yhtenäistäminen, Mika Sipilä toteaa.

– Olisi hienoa, jos hyvinvointialueilla poimittaisiin käyttöön kuntien parhaat ratkaisut sen sijaan että mentäisiin automaattisesti suuruuden ekonomian ehdoilla. Paljon keskustelua se vaatii, ja asioiden läpikäyntiä ihan päivittäisen arjen vinkkelistä, mutta kuntien toimintamalleista on varmasti timantteja löydettävissä.

Hilkka™ kotihoitoon ja asumispalveluihin

Fastroi Hilkka™-järjestelmä on tehokas ja helppokäyttöinen toiminnanohjaus- ja asiakastietojärjestelmä kuntien ja yksityisten palveluntarjoajien kotihoitoon, kotiin annettaviin palveluihin ja asumispalveluihin. Hilkka™-järjestelmä on käytössä yli sadassa kunnassa ja usealla hyvinvointialueella. Järjestelmä helpottaa yli 40 000 ammattilaisen päivittäistä työtä. Käyttäjätyytyväisyys on tutkitusti erittäin korkealla tasolla.

Hilkka™ mahdollistaa ajantasaisen palvelujen, kotikäyntien, asiakastietojen ja laskutusaineiston tuottamisen. Näin varsinaiseen hoiva- ja asiakastyöhön jää enemmän aikaa, eikä hankalien ja vanhanaikaisten järjestelmien käyttö vaikeuta työntekoa.

Toimivat rajapinnat

Hilkan™ rajapinnat esimerkiksi palkanlaskenta-, palveluseteli-, hoitajakutsu-, turvaranneke-, taloushallinto- ja laatujärjestelmiin mahdollistavat tiedon monipuolisen hyödyntämisen ja laajat tiedonsiirtomahdollisuudet. Fastroi Hilkka™ on luokiteltu Valviran tietojärjestelmäluokkaan A.

– Hyvinvointialueet joutuvat jossakin vaiheessa ottamaan kantaa siihen, mitä kautta tietoa siirretään Kanta-palvelujen valtakunnallisiin asiakastiedon arkistoihin, mainitsee Mika Sipilä.

– Kehitämme Hilkka™-järjestelmää tulossa olevat sosiaalihuollon Kanta-palvelut huomioiden. Kun sosiaalihuollon asiakastiedon arkisto tulee täysimääräisenä käyttöön, Hilkka™ on siihen valmis, eikä asiakkaillemme tule mitään yllättävää rysäystä.

Nappula™ on lastensuojelun ammattilaisen työkalu

Fastroi Nappula™ on sosiaalihuollon asiakastiedon tallentamiseen ja käsittelemiseen tarkoitettu selainkäyttöinen asiakastietojärjestelmä. Nappula™-ohjelmiston räätälöitävyys mahdollistaa järjestelmän tehokkaan käytön esim. lastensuojelun sijaishuollossa ja avopalveluissa, vammaispalveluissa, päihdekuntoutuksessa, mielenterveyskuntoutuksessa, perhekuntoutuksessa sekä erilaisissa asumispalveluissa. Nappulaa™ käyttää päivittäin yli 15 000 sosiaalialan ammattilaista.

Ohjelmiston avulla työ suoraviivaistuu, kun tieto kulkee vaivattomasti ja varmasti tekijältä toiselle. Raporttien kirjaaminen, erilaisten lomakkeiden käsittely, tietojen keruu sekä tarkastelu on tehty helppokäyttöisiksi, jotta asiakastyöhön vapautuisi lisää aikaa.

Avopalvelut yleistyvät lastensuojelussa

Mika Sipilän mukaan myös julkisella sektorilla on oivallettu tehokkaiden täsmätyökalujen hyödyt.

– Yksi hyvinvointialue käyttää jo Nappulaa™ omien palveluidensa tuottamiseen. Kyseinen hyvinvointialue on ollut järjestelmään tyytyväinen.

Lastensuojelussa avopalvelut yleistyvät, joten järjestelmätarpeetkin muuttuvat sitä mukaa. Hyvinvointialueiden muodostumisen myötä kunnalliset perhe- ja lastensuojelupalvelut tulevat alueelle saman katon alle.

– Nappula™-järjestelmän kehittämisessä olemme viime aikoina panostaneet erityisesti avopalveluissa tarvittaviin ominaisuuksiin, kuten käytettävyyteen mobiililaitteilla, Sipilä kertoo.

– Ennaltaehkäisevä moniammatillinen lähestymistapa lasten ja nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa ja perhetyössä on paitsi inhimillisesti tärkeää, myös kustannustehokasta verrattuna siihen, jos tilanne etenee esimerkiksi huostaanottoon.

Vaikuttavuuden seurannassa on potentiaalia

Yksi hyvin hyödyllinen ominaisuus Nappula™-järjestelmässä on vaikuttavuuden seuranta.

– Tehokkaat ja kattavat vaikuttavuuden mittarit auttavat palveluntuottajia löytämään omat vahvuutensa ja hyvinvointialuetta palveluiden tilaajana näkemään, missä kukakin on hyvä, Sipilä kuvailee.

Yleisesti käytettyä puolueetonta tapaa vertailla onnistumisia lastensuojelutyössä ei oikeastaan Suomessa tällä hetkellä ole. Mika Sipilä mainitsee, että Fastroin yhdessä kumppaneidensa kanssa kehittämä vaikuttavuuden arviointi olisi sellaiseksi hyvä vaihtoehto.

Palvelut huippuiskussa

Tuotteiden kehittämisen ohella Fastroi panostaa voimakkaasti myös palveluidensa parantamiseen voidakseen tukea asiakkaitaan mahdollisimman hyvin ja laajasti.

– Asiakkaillemme tämä näkyy mm. laajempina palveluaikoina ja nopeampina vasteaikoina. Taustalla on prosessi-, henkilöstö- ja tekniikkaratkaisuja. Voisi sanoa, että nopealla palvelulla autamme ihmisiä auttamaan ihmisiä, Mika Sipilä huomauttaa.

– Tärkeä osa toimintamme kehittämistä on kustannustehokkuus, jossa uskoakseni olemme Suomen kärkeä. Asiakas voi luottaa siihen, että meidän ratkaisuissamme on erittäin hyvä hinta-laatusuhde.

Fastroin pitkäjänteistä työtä arvostetaan sote-organisaatioissa. Äskettäin (8.9.2022) julkaistiin Fastroin jatkosopimus Kuntien Tieran kanssa. Fastroi on Tiera Helmi -palvelun järjestelmätoimittaja seuraavien vuosien ajan. Fastroi Hilkka™ -järjestelmän käyttö laajenee Tiera Helmi -yhteistyön kautta sote-sektorilla, mukaan lukien uusilla hyvinvointialueilla.

Maaliskuusta 2022 lähtien Fastroi on ollut osa saksalaista myneva-konsernia, joka on Euroopan suurimpia sote-ratkaisujen toimittajia.

– Pääsemme nyt näkemään Euroopan- ja maailmanlaajuisesti kehityssuuntia ja toimivia käytänteitä. Eturivin paikalta saamme ajatuksia ja kokemuksia omaan kehittämistyömme. Tästä on suomalaisille asiakkaillemme todella suuri hyöty, Sipilä korostaa.

fastroi.com
[email protected]
Facebook
Twitter
LinkedIn