Pyydä tarjous

Laatu on lapsen edun toteutumista

Digipalvelut
01.10.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Pienryhmäkoti Apila tarjoaa kodin huostaanotetuille tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetuille lapsille. Se on kodinomainen lastensuojeluyksikkö, jossa tarjotaan säännöllisiä arjen rutiineja ja pysyviä ihmissuhteita, rajoja ja rakkautta. Lapsia hoidetaan perheenomaisesti, sitoutuneesti ja jokaisen lapsen yksilöllisyyden huomioiden.

Apilalla on kaksi lastensuojeluyksikköä Vahto ja Paimio sekä perhekuntoutusyksikkö.

- Apila-koti on pieni yhteisö, jossa harjoitellaan sosiaalisia taitoja, erilaisuuden kohtaamista, sitoutumista, vastuullisuutta, hyviä tapoja ja ongelmanratkaisutaitoja yhdessä aikuisten kanssa. Yhteisen arjen, koulunkäynnin ja harrastusten lisäksi Apila-kotilaiset tekevät yhdessä esimerkiksi elämyksellisiä retkiä ja matkoja. Jokaisella lapsella on omahoitaja, joka kulkee lapsen rinnalla turvallisena aikuisena. Apila-arkeen kuuluvat päivärutiinit, jotta lapsi voi ennustaa tulevia tapahtumia ja saada kokemuksen elämänhallinnasta. Kaikki ohjaajat osallistuvat ruoanlaittoon ja kodin töihin, joten lapset saavat luonnollisen kuvan kotielämästä ja siihen liittyvistä askareista. Turvallinen ympäristö, kiinteät ihmissuhteet ja ammatillinen lapsen kasvua tukeva hoito muodostavat vahvan pohjan lapsen itsetunnon ja itsenäistymisen kehitykselle, kertoo toiminnanjohtaja Hanna-Kaisa Heino.

Perhekuntoutusyksikkö Apila tarjoaa väliaikaisen kodin avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitettujen perheiden kuntoutukseen Kaarinan Piikkiössä. Perhekuntoutuksessa perhettä tuetaan kokonaisvaltaisesti ympärivuorokauden. Sen tavoitteena on opetella uudenlainen arjenrytmi, arjen hallintaa sekä vuorovaikutustaitoja turvallisessa ja päihteettömässä ympäristössä.

- Perhekuntoutusyksikössä asumisen ajatuksena on perheen toimintakyvyn arvioiminen ja vahvistaminen sekä vanhemmuuden ja koko perheen hyvinvoinnin tukeminen. Huomioimme kaikkien perheiden yksilölliset tarpeet, myös lemmikit ovat tervetulleita kuntoutukseen. Apilassa työskentelyä ohjaavat ratkaisu- ja voimavarakeskeinen, dialoginen ja toiminnallinen viitekehys reflektoivalla otteella, jatkaa Heino.

Laadukas työ hoidon onnistumisen taustalla

Apila-kodissa laadunhallinnan runkona on suunnittelu, arviointi, henkilöstön jaksamiseen panostaminen sekä johtaminen. Toimintaa kehitetään yhdessä koko henkilökunnan kanssa ja se perustuu yhteisesti jaettuun arvopohjaan, suunnitteluun ja organisoituun tapaan työskennellä sekä toimivaan palautejärjestelmään. Työn sujuvuus ja henkilöstön viihtyvyys heijastuu lasten viihtymiseen ja hoidon onnistumiseen.

- Laadunhallinnalla pyritään siihen, että palvelu vastaa odotuksia ja tarpeita ja on tasalaatuista. Sosiaalipalvelussa laatu on lapsen edun toteutumista. Apila-kodissa tätä edistetään henkilökunnan hyvän yhteishengen luomisella, TYKY-toiminnalla, koulutuksen järjestämisellä ja työnohjauksella. 

- Ratkaisukeskeinen ja toiminnallinen kasvatus tukee lapsen omia voimavaroja ja eheyttää minäkuvaa. Haluamme tukea positiivista elämänasennetta ja arkielämän mielekkyyttä sekä jokaisen lapsen henkilökohtaisia vahvuuksia, korostaa Hanna-Kaisa Heino. 

www.pienryhmakotiapila.fi

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 3/2021.

Muita uutisia