Olo-Tila-hankkeella osallisuutta, osaamista ja toiminnallisuutta heikossa työmarkkinatilanteessa oleville

Kuva: Metropolian mediapankki
Kuva: Metropolian mediapankki
22.02.2024 | Sosiaali- ja kuntatalous

Metropolia Ammattikorkeakoulun ja Valo-Valmennusyhdistys ry:n Olo-Tila-hankkeen (1.9.2023–30.6.2026) kautta pyritään vaikuttamaan heikossa työmarkkina-asemassa olevien koulutuksen ja työmahdollisuuksien puutteeseen sekä koetun yksinäisyyden ja osattomuuden haasteisiin. Sosiaalisen tyhjiön ja osattomuuden kokemus voi olla läsnä olemassa olevista kuntouttavista palveluista ja toimenpiteistä huolimatta.

Erityinen tarve nousee heikossa työmarkkina-asemassa olevien toiveesta vahvistaa sosiaalisia verkostojaan, yhteiskunnallista osallisuuttaan ja koulutus- ja työmahdollisuuksiaan. Hankkeessa kehitetään hyvin matalan kynnyksen valmentavia opintoja ja työjaksoja niille, joille tarjolla olevat koulutusvaihtoehdot ovat vielä liian korkean kynnyksen takana. Verkostoissa yhdessä kehitetään kansalaislähtöistä toimintaa oppilaitoksen ja kolmannen sektorin yhteistyönä ja tuetaan näiden toimijoiden, työllisyyspalveluiden ja kulttuuri- ja vapaa-ajan toimialan keskinäistä verkostoitumista heikossa työmarkkina-asemassa olevien osallisuuden sekä koulutus- ja työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi.

– Viime syksyn aikana olemme verkostoituneet meidän virallisten kumppaneiden sekä eri järjestöjen kanssa, jotka työskentelevät mielenterveyskuntoutujien ja muuten haastavassa elämäntilanteessa olevien kanssa. Yksi näistä on Kulttuuripaja K35 -hanketta vetävä ja mielenterveyskuntoutujien kanssa työskentelevä Lilinkotisäätiö, hankkeen projektipäällikkö Katriina Rantala-Nenonen kertoo.

Yhteistyötä tehdään myös Helsingin kaupungin työllisyyspalveluiden kanssa, joka osallistuu hankkeen yhteiskehittelyyn sekä ohjausryhmätyöskentelyyn. Hankkeen aktiivinen toiminta on kansalais- ja kokemusasiantuntijalähtöistä.

– Marraskuun lopulla pidimme yhteiskehittely- ja verkostoitumistyöpajan, jossa meillä oli osallistujia mielenterveystoipujien ja maahanmuuttajien kanssa työskentelevistä järjestöistä. Mukana oli sekä työntekijöitä että asiakkaita.

Rantala-Nenonen mainitsee, että toiveita ja tarpeita on lähdetty pohtimaan ihmis- ja kokemusasiantuntijalähtöisesti. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa kohderyhmän yhteisöllisyyden ja osallisuuden kokemusta sekä koulutus- ja työelämävalmiuksia.

– Hankkeessa kehitetään hyvin matalan kynnyksen valmentavia opintoja, heikoimmissa asemassa oleville, joille perinteiset koulutusmahdollisuudet eivät ole vielä realistisia tavoitteita. Osa opinnoista saattaa sisältää arjen hallintaan liittyviä asioita, kuten sosiaalisiin taitoihin ja niiden kehittämiseen liittyviä sisältöjä, oman tulevaisuuden pohdintaa ratkaisukeskeisesti ja joihinkin koulutuspolkuihin valmentaviin opintoihin tutustumista, Rantala-Nenonen avaa mahdollisia sisältöjä.

Toimintaa järjestetään tiiviissä yhteistyössä kumppaneiden kanssa

Rantala-Nenonen kertoo, että hankkeen toimintaa järjestetään tällä hetkellä Metropolian Myllypuron kampuksella, Valo-Valmennusyhdistys ry:n Helsingin toimipisteessä sekä yhteistyökumppaneiden tiloissa.

– Kampuksella on mm. toteutettu kokeilu vertaisohjaajiksi koulutettujen mielenterveystoipujien kanssa, jossa he osallistuivat sosionomiopiskelijoiden luovien menetelmien tunneille. Tätä kautta he tutustuivat taidelähtöisiin menetelmiin vertaisohjauksessa. Nyt on käynnissä myös yhteisöllistä keittiötoimintaa samalla idealla.

Hanke on vasta alkuvaiheessa, joten kokeiluita on ehditty tekemään vasta muutamia.

– Olemme verkostoituneet keskeisten yhteistyökumppaneiden kanssa, joilla on laajat suhteet eri kolmannen sektorin järjestöihin sekä hyvinvointi- ja terveyspalveluihin, joten mm. heidän asiakkaistaan olemme löytäneet kohderyhmään sopivia osallistujia.

Yhteisöllinen keittiötoiminta jatkuu ja keväällä on luvassa myös kohderyhmän yhteinen ulkoilmatapahtuma.

– Meillä on tulossa lisäksi erilaisia tulevaisuustyöpajoja sekä mielenterveystoipujille että pitkäaikaistyöttömille. Kyseessä on muutaman työpajan sarja, joiden puitteissa lähdetään pohtimaan omia tulevaisuuden toiveita. Asetettavat tavoitteet riippuvatn täysin osallistujan tilanteesta.

Olo-Tila-hankkeessa työskentelee kaksi sosiaalialan ja kaksi toimintaterapian opettajaa. Lisäksi Valo-Valmennusyhdistykseltä on mukana kaksi ohjaajaa, jotka pystyvät tarvittaessa ohjaamaan ihmisiä opiskeluiden pariin sekä erilaisille urapoluille.

– Meillä on aika hyvät eväät, käytettävissä olevan ammattitaidon ja osaamisen näkökulmasta, unohtamatta hyvin sitoutuneita osallistujia, Rantala-Nenonen toteaa loppuun.


Olo-Tila-Osallisuutta, osaamista ja toiminnallisuutta-hanke toimii ajalla 1.9.2023–30.6.2026. Hanke on Euroopan sosiaalirahaston (ESR+) rahoittama ja se toteutetaan osana Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 rakennepolitiikan ohjelmaa.

www.metropolia.fi

www.valo-valmennus.fi

www.metropolia.fi/fi/tutkimus-kehitys-ja-innovaatiot/hankkeet/olo-tila

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä