Pyydä tarjous

Laadukkaat hyvinvointitilat on mahdollista hankkia investointivapaasti

Digipalvelut
07.05.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous
  Kotimainen Sievi Hyvinvointitilat tarjoaa vuokrattavia hyvinvointitiloja, joissa tilaajan ei tarvitse investoida käyttämiinsä tiloihin. Yhtiö toteuttaa investointivapaat toimitilat palveluasumiseen sekä päivä- ja ryhmäkotien tarpeisiin vaivattomasti yhdellä sopimuksella. Sievi Hyvinvointitilojen tavoitteena on lisätä ihmisten elämänlaatua ja onnellisuutta ratkaisemalla erityisasumisen ja hoivan tarpeita hallitusti ja turvallisesti, kestäviä arvoja noudattaen. – Investointivapaat hyvinvointitilat tarkoittaa käytännössä sitä, että hoivapalvelun tuottaja tulee toteuttamiimme hyvinvointitiloihin käyttäjäksi pitkäaikaisella vuokrasopimuksella Avaimet käteen -periaatteella. Kokonaisuus sisältää kaiken rakennuttamiseen sekä rakentamisen liittyvät tehtävät tontin hausta suunnitteluun, rakentamiseen, rahoituksen järjestämiseen ja valmiin kohteen luovutukseen, Sievi Hyvinvointitilojen kaupallinen johtaja Tero Toiviainen esittelee. Tilojen käyttäjä pääsee vaikuttamaan jo alkuvaiheessa hyvinvointitilojen suunnitteluun. Sievi Hyvinvointitilojen oma arkkitehti määrittelee yhdessä käyttäjän kanssa laajuuden ja toiminnallisuuden käyttäjän ja asukkaiden tarpeiden mukaisesti. Ratkaisut räätälöidään aina yksilöllisesti, rakennuskohteen sijainti ja käyttäjäryhmän erityispiirteet huomioiden.  – Paljon kiitosta saanut toimintamallimme ei vaadi loppukäyttäjältä lainkaan rakennuttajaorganisaatiota, koska me huolehdimme kaikesta rakennuttamiseen ja rakentamiseen liittyvistä toimenpiteistä. Kyseessä on turvallinen ja helppo ratkaisu verrattuna kuntien käyttämään perinteiseen projektinjohtourakointiin, jossa tilaaja vastaa kaikista rakennuttamisen osa-alueista itse. Etenkin julkisen sektorin projektinjohtourakoita leimaavat arvaamattomat kustannusylitykset, eikä varattu määräraha aina riitäkään hankkeen loppuun saattamiseen. Lisäksi perinteiset investoinnit vaativat julkiselta taholta mittavaa panostusta rakennuttamiseen ja rakentamisen ohjaamiseen. Kun tätä Sievi Hyvinvointitilojen toimintatapaa verrataan aiempaan toteutusmalliin, puhutaan aivan toisenlaisesta maailmasta. Investointivapaissa vuokratiloissa hoivapalvelun tuottaja on puhtaasti käyttäjän/vuokralaisen roolissa, jolloin vastuu rakennuksen peruskorjauksista elinkaaren ajalta on kiinteistön omistajalla, Toiviainen painottaa.  Yksilöllisesti räätälöidyt tilat investointivapaasti Sievi Hyvinvointitilojen tarjoama Avaimet käteen -toimintamalli sopii niin yksityisille palvelutuottajille, julkiselle sektorille kuin kolmannen sektorin yhdistyksille ja säätiöille. Tilat, toiminnallisuudet, kiintokalusteet, varusteet sekä pintamateriaalit suunnitellaan palvelun tuottajan toiveiden mukaan. Sisustussuunnittelun hoitaa yhdessä palvelun tuottajan kanssa Sievi Hyvinvointitilojen sisustussuunnittelija. Palvelun tuottaja saa mieleiset ja omaan toimintaan sopivat tilat riskittömästi sovittuun vuokrahintaan ennalta sovitussa aikataulussa. – Uusien palvelukiinteistöjen ja erityisasumisen tilojen järjestäminen vuokraamalla on julkiselle sektorille erittäin joustava valinta. Meidän vuokrattavissa hyvinvointitiloissa kunta voi päättää, tuottaako se tiloissa tarjottavan palvelun itse vai ulkoistaako hoivapalvelun ulkopuoliselle palvelutuottajalle. Kaikki määritteet ja ratkaisut suunnitellaan palvelutarpeen näkökulmasta ja tiloista tehdään uniikit vuokralaisen toiveiden mukaan, piha-alueita myöten. Tilat saa käytännössä suunnitella itselleen, mutta ilman suuria investointeja, toimitusjohtaja Pauli-Pekka Österberg kuvailee.  – Julkisella puolella merkittävä asia on myös se, että tässä mallissa voidaan hakea rakentamisesta ja ylläpidosta koituvat arvonlisäverot takaisin, mikä näkyy suoraan julkisen sektorin toimijalle edullisempana vuokrahintana ja käyttökustannuksina, hän lisää. Sievi Hyvinvointitilat on hoivahankkeisiin keskittynyt erikoisrakennusliike – Olemme hoivaan erikoitunut hankekehittäjä ja rakennusliike. Erikoistumisen myötä ymmärrämme syvällisesti eri hoivasegmenttien sekä palveluntuottajien erityistarpeet ja vaatimukset. Sen lisäksi, että hyvinvointitila -hankkeisiin liittyy erityisiä toiminnallisia vaatimuksia, suunnittelussa ja rakentamisessa tulee huomioida vaativien rakennushankkeiden viranomaismääräykset. Hoivarakentamisen ohjeet ja määräykset eivät tule erikoisrakentajalle yllätyksenä. Konseptimme on koeponnistettu, hyvin suunniteltu ja tehokas toteuttaa. Meiltä saa turvalliset, terveelliset ja toimivat tilat, jotka vastaavat käyttötarkoitukseen koko sovitun vuokra-ajan, kertoo Toiviainen. Vuokrasopimuksen päätyttyä vuokralaisella ei ole velvoitteita kiinteistöstä Sievi Hyvinvointitilojen avaimet käteen -toimintamalli mahdollistaa sen, ettei pääomia ole sidottuna seiniin ja kiinteistöihin, vaan raha voidaan ohjata esim. palveluiden kehittämiseen.  – Kunnalle lisähyötyjä ovat se, että kohde suunnitellaan ja rakennetaan täysin valmiiksi, eikä uusi hanke näin sido lainkaan tulevan käyttäjän resursseja, eikä kunnalla ole myöskään projektivastuita hankkeen toteuttamiseen liittyen. Rakennamme vuokraamamme tilat huolellisesti, ettei ongelmia synny vuokrakauden aikana.  – Vuokrasopimuksessa voidaan sopia esimerkiksi vuokrakauden jälkeisistä optiovuosista, miten käyttäjällä on mahdollista jatkaa kiinteistön käyttöä vuokrakauden jälkeen. Vuokrakauden jälkeen käyttäjällä ei ole vastuita ja velvoitteita kiinteistön jäännösarvosta tai myöhemmästä käytöstä. Ne ovat kiinteistön omistajan huolehdittavia asioita, Toiviainen mainitsee.   Hoivapalveluiden joustava järjestäminen Vuokraamalla hyvinvointitilat mahdollistuu myös joustava tapa järjestää kuntien hoivapalvelut.  – Vuokratuissa tiloissa kunta voi itse tuottaa palveluita, mutta vaihtoehtoisesti palvelun voi tuottaa yksityinen tai kolmannen sektorin palvelutuottaja. Palvelutuotannossa voi olla vuokrakauden aikana erilaisia malleja. Palvelujen tuottaminen ja hoidon järjestäminen on täysin julkisen sektorin päätettävissä. Kun kiinteistö on kunnan tai kuntayhtymän hallinnassa, voidaan palvelut kilpailuttaa määräajoin vuokrakauden aikana, Toiviainen opastaa.    Sievi Hyvinvointilat  – Sievi-konsernissa pystymme vaikuttamaan ihmisten onnellisuuteen viihtyisien ja toimivien tilaratkaisujen kautta kaikissa elämäntilanteissa. Sisaryhtiöistämme Sievitalolla on muuttovalmis pientalomallisto kuluttaja-asiakkaille, Sieviasunnoilla puolestaan täyden palvelun asuinosakeyhtiöitä. Me hyvinvointitiloilla helpotamme hyvinvointitilojen hankintaa poistamalla palveluntuottajan investointitarpeen, Österberg lupaa.  – Meillä on Sievissä oma elementtitehdas, missä rakennuskomponentteja tehdään säältä suojassa kuivissa sisätiloissa. Rakennustavalla on pieni hiilijalanjälki ja pystymme takaamaan tasaisen sekä korkean laadun. Tehdastuotanto nopeuttaa työmaan läpivientiä ja parantaa myös työturvallisuutta. Rakenneratkaisut on vakioitu jolloin voimme hyödyntää toistettavuutta ja parantaa kustannustehokkuutta. Meillä on projektin kaikki osa-alueet omissa käsissämme, mikä takaa hallitun prosessin ja toimitusvarmuuden. Rakentaminen etenee kanssamme nopeasti ja turvallisesti, Österberg toteaa loppuun.   Sievi Hyvinvointitilat on osa kotimaista Sievi Groupia. Sievi Group konsernin liikevaihto oli vuonna 2019 66 milj.€, yrityksellä on 120 työntekijää ja se toteuttaa noin 150 rakennuskohdetta vuodessa. www.sievihyvinvointitilat.fi Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2021.