LinkedinFacebook
Pyydä tarjous

Maivita – parempaa elämää

Digipalvelut
08.12.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Päihdehoitokeskus Maivita on Aluehallintoviraston valvoma ja Kelan hyväksymä, ympärivuorokautista päihdehoitoa tarjoava yksityinen päihde- ja rahapeliriippuvuuden sekä läheisriippuvuuden hoitoon erikoistunut toimija. Maivitan hoitokeskus sijaitsee Lammin Mainiemessä, jossa on pitkät perinteet hoitotyöstä.

- Meillä hoidetaan päihderiippuvuutta, peliriippuvuutta sekä läheisriippuvuutta. Toimintamme perustuu ajatukseen, että jokaisella on mahdollisuus toipua. Hoitomme perustuu henkilökunnan omaan toipumiskokemukseen, ammatilliseen osaamiseen ja vertaistukeen. Lisäksi henkilökunnalla on vuosien työkokemus riippuvuuksien hoidosta, Maivita Oy:n vastaava päihdeohjaaja Harri Nyman kertoo ja jatkaa:

- Työtämme ohjaavat avoimuus, rehellisyys, yhteistyö ja asiakkaan kunnioitus. Olemme aikanaan itse saaneet apua Minnesota-mallisesta hoidosta, joka auttoi meidät toipumisen tielle ja raittiuteen.

Lisääntynyt eri päihteiden käyttö on Suomessa merkittävin muutos viimeisen vuosikymmenen aikana. Samalla päihteiden käytöstä aiheutuvat haitat ovat lisääntyneet ja auttajilta kaikilla ammattialoilla vaaditaan entistä enemmän tietoa ja ammatillista osaamista. Kun päihteiden käyttö muuttuu riippuvuudeksi, päihde syrjäyttää henkilön elämästä aiemmin tärkeäksi koetut asiat. Sosiaalisuus katoaa ja tilalle tulee yksinäisyys.


Harri Nyman

- Päihderiippuvaisella voidaan tarkoittaa sekä alkoholistia että laittomia huumausaineita tai huumaavia lääkeaineita käyttäviä henkilöitä. Maailman terveysjärjestö WHO:n tautiluokituksen mukaan päihderiippuvuus on Suomessakin sairaus (ICD-10). Noin 10 prosenttia kaikista päihteitä käyttävistä sairastuu jossakin elämänsä vaiheessa päihderiippuvuuteen, Nyman kertoo ja jatkaa:

- Suomessa on noin 400 000 päihderiippuvaista, joista yli 70% on työelämässä. Ikä tai sosiaalinen asema ei vaikuta siihen, sairastuuko ihminen päihderiippuvuuteen. Merkittävä syy päihderiippuvuuteen sairastumisessa on ihmisen perimä. Sosiaaliset ja ympäristöön liittyvät tekijät vaikuttavat päihteiden käytön aloittamiseen. Päihderiippuvuus on sairaus, riippuvuus koostuu kemiallisesta, fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta riippuvuudesta.

- Riippuvuuteen sairastunut menettää kyvyn kontrolloida päihteiden käyttöään. Käyttö on pakonomaista sen negatiivisista vaikutuksista huolimatta. Ihminen tekevät asioita, jotka poikkeavat hänen normaalista arvomaailmastaan. Tästä johtuen päihderiippuvainen kokee masentuneisuuden, häpeän ja syyllisyyden tunteita, Nyman määrittelee.

Elämä ilman alkoholia ja päihteitä on mahdollista ja laadukasta

- Me hoidamme aina sairautta, on kyseessä sitten päihderiippuvuus tai peliriippuvuus Nyman korostaa ja jatkaa:

- Näillä sairauksilla on siis oma diagnostinen kriteeristö. Hoitomme perustuu Minnesota-malliin, jonka tarkoituksena on antaa ymmärrys sairaudesta ja sen kielteisistä seurauksista. Muun muassa alkoholismi on krooninen ja etenevä sairaus, johon sairastunut ihminen joutuvat luopumanaan monesta. Hän menettää usein perheensä, läheisensä ja lopuksi myös työpaikkansa. Myös perhe menettää alkoholistin, vaikka saman katon alla asuttaisiin. Alkoholisti on paikalla vaan ei läsnä, Nyman toteaa.

Muutoksen askelin rohkeasti kohti parempaa

- On tärkeä muistaa, että jokaisella on mahdollisuus toipua päihderiippuvuudesta, Nyman korostaa.

- Oma motivaatio raittiuteen syntyy hoidossa. Meidän työmme tarkoituksena on olla potilaiden rinnalla vaikeinakin hetkinä sekä antaa heille työkaluja raittiuteen. Yksi tärkeä asia hoidon onnistumista ajatellen on ihmisen oman motivaation kasvattaminen ja vastuunotto omasta toipumisesta. Ymmärryksen ja hyväksynnän myötä syntyy aito halu elää päihteetöntä elämää.

- Meillä myös läheiset otetaan mukaan hoitoon. On muistettava, että yhden perheenjäsenen päihderiippuvuudella on musertavia vaikutuksia kaikkien perheenjäsenten elämään. Kun päihderiippuvuutta hoidetaan kokonaisuutena, kiinnitetään erityistä huomiota perheen toipumiseen, Nyman perustelee.

Minnesota-mallissa olennaisinta on hoitokokonaisuus

- Hoidon päämäärä on raitistumisen myötä palata normaaliin, hyvään elämään, vapaana riippuvuudesta ja sen mukanaan tuomista negatiivisista asioista. Minnesota-mallissa päihderiippuvainen oivaltaa, miten hänen tulee sairautensa kanssa elää. Maivitassa annetaan potilaalle sairauden edellyttämää hoitoa, joka mahdollistaa riippuvuudesta toipumisen. Kyseessä on sairaus, josta on mahdollisuus toipua asianmukaisella hoitomenetelmällä ja saavuttaa hyvä elämän laatu kaikilla elämän osa-alueilla, Harri Nyman kiteyttää.

maivita.fi

Muita uutisia