Pyydä tarjous

Koulutuksella laatua ja toimintavarmuutta etähoitoon -hanke etenee suotuisasti Lapissa

Digipalvelut
12.10.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

– Hankkeella pyritään pidentämään hoitajien työuria mahdollistamalla eläkeiän kynnyksellä olevien tai osatyökykyisten tai osatyökykyisyysuhan alla olevien hoitajien ja muiden etähoitotyöstä kiinnostuneiden hoitotyön ammattilaisten tekemä etätyö, tiivistää hankkeen ytimen projektipäällikkö, lehtori Outi Mikkola Lapin ammattikorkeakoulusta.

Kokeneita hoitajia tekemään etähoitotyötä

Hoitajapulaan voidaan vastata kehittämällä edellä mainittujen hoitajien hoitotyömahdollisuuksia ja siten mahdollistamalla työurien jatkaminen etähoitotyön keinoin. Hoitajille tarvitaan kuitenkin etähoitotyön osaamista vahvistavaa koulutusta, jota Koulutuksella laatua ja toimintavarmuutta etähoitoon -hanke tarjoaa. Hankkeen toteutusaika on 1.3.2020–31.10.2022, päätoteuttaja Lapin AMK ja rahoittaja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus Euroopan sosiaalirahastosta.

Outi Mikkolan mukaan hankkeessa ensin kartoitettiin muualla Suomessa ja maailmalla toimivia etähoivaratkaisuja ja hyvinvointiteknologiaa sekä tutustuttiin erilaisiin digitaalisiin oppimisympäristöihin.

– Kartoituksesta vastasivat pääasiassa hankkeen toteuttajiin kuuluvat Lapin ammattikorkeakoulu ja Lapin koulutuskeskus REDU.

Koulutettavat rekrytoitu, koulutus alkanut

Viime syksyn ja alkuvuoden 2021 aikana Lapin keskussairaala ja Rovaniemen kaupungin kotihoito, hankekumppaneita nekin, ovat rekrytoineet koulutukseen osallistuvat hoitajat.

– Kiinnostusta on ollut. Osa koulutettavista hoitajista otti itse yhteyttä ja osa on pyydetty mukaan. Osallistujat ovat vastanneet kyselyyn, jossa tiedustellaan heidän käsityksiään etähoidosta ja koulutustarpeista etähoitotyöhön liittyen. Koulutus alkoi 28.9.2021, Outi Mikkola mainitsee.

Urakehityksen ja työssä jaksamisen tukemista

Outi Mikkola korostaa, että työnantajan näkökulmasta on tärkeää, että hankkeen avulla voidaan tukea työntekijöiden urakehitystä ja työssä jaksamista.

– Näitä hankkeen tuomia etuja on arvostettu erityisesti keskussairaalassa, mutta myös Rovaniemen kaupungin kotihoidossa nähdään hanke hyödyllisenä ja työelämälähtöisenä. Kotihoidon tavoite on kasvattaa etäkotihoitoa.

Alustan kilpailutus tehty

Etähoitoa voi olla monenlaista: se voi tapahtua reaaliaikaisesti videoyhteyden kautta, ja/tai se voi perustua etäluettavista välineistä saatuun tietoon.

– Olemme kilpailuttaneet palvelualustan toteutuksen. Kilpailutuksen voitti Suvanto Care. Keskussairaalan puolella käytetään osin myös Terveyskylä Pro -järjestelmää, johon koulutettavat pääsevät myös tutustumaan ja kehittämään etähoitopalveluja, Mikkola kertoo.

– Tarkoitus on, että koulutettavat saavat digitaalista osaamista erilaisten sovellusten käyttöön ja etähoitopalvelujen kehittämiseen.

Suvanto Care mahdollistaa videoyhteydet ja erilaisia etähoitomittauksia. Hoitajan osaamisessa korostuvat tiedon hallinta sovelluksessa sekä vuorovaikutus verkossa. Lisäksi hoitajan tulee osata ohjata asiakasta kyseisten laitteiden etähoitokäytössä.

Koulutettavilla kehittävä ote alusta alkaen

Lapin AMK:n lehtori Sari Petäjä kertoo, että koulutuksen sisältöön hyödynnetään tutkimustietoa ja aiemmin saatuja kokemuksia.

– Ajatuksena on, että koulutukseen osallistuvat ryhtyvät kehittämään etähoitopalveluja omassa organisaatiossaan heti koulutuksen alusta alkaen.

Koulutuksen sisältö on jaettu kolmeen moduuliin, joissa on tietopaketit mm. verkko-osaamiseen, palvelun asiakaslähtöiseen kehittämiseen, eettisyyteen, säädöksiin ja tietoturvaan. Palvelumuotoilun periaatteella varmistetaan, että kaikki oleelliset osa-alueet tulee käytyä huolella läpi nimenomaan asiakkaan näkökulmasta.

Viiden op:n opintokokonaisuus oppilaitoksille

Hankkeessa tuotetaan etähoito-koulutuskokonaisuutta koskeva koulutusmalli, johon kootaan etähoidon laatua ja toimintavarmuutta edistävät toimintatavat. Malli avataan julkaisun muotoon ja se on tulevaisuudessa käytettävissä hoitotyön kouluttajaorganisaatioissa. Lopputuloksena on vapaasti valittava viiden opintopisteen opintojakso lähi-, terveyden- ja sairaanhoitajaopiskelijoille sekä ICT-alan opiskelijoille.

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 3/2021.