Pyydä tarjous

Maivita Oy – kohti parempaa elämää

Maivitassa myös läheiset saavat apua. Päihde- ja peliriippuvuus ovat koko perheen sairauksia.
Maivitassa myös läheiset saavat apua. Päihde- ja peliriippuvuus ovat koko perheen sairauksia.
08.12.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Päihdehoitokeskus Maivita on Aluehallintoviraston valvoma ja Kelan hyväksymä, ympärivuorokautista päihdehoitoa tarjoava yksityinen päihde- ja rahapeliriippuvuuden sekä läheisriippuvuuden hoitoon erikoistunut toimija.

Lammin Mainiemessä toimivalla Maivita Oy:llä on pitkät perinteet hoitotyöstä. Sen lähtökohtana on tarjota Minnesota-mallista hoitoa päihde-, peli- ja läheisriippuvuuteen. Yritys on aloittanut toimintansa vuoden 2018 alussa.

- Toimintaamme ohjaa vahva näkemys siitä, että jokaisella on mahdollisuus toipua. Hoitomme perustuu henkilökunnan omaan toipumiskokemukseen, ammatilliseen osaamiseen ja vertaistukeen. Lisäksi henkilökunnalla on vuosien työkokemus riippuvuuksien hoidosta, Maivita Oy:n toiminnanjohtaja ja läheisohjaaja OrvokkiSeppelin kertoo ja jatkaa:

- Hoitojaksojen rakenne on yhtäläinen hoidettavasta riippuvuudesta huolimatta. Intensiivistä terapiaa sisältävä perusjakso hoitokeskuksessa kestää 4–6 viikkoon. Sitä seuraa 11 kuukautta kestävä jatkohoito, jonka aikana hoitoryhmä kokoontuu kerran viikossa. Hoito on pääosin ryhmäterapiaa, jossa riippuvainen kohtaa todellisuuden ja saa ymmärryksen riippuvuudestaan sairautena. Ryhmäterapian lisäksi hoitoon kuuluu tarpeen mukaan yksilöterapiaa, jossa käydään läpi ihmisen henkilökohtaisia kipukohtia.

- Minnesota-mallissa päihderiippuvainen oivaltaa, miten hänen tulee sairautensa kanssa elää. Maivitassa annetaan potilaalle sairauden edellyttämää hoitoa, joka mahdollistaa riippuvuudesta toipumisen. Kyseessä on sairaus, josta on mahdollisuus toipua asianmukaisella hoitomenetelmällä ja saavuttaa hyvä elämän laatu kaikilla elämän osa-alueilla, korostaa Orvokki Seppelin.

Yhden potilaan kirjoitus seinälakanaan, kuinka hän koki hoidon.

Apua tarvitaan entistä enemmän

Päihteiden käyttö Suomessa sekä samalla päihteiden käytöstä aiheutuvat haitat ovat lisääntyneet merkittävästi ja auttajilta kaikilla ammattialoilla vaaditaan entistä enemmän tietoa ja ammatillista osaamista. Kun päihteiden käyttö muuttuu riippuvuudeksi, päihde syrjäyttää henkilön elämästä aiemmin tärkeäksi koetut asiat. Sosiaalisuus katoaa ja tilalle tulee yksinäisyys. Tilanteen vakavuutta kuvastaa se, että meillä on noin 400 000 päihderiippuvaista, joista yli 70 % on työelämässä.

- Ikä tai sosiaalinen asema ei vaikuta siihen, sairastuuko ihminen päihderiippuvuuteen. Merkittävä syy päihderiippuvuuteen sairastumisessa on ihmisen perimä. Sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat päihteiden käytön aloittamiseen.

- Päihderiippuvuus on vakava sairaus, johon sairastunut menettää kyvyn kontrolloida päihteiden käyttöään. Käyttö on pakonomaista sen negatiivisista vaikutuksista huolimatta. Ihminen tekee asioita, jotka poikkeavat hänen normaalista arvomaailmastaan. Tämän takia päihderiippuvainen kokee masentuneisuuden, häpeän ja syyllisyyden tunteita, sanoo Orvokki Seppelin.

Vertaistuki on tärkeä osa hoitoa.

Elämä ilman alkoholia ja päihteitä on mahdollista ja laadukasta

- Me hoidamme aina sairautta, olipa kyseessä peli- tai päihderiippuvuus, linjaa Orvokki Seppelin ja jatkaa:

- Hoitomme perustuu Minnesota-malliin, jonka tarkoituksena on antaa ymmärrys sairaudesta ja sen kielteisistä seurauksista. Muun muassa alkoholismi on krooninen ja etenevä sairaus, johon sairastunut ihminen joutuvat luopumaan monesta.

- Meidän työmme tarkoituksena on olla potilaiden rinnalla vaikeinakin hetkinä sekä antaa heille työkaluja raittiuteen. Yksi tärkeä asia hoidon onnistumista ajatellen on ihmisen oman motivaation kasvattaminen ja vastuunotto omasta toipumisesta. Ymmärryksen ja hyväksynnän myötä syntyy aito halu elää päihteetöntä elämää.

- Meillä myös läheiset otetaan mukaan hoitoon. On muistettava, että yhden perheenjäsenen päihderiippuvuudella on musertavia vaikutuksia kaikkien perheenjäsenten elämään. Kun päihderiippuvuutta hoidetaan kokonaisuutena, kiinnitetään erityistä huomiota perheen toipumiseen, perustelee Orvokki Seppelin.

Potilashuone, olemme kodinomainen pieni yksikkö.

Yhteistyötä kuntien ja kaupunkien kanssa

Maivita järjestää säännöllisesti infotilaisuuksia ja luentoja riippuvuuksista ja niiden hoidosta. Tärkeitä informoinnin kohteita ja kumppaneita ovat muun muassa kunnat.

- Olemme pyrkineet resurssiemme mukaan tekemään avointa ja moniammatillista yhteistyötä kuntien ja kaupunkien kanssa. Olemme ilahduttavasti siinä onnistuneetkin; palautteiden kautta olemme saaneet vahvistusta, että yhteistyö kanssamme on ollut helppoa ja tiedonkulku toimivaa. Esimerkiksi ennen hoitojaksoa käymme yhdessä hoidon maksavan kunnan edustajan kanssa alkutilannetta läpi, ja hoitoprosessista teemme hoidon maksajalle aina kattavan yhteenvedon. Olemme Kelan kuntoutusrahaan oikeuttava päihdehoitopaikka, linjaa Orvokki Seppelin.

Tietoa meistä ja palveluistamme:

www.maivita.fi

Facebook

Instagram

Maivita järjestää vierailupäiviä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille

  • Tiistai 24.01.2023 klo 10 alkaen
  • Tiistai 31.01.2023 klo 10 alkaen

Lämpimästi tervetuloa!