Pyydä tarjous

Omahoitovalmennus-toiminta tarjoaa ryhmämuotoista valmennusta varhaisvaiheen muistisairastuneille ja heidän puolisoilleen

Digipalvelut
04.05.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Etenevät muistisairaudet ovat merkittävä kansanterveydellinen ja -taloudellinen haaste. Muistisairauden toteaminen voi herättää monenlaisia tunteita ja huolia tulevaisuuteen liittyen. Iäkkäiden pariskuntien kohdalla vaikutukset kohdistuvat pariskunnan molempiin osapuoliin.

Vanhustyön keskusliiton Omahoitovalmennus-toiminta tarjoaa tukea iäkkäille pariskunnille, joiden elämää muistisairaus koskettaa. Omahoitovalmennus-ryhmä auttaa uuteen elämäntilanteeseen sopeutumisessa sekä ylläpitää hyvinvointia ja omatoimista arkea.

Vastaava alueohjaaja Laura Rautiainen kertoo, että Omahoitovalmennus-toiminta on ryhmässä toteutettua valmennusta varhaisvaiheen muistisairastuneille ja heidän puolisoilleen.

- Omahoitovalmennus-ryhmä kokoontuu koulutettujen ohjaajien tukemana kahdeksan kertaa kahden kuukauden aikana ja ryhmään osallistuu noin kahdeksan pariskuntaa.

Rautiainen koordinoi Omahoitovalmennus-toimintaa valtakunnallisesti ja toimii Omahoitovalmennus-ohjaajien ja Omahoitovalmennus-ryhmien tukena.

Omahoitovalmennus-toiminta on tutkitusti vaikuttavaa

Rautiainen kertoo, että toiminnan tavoitteena on edistää muistisairaan ja hänen puolisonsa voimaantumista ja lisätä hyvinvointia.

- Omahoitovalmennus-toiminnan taustalla on pitkäjänteinen tutkimus- ja kehittämistoiminta. Omahoitovalmennus-toiminta on osa Vanhustyön keskusliiton yleishyödyllistä toimintaa ja se pohjautuu Ystäväpiiri-toimintamalliin. Omahoitovalmennus-toiminta toteutetaan Sosiaali- ja terveysministeriön tuella Veikkauksen varoin.

- Omahoitovalmennus-toimintaa on tutkittu satunnaistetulla kontrolloidulla tutkimusasetelmalla. Tulosten mukaan Omahoitovalmennus-mallin mukainen ryhmätoiminta paransi muistisairastuneiden kognitiota, ja puolisoiden kohdalla vaikutukset näkyivät kohentuneena elämänlaatuna. Kahden vuoden sosiaali- ja terveyspalveluiden kustannusseurannan perusteella toiminta on kustannusneutraalia. Kohdentamalla toiminta lievän vaiheen muistisairauteen voitaisiin mahdollisesti saada jopa kustannussäästöjä, Rautiainen määrittelee.

Sisältö räätälöidään aina osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan

- Iäkkäät pariskunnat muodostavat Omahoitovalmennus-toiminnan sydämen. Ryhmätoiminnan keskeisiä sisältöjä ovat omahoitotaitojen tunnistaminen ja minäpystyvyyden vahvistaminen. Omahoitovalmennus-ryhmien sisältö räätälöidään aina osallistujien toiveiden ja tarpeiden mukaan. Parisuhde nähdään Omahoitovalmennus-ryhmässä tärkeänä voimavarana. Vertaistuki, pariskunnan toiveisiin vastaava tieto muistisairauksista ja tieto omista vaikuttamisen mahdollisuuksista luovat toivoa, Rautiainen selvittää.

Omahoitovalmennus-ohjaajakoulutus suunnattu sekä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille että vapaaehtoistoimijoille

- Omahoitovalmennus-koulutus tarjoaa osaamista ryhmässä toteutettavaan valmennukseen varhaisvaiheen muistisairastuneille ja heidän puolisoilleen. Koulutus sisältää viisi koulutuspäivää, joissa käsitellään iäkkäiden pariskuntien voimaantumista edistäviä sisältöjä ja tarkastellaan ohjaustyöskentelyä. Koulutuksen yhteydessä osallistujat ohjaavat Omahoitovalmennus-ryhmää tiimityöskentelynä sekä kirjoittavat ryhmän ajalta oppimispäiväkirjaa. Koulutukseen hakeudutaan yhdessä ohjaajatiimin kanssa, Rautiainen kertoo ja jatkaa:

- Omahoitovalmennus-koulutukseen voivat hakeutua sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset ja vapaaehtoiset, joilla on koulutusta tai kokemusta muistisairaiden ja heidän puolisoidensa kanssa työskentelystä.

Rautiainen kertoo, että syksyn 2022 koulutuspäivät toteutuvat Teams-alustalla.

- Koulutuksen aikana ohjattavan Omahoitovalmennus-ryhmän voi toteuttaa haluamallaan paikkakunnalla. Koulutukseen hakeudutaan Omahoitovalmennus-toiminnan alueohjaajilta saatavan hakulomakkeen kautta. Kaikki koulutukseen hakeutuneet ohjaajatiimit haastatellaan ennen koulutuksen aloittamista.

Samankaltainen elämäntilanne ja muistisairaus yhdistävät osallistujia

- Omahoitovalmennus-ryhmiin osallistuneiden pariskuntien mukaan muistisairauden alkuvaiheeseen liittyvät huolet lievittyvät ryhmätoiminnan myötä. Samankaltainen elämäntilanne ja muistisairaus yhdistävät osallistujia.

Eräs pariskunta kuvaili saaneensa ryhmästä luottamusta tulevaisuuteen: ”Oli lottovoitto saada osallistua Omahoitovalmennus-ryhmään. Siellä meille heräsi tunne, että elämä voittaa!”.  

- Avoin keskustelu ja kiireetön kohtaaminen voivat helpottaa muistisairauksista puhumista ja vähentää muistisairauksiin yhä liittyvää stigmaa. Vertaistuelliseen toimintaan osallistuminen muistisairauden varhaisessa vaiheessa on tärkeää, sillä tieto ja oikea-aikainen ryhmään osallistuminen voivat tuoda iäkkäälle pariskunnalle tunteen siitä, etteivät he ole yksin muistisairauden kanssa, Laura Rautiainen kiteyttää.

Käy tutustumassa Omahoitovalmennus-toimintaan osoitteessa www.vtkl.fi/omahoitovalmennus

Muita uutisia