Pyydä tarjous

Lastenkoti Lumme tarjoaa laadukkaat sijaishuoltopalvelut Tampereella

Digipalvelut
01.10.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Lastenkoti Lumme on seitsenpaikkainen lastenkoti Tampereella, Lamminpään rauhallisessa kaupunginosassa. Se on tarkoitettu sosiaalisesti tai psyykkisesti oirehtiville 7–17-vuotiaille lapsille ja nuorille. Sijoitetut lapset voivat luonnollisesti asua lastenkodilla täysi-ikäisyyteen asti ja erillisellä sopimuksella jopa pidempään. Lastenkoti Lumpeessa kasvatetaan, ohjataan ja hoivataan lapsia niin, että he oppivat toimimaan arkielämässä. Avoimen vuorovaikutuksen ja selkeiden rakenteiden avulla luodaan tasapainoinen ja turvallinen arki.

- Vahvan omaohjaajasuhteen ja luottamuksen rakentamisen kautta tuetaan suunnitelmallisesti jokaisen lapsen yksilöllistä kehitystä. Lapsen elämän ja yksilöllisyyden kunnioittaminen, huolenpito ja turvallisuus, suunnitelmallisuus ja jatkuvuus sekä ammatillisuus ja asiakaslähtöisyys muodostavat Lastenkoti Lumpeen toiminnan yhteisen arvoperustan.

- Painotamme arjen hallintaa, koulunkäynnin tärkeyttä ja rajat asettavaa aikuisuutta. Lapsia ohjataan ja tuetaan heidän taitonsa ja kehitystasonsa huomioon ottaen. Lapsi saa vastuuta omien asioidensa hoitamisesta omien kykyjensä mukaisesti. Jokaiselle lapselle laaditaan myös hoito- ja kasvatussuunnitelma, jota päivitetään vähintään kolme kertaa vuodessa. Lisäksi lapsella on omaohjaajapari, jotka työssään ovat lapsen asioiden asiantuntijoita. Koska yksikkömme on pieni, on työryhmämmekin pieni. Niinpä kaikki aikuiset tietävät ja tuntevat lapset ja heidän asiansa. Erityisosaaminen jokaisen lapsen asioihin on hänen omaohjaajillaan, kertoo yksikönjohtaja Nina Lehtolammi.

Taustalla vahvat alan ammattilaiset

Lasten kasvatustyöstä vastaavat kokeneet sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiset. Lastenkodin perustajat ja omistajat, Nina Lehtolammi ja Henna Jylhä, ovat työskennelleet pitkään alalla. Kummankin työkokemus on laaja, käsittäen työskentelyä niin erityisyksiköissä kuin avopuolen palveluissakin. Lastenkoti Lumme on jo kolmas lastensuojelun yksikkö, jota Nina ja Henna ovat olleet perustamassa.

- Lastenkoti Lummetta käynnistettäessä oli tärkeintä löytää työryhmä, jonka jokainen jäsen on merkittävä ja omalta osaltaan tuo ryhmään kokemusta, näkemystä, ajatusta ja toimintaa. Arvostamme työntekijöiden halua omalta osaltaan kehittää lastenkodin toimintaa. Työryhmäämme kuuluu viisi sosiaali- ja terveysalan korkeasti koulutettua sekä kaksi toisen asteen koulutuksen saanutta työntekijää. Olemme onnekkaita siinä, että olemme löytäneet työryhmäämme neljä naista ja kolme miestä, ikäjakauman ollessa reilusta parikymppisestä 60-vuotiaaseen asti, sanovat Lehtolammi ja Jylhä.

Lastenkoti Lumpeessa ei keskitytä vain yhden diagnoosin tai yhdenlaisia haasteita omaaviin nuoriin.

- Me uskomme erilaisuuden kuntouttavaan voimaan. Tämä pätee niin henkilökunnan suhteen kuin lastenkin kohdalla. Me uskomme seitsemän erilaisten haasteiden kanssa painivan nuoren tukevan toistensa kuntoutusta paremmin kuin seitsemän samankaltaisten haasteiden kanssa painivan, toteavat lopuksi Lehtolammi ja Jylhä.

www.lastenkotilumme.fi

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 3/2021.