Pyydä tarjous

Hoitoalalle tarvitaan lisää osaavaa työvoimaa, ELMA – hanke vastaa haasteeseen Päijät-Hämeen alueella

Digipalvelut
05.05.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Hoitoalaa varjostaa suuri työvoimapula. Työ- ja elinkeinoministeriön arvioiden mukaan vuoteen 2035 mennessä Suomessa tarvitaan sote-alalle 200 000 uutta työntekijää, joista arviolta 10 prosenttia olisi ulkomaista työvoimaa. ELMA – elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala -hanke vastaa Päijät-Hämeen alueella kasvavaan pulaan työntekijöistä tukemalla sekä maahanmuuttajia että työyhteisöjä. Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus sekä Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä. Hanke on käynnistynyt syyskuussa 2021 ja jatkuu loppukevääseen 2023. Rahoittajana on Euroopan sosiaalirahasto.

- Alan työvoimapula on valtakunnallinen. Lisäksi meillä on Päijät-Hämeessä paljon maahanmuuttajataustaisia työttömiä. Syyskuussa käynnistynyt ELMA - elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala -hanke vastaa juuri osaavan työvoiman riittävyyteen hoiva- ja hoitoalalla tukemalla maahanmuuttajia ja työyhteisöjä. Pyrimme hanketyön kautta lisäämään Päijät-Hämeen elinvoimaisuutta sekä sosiaali- ja terveysalan palveluiden saatavuutta myös jatkossa.

- Merkittävänä osana hanketyötä on virtuaalisen oppimisympäristön ja sitä tukevan ohjausmallin kehittäminen sekä työyhteisöjen kouluttaminen kieli- ja kulttuuritietoisuuteen. Oppimisympäristön avulla maahanmuuttajataustaiset hoitotyön ammattilaiset, opiskelijat sekä alasta kiinnostuneet voivat vahvistaa opiskelu- ja työelämävalmiuksiaan sekä ammattikielen osaamistaan. Työyhteisöjä tuetaan vahvistamalla niiden valmiuksia ottaa vastaan maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä, kertoo ELMA-hankkeen projektipäällikkö Maija Eerola LAB - Ammattikorkeakoulusta.

Tarvelähtöisyyttä ja yhteistyötä

ELMA - hankkeen toimenpiteet tehdään tarvelähtöisesti ja yhteistyössä kaikkien kohde- ja sidosryhmien kanssa.

- Syksyllä 2021 teimme Päijät-Soten sekä yksityisten palveluntarjoajien lähiesimiehille suunnatun kyselyn, jossa kartoitettiin maahanmuuttajataustaisten työllistymistä ja integroitumista työyhteisöön, sekä mitä hyviä käytäntöjä työyhteisöissä oli jo olemassa. Myös LABin ja Salpauksen hoitotyön opiskelijoilta kysyttiin työyhteisöön integroitumisen kokemuksista ja tuen tarpeista. Saatuja tuloksia käytettiin pohjana viime vuoden loppupuolella järjestetyssä yhteiskehittämisen työpajassa, johon osallistui Päijät-Hämeen alueen hoitotyön yksiköiden hoitohenkilökuntaa ja esimiehiä.

- Lisäksi olemme järjestäneet työyhteisöille kieli- ja kulttuuritietoisuutta vahvistavia koulutuksia. Niissä opitaan tuntemaan eri kulttuurien välisiä eroja ja niiden vaikutuksia työyhteisöön, ratkomaan työyhteisöissä eteen tulleita haasteellisia tilanteita sekä kiinnittämään huomiota kieleen niin, että väärinymmärryksiltä vältytään ja kielen oppimista tuetaan. Toteutamme yhteensä kolme koulutuskokonaisuutta tämän kevään aikana.

- Jatkamme syksyllä koulutuksien järjestämistä, ja sen lisäksi rekrytoimme nyt muutamia työyhteisöjä ns. pilottiyksiköiksi jalkautumista varten. Haluamme tarjota työyhteisöille yksilöllistä tukea heidän tarpeidensa mukaan. Lisäksi syksyllä jatkamme virtuaalisen oppimisympäristön rakentamista, sanoo projektikoordinaattori Tiia Kangassalo Päijät-Hämeen Hyvinvointiyhtymästä.

Keskiössä virtuaalinen oppimisympäristö ja ohjausmalli

Keskeinen tavoite hankkeessa on kehittää ja pilotoida virtuaalinen oppimisympäristö sekä sitä tukeva ohjausmalli edistämään hoitoalan ammattiopintojen suorittamista, työllistymistä ja suomalaiseen työelämään integroitumista. Oppimisympäristön sisältöjä ovat muun muassa suomen kieli, kulttuuri- ja työelämätietous, hoitotyön eri teemat ja osa-alueet sekä potilastilanteet.

- Virtuaalinen oppimisympäristö on jo hyvää vauhtia tekeillä ja se tulee osaksi Osaamisenpaikka.fi-verkkosivustoa. Oppimisympäristöstä löytyy suuri määrä hoitotyöhön ja kieleen liittyviä sanastoharjoituksia, joiden avulla omaa osaamista voi vahvistaa. Opiskelija saa myös tehdyistä harjoituksista palautteen saman tien.

Oppimisympäristö julkaistaan kesän aikana ja se on tehty selkeällä suomen kielellä.

- Kielitaito voi olla haasteena hoitoalalla, ja siihen haluamme luoda tukea, kertoo asiantuntija Hanna Lokka Koulutuskeskus Salpauksesta.

Tuloksellista työtä

- Hanke tukee Suomeen ja Päijät-Hämeeseen sekä suomalaisille työmarkkinoille kiinnittymistä ja tehostaa siirtymistä koulutuksesta toiseen sekä työelämään. Haluamme myös vahvistaa yhteistyötä oppilaitosten ja työelämän välillä. Tässä hankkeessa kehitettävä yhteistyömalli on mahdollista toistaa myös muiden alojen yhteistyön suunnittelussa ja tarvekartoituksessa.

- Hankkeessa tehdään työyhteisöille erilaisia tukimateriaaleja, jotka sijoittuvat myös Osaamisenpaikka-sivustolle. Toivomme niiden hyödyttävän mahdollisimman paljon työelämää. Haluamme nostaa esiin konkreettisia kokemuksia ja ennen kaikkea onnistumisia, toteaa Maija Eerola.

Lisätietoa hankkeesta: https://lab.fi/fi/projekti/elma