Pyydä tarjous

Kognitiivisen saavutettavuuden huomioiminen verkkopalveluissa edistää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta

Digipalvelut
07.05.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
Suomessa on paljon ihmisiä, jotka tarvitsevat verkkopalveluilta selkeyttä ja ymmärrettävyyttä. Esimerkiksi kehitysvammaiset ihmiset eivät saa välttämättä riittävästi ymmärrettävää tietoa asioista, jotka koskettavat heitä. Tämä vaikeuttaa omaa elämää koskevaa päätöksentekoa. Kun verkkosivut ja mobiilisovellukset ovat kognitiivisesti saavutettavia eli selkeitä ja tieto löytyy helposti, siitä hyötyvät kaikki verkkopalveluiden käyttäjät.Suomessa on voimassa laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta. Laki vaatii muun muassa, että julkisin varoin tuotettavien verkkopalvelujen on oltava teknisesti saavutettavia ja kaikkien ihmisten pitää voida käyttää verkkopalveluja. Saavutettavuus lisää yhdenvertaisuutta ja osallisuutta digiyhteiskunnassa. Laki ei vaadi vielä huomioimaan sivuston kognitiivista saavutettavuutta eli ymmärrettävyyttä ja helppokäyttöisyyttä. Kognitiivinen saavutettavuus on kuitenkin yhtä tärkeää kuin tekninen saavutettavuus.- Verkkomaailmassa on kognitiivisia esteitä, joihin jokainen meistä voi törmätä. On tärkeää, että tieto löytyy verkkopalveluista helposti ja se on mahdollisimman selkeää. Tärkeimmät asiat ovat sivustolla ensimmäisenä, tekstin ymmärrystä on tuettu kuvilla tai videoilla ja esimerkiksi vieraat sanat on selitetty. Tärkeää on myös esimerkiksi se, että erilaiset toiminnot ovat verkkopalveluissa tutuissa paikoissa. Käyttäjää auttaa myös hakukone, joka antaa tuloksia, vaikka kirjoittaisi sanan hieman väärin, Selkeästi meille -hankkeen hankepäällikkö Satu Timperi toteaa ja jatkaa:- Kognitiivisesta saavutettavuudesta hyötyvät kaikki verkkopalveluiden käyttäjät.Mikä on Selkeästi meille -hanke?Valtakunnallinen Selkeästi meille -hanke tukee kehitysvammaisten ihmisten itsemääräämisoikeutta ja osallisuutta lisäämällä viestinnän ja verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta yhteiskunnassa. Hankkeessa kehitetään kognitiivisen saavutettavuuden arviointikriteeristöä ja arvioidaan eri verkkopalvelujen kognitiivista saavutettavuutta sekä osallistetaan kehitysvammaisia ihmisiä vaikuttamistyöhön.Hanke on Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kehitysvammaliiton yhteinen kolmivuotinen hanke (2020-2022). Hankkeessa työskentelevät hankepäällikkö Satu Timperin lisäksi selkokielen asiantuntija Mira Vihmo, saavutettavuuskoordinaattori Petra Saarinen sekä saavutettavuustestaajat Heikki Oksanen ja Roberto Polsa.Kognitiivisen saavutettavuuden ongelmat näkyviksi Hankkeessa tehdään maksuttomia kognitiivisen saavutettavuuden arviointeja kevääseen 2022 asti. Mukaan voivat hakea monenlaiset organisaatiot, kuten yhdistykset, yritykset ja julkiset toimijat. Arviointeja toteuttaa saavutettavuustiimi.Heikki Oksanen ja Roberto Polsa työskentelevät saavutettavuustestaajina. He vaikuttavat työssään siihen, että verkkopalvelut ovat kognitiivisesti saavutettavia. Saavutettavuustestaajat tekevät verkkopalvelussa tehtäviä, joiden avulla verkkopalvelun kognitiivisen saavutettavuuden ongelmia saadaan näkyviksi.- Tutkimme ja testaamme eri organisaatioiden nettisivuja, kertoo Roberto työstään ja jatkaa: - Nettisivuilla voi olla paljon vaikeita sanoja ja asioita, jonka takia me testaamme ja katsomme, että niistä tulee helpompia.- Tavoitteenamme on, että myös kehitysvammaiset ihmiset, vanhukset, maahanmuuttajat ja ihmiset, joilla ei ole ollenkaan kokemusta tietokonemaailmasta saavuttaisivat netin ja pystyisivät hoitamaan asiat hyvin ja ytimekkäästi. Jos he jäävät yhteiskunnan ulkopuolelle, niin se olisi totaalinen katastrofi yhteiskunnalle, Heikki jatkaa.Arvioinnissa hyödynnetään hankkeessa koostettua kognitiivisen saavutettavuuden kriteeristöä. - Kriteeristö on muodostunut saavutettavuustestaajien kokemusten pohjalta ja lisäksi hyödynsimme olemassa olevaa tietoa, kertoo Mira Vihmo kriteeristön kehitystyöstä.- Kriteeristöä kehitetään koko hankkeen ajan ja tietoa saadaan myös hankkeessa järjestettävistä käyttäjätestauksista, joihin osallistuu henkilöitä, joilla on kognitiivisia haasteita, Mira jatkaa.- Arviointiin osallistuneet ja kognitiiviseen saavutettavuuteen myönteisesti suhtautuvat tahot voivat saada käyttöönsä verkkopalveluunsa hankkeen myöntämän Tämä palvelu on selkeästi meille -tunnuksen, saavutettavuustiimin työtä koordinoiva Petra Saarinen kertoo.Vaikutetaan saavutettavuuden iskuryhmissäHankkeessa järjestetään saavutettavuuden iskuryhmiä. Iskuryhmät ovat työpajoja, joihin osallistuu kehitysvammaisia ihmisiä ympäri Suomea.- Iskuryhmät valitsevat ne verkkopalvelut, joiden toimintaan haluavat vaikuttaa, Satu Timperi kertoo.Iskuryhmän yhtenä tavoitteena on, että verkossa oleva tieto löytyisi helposti ja ymmärrettävästi.- Saavutettavuuden iskuryhmissä osallistujat vaikuttavat siihen, että tärkeää tietoa on verkossa helpommin saatavilla. Jos iskuryhmä kokee, että jokin tieto on vaikea löytää tai se ei ole ymmärrettävää, he nostavat epäkohdat esille, esimerkiksi antamalla palautetta verkkosivuilla. Iskuryhmäläiset voivat käydä myös vuoropuhelua organisaatioiden kanssa siitä, kuinka he voisivat muuttaa verkkopalveluaan saavutettavammaksi, Timperi selvittää.Saavutettavaa viestintää kaikilleSuomessa on arvion mukaan yli miljoona ihmistä, jotka tarvitsevat saavutettavia verkkopalveluita. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että mahdollisimman moni ihminen voi käyttää verkkopalveluja mahdollisimman helposti.Verkkopalveluissa täytyy huomioida eri käyttäjäryhmien tarpeet. Verkkopalveluiden, kuten verkkosivun tai mobiilisovelluksen, kognitiivista saavutettavuutta voi parantaa tekemällä käyttäjätestauksia ja hyödyntämällä siitä saatua palautetta, kun verkkopalveluja päivitetään tai kehitetään. Kognitiivisen saavutettavuuden huomioiminen palvelee meitä kaikkia. Kesän 2021 aikana julkaistaville hankkeen verkkosivuille tulee ohjeita ja vinkkejä, miten kognitiivista saavutettavuutta voi huomioida verkkopalveluissa.- Selkeästi meille -hanke kutsuu mukaan eri toimijoita kehittämään omia verkkopalvelujaan sellaisiksi, että ne ovat kaikille saavutettavat: saavutettavaa viestintää kaikille, Satu Timperi linjaa.    

Tutustu lisää Selkeästi meille -hankkeeseen

Hanketta voi seurata hankkeen Instagram- ja Facebook-sivuilta. Hanke löytyy Facebookista ja Instagramista hakusanalla selkeastimeille.Hankkeen verkkosivut julkaistaan kesän 2021 aikana osoitteessa www.selkeästimeille.fi. Verkkosivuille tulee tietoa hankkeesta sekä ohjeita ja vinkkejä, miten voi huomioida kognitiivista saavutettavuutta verkkopalveluissa.Hankkeesta löytyy lisätietoja Kehitysvammatuki 57 ry:n verkkosivuilta www.kvtuki57.fi/selkeastimeille. Verkkopalvelusta voit hakea mukaan kognitiivisen saavutettavuuden arviointiin.Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2021.