Ihmisen parhaaksi -tunnustus 2023 Sanna Järvensivulle – "Moni kokee Sannan pelastaneen heidän elämänsä"

Vuoden 2023 Ihmisen parhaaksi -tunnustuksen saaja terveydenhoitaja Sanna Järvensivu on tehnyt urauurtavaa ja pitkäjänteistä työtä suonensisäisiä huumeita käyttävien asiakkaiden asioiden edistämiseksi ja huumekuolemien vähentämiseksi.
Vuoden 2023 Ihmisen parhaaksi -tunnustuksen saaja terveydenhoitaja Sanna Järvensivu on tehnyt urauurtavaa ja pitkäjänteistä työtä suonensisäisiä huumeita käyttävien asiakkaiden asioiden edistämiseksi ja huumekuolemien vähentämiseksi.
26.09.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

Vuoden 2023 Ihmisen parhaaksi -tunnustuksen saaja terveydenhoitaja Sanna Järvensivu on tehnyt urauurtavaa, pitkäjänteistä ja poikkeuksellisen merkittävää työtä suonensisäisiä huumeita käyttävien asiakkaiden ja heidän läheistensä asioiden edistämiseksi sekä huumekuolemien vähentämiseksi. Järvensivu työskentelee Turun terveysneuvontapiste Millissä. Ihmisen parhaaksi -tunnustus jaettiin Sairaanhoitajapäivien avajaisissa 21.9.2023 Helsingin Messukeskuksessa.

Ihmisen parhaaksi -palkintoraati haluaa valinnallaan kiinnittää huomiota huumeiden käytön lisääntymiseen ja huumekuolemien määrän kasvuun sekä erityisesti siihen vakavaan tosiasiaan, että nuorten huumekuolemissa Suomi on Euroopan ykkössijalla.

Samalla raati haluaa nostaa valokiilaan ne terveydenhuollon huippuammattilaiset, jotka Järvensivun tapaan työskentelevät määrätietoisesti ja lannistumattomasti haitallisesti huumeita käyttävien asiakkaiden parhaaksi.

Terveysneuvontapiste Milli on maksuton asioimispaikka suonensisäisiä huumeita käyttäville ja heidän läheisilleen. Järvensivun kunnianhimoisena tavoitteena on ollut mahdollistaa asiakkailleen kokonaisvaltainen matalan kynnyksen hoito yhden katon alla. Siinä hän on myös onnistunut.

Palkintoraati kiinnitti huomiota siihen, että tällaiseen ”kaikki palvelut yhden katon alla” -malliin pyritään sosiaali- ja terveydenhuollossa yleisemminkin. Raati pitää poikkeuksellisen suurena saavutuksena sitä, että Järvensivu on onnistunut tavoitteissaan nimenomaan haitallisesti huumeita käyttävien palveluissa. Järvensivun johdolla Millissä on menestyksekkäästi purettu asiakkaalle mielivaltaiselta tuntuvia, epätoimivia käytäntöjä ja luotu tilalle mahdollisuus saada hoitoa matalalla kynnyksellä.

Sanna Järvensivun rooli ennenaikaisten huumekuolemien torjuntatyössä on omaa luokkaansa

Järvensivun pitkäjänteisen ja intohimoisen kehittämistyön ansiosta terveyspiste Millin pilotissa on mahdollistettu naloksoni-nenäsumutteen tarjoaminen reseptivalmisteena kaikille suonensisäisiä huumeitä käyttäville ja heidän läheisilleen. Varsinais-Suomen hyvinvointialue on paikallisesti linjannut valmisteen korvaamisen täydentävänä toimeentulotukena.

Naloksoni on opioidien vaikutuksen kumoava valmiste, jolla on ollut merkittävä rooli yliannostuskuolemien vähentämisessä muissa maissa. Järvensivun johdolla terveyspiste Milli on ottanut Suomessa ensimmäisen harppauksen yliannostuskuolemien ehkäisemiseksi.

Hakemuksessa sanotaan myös, että moni asiakas kokee Järvensivun pelastaneen heidän elämänsä. Järvensivun työskentelyotetta kuvataan empaattiseksi, välittömäksi ja rehelliseksi.

Hänen merkityksensä huumekuolemien ehkäisijänä on palkintoraadin mielestä kiistaton.

"Asiakkaat huomaavat, kun heistä välitetään aidosti"

Kiitospuheenvuorossaan Järvensivu puhui lämpimästi asiakkaistaan:

– Olen huomannut, että aika usein huumeita haitallisesti käyttävät asiakkaat saatetaan kokea jotenkin hankaliksi ja haastaviksi, ja heidän kanssaan työskentely raskaaksi ja vaaralliseksi. Oma kokemukseni lähes 20 vuoden työuran ajalta on kuitenkin täysin erilainen. Koen, että huumeita haitallisesti käyttävät asiakkaat ovat aitoja, kilttejä, herkkiä ja hyviä ihmisiä, ja heidän kanssaan työskentely hyvin palkitsevaa ja kiitollista. Keskeisimpänä tähän vaikuttavana asiana on nähdäkseni kyky kohdata nämä ihmiset hyväksyvästi, välittää aidosti heistä ja heidän hyvinvoinnistaan, ja auttaa heitä heidän yksilöllisten tarpeidensa pohjalta. Asiakkaat huomaavat kyllä, kun heistä välitetään aidosti.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä