Pyydä tarjous

Mannerheimin lastensuojeluliiton suunnittelija Elina Rautiainen:  "Epävarmoina aikoina on vahvistettava kouluhyvinvointia"

Digipalvelut
01.10.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Nyt jo yli puolitoista vuotta kestänyt pandemia-aika on hajottanut kouluyhteisöä ja pakottanut oppilaat opiskelemaan osittain etänä, mikä on saattanut vähentää esimerkiksi uudessa koulussa aloittaneiden oppilaiden tutustumista ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tuoreen tutkimuksen mukaan kouluhyvinvoinnin heikkeneminen selittyi voimakkaasti sosiaalisilla ja yhteisöllisillä tekijöillä.

Ystävyyssuhteet, ryhmään kuuluminen ja yhdessä tekeminen muiden oppilaiden kanssa vahvistavat oppilaiden hyvinvointia ja kouluyhteisöön kiinnittymistä. Oppilaiden hyvinvoinnista tulisi huolehtia kokonaisvaltaisesti. Tämä tarkoittaa, että oppimisen ja opiskeluun liittyvän jaksamisen lisäksi katse kohdistetaan myös koulun yhteisöllisyyteen ja oppilaiden kaverisuhteisiin liittyviin asioihin. Kouluissa on lukuisia keinoja edistää yhteisöllisyyttä ja saada oppilaat tutustumaan toisiinsa. Yksi perinteisistä keinoista on kohta 50 vuotta täyttävä tukioppilastoiminta.

Tukioppilaat kutsuvat kaikki osaksi yhteisöä

Tukioppilaat ovat joka päivä esimerkkinä toiset huomioivasta käyttäytymisestä ja ystävällisyydestä. He edistävät sitä, että kukaan ei jäisi yksin ja jokaisella olisi joku kenen kanssa jutella koulupäivien aikana. Toiminnassa korostuu tunne- ja vuorovaikutussuhdetaitojen harjoittelu, muiden oppilaiden ryhmäyttäminen ja hauskat tapahtumat. Tukioppilaat toimivat vertaisohjaajina koulun arjessa ja rakentavat yhteisöllistä ilmapiiriä.

Tukioppilastoiminta perustuu ajatukseen, että nuorten välisellä vertaistuella on paljon merkitystä, kun tuetaan oppilaiden kasvua, edistetään hyvinvointia, ehkäistään kiusaamista ja turvatonta ilmapiiriä. Myös nuoret itse kokevat, että vertaisen tuesta on apua. Kun nuoret saavat vaikuttaa asioihin koulussa, he sitoutuvat luomiinsa normeihin ja sääntöihin sekä oppivat demokratiaa ja asioiden pohtimista monesta näkökulmasta. Tukioppilastoiminta lisää koulun aikuisten ja oppilaiden välistä yhteistyötä.

Jokainen koulu voi toteuttaa tukioppilastoimintaa

Tärkeää on pohtia, miten kouluissa yhteisöllisyyttä ja sosiaalisia suhteita voidaan parantaa tässä epävarmassa ajassa. Millaisia satsauksia kouluhyvinvoinnin vahvistaminen vaatii ja millaisilla keinoilla sitä voidaan edistää? Hyviä esimerkkejä on olemassa varmasti monia, kuten yhteistyö tukioppilaiden ja yhteisöllisen oppilashuollon välillä, tukioppilaiden järjestämät tapahtumat ja teemaviikot. Koulut voivat laatia yhteisen koulurauha-suunnitelman lukuvuodelle, järjestää kaveriviikkoa ja paljon muuta.

Tukioppilastoiminta tarjoaa nuorisotyöllisen rakenteen yhteisölliseen tekemiseen, turvallisen ilmapiirin luomiseen ja oppilaiden kaverisuhteiden edistämiseen koulussa. Se ei kuitenkaan ole itsestään elinvoimaista, vaan sille on annettava aikaa ja resursseja. Toiminnalle luodut rakenteet koulussa sekä innostava ja motivoitunut tukioppilasohjaaja tekee toiminnasta mielekästä ja vaikuttavaa.MLL tukee tukioppilastoimintaa materiaalien ja koulutusten avulla. Olemme innolla mukana kehittämässä kouluhyvinvointia yhdessä koulujen kanssa.

Elina Rautiainen on Mannerheimin lastensuojeluliiton suunnittelija. Hänen tehtävänkuvaansa kuuluu Valtakunnallinen Koulurauha-ohjelma ja Uudenmaan alueen tukioppilastoiminta.

Vihdoin on Juhlan aika

Koronapandemia sotki Mannerheimin Lastensuojeluliiton 100-vuotisjuhlavuoden suunnitelmat. Onneksi syntymäpäiviä voi juhlia joka vuosi. Paikallisyhdistyksemme järjestivät juhlapäivän kunniaksi 3. lokakuuta 2021 erilaisia tapahtumia ympäri Suomen. 

Täytekakkutarjoilua, konsertteja, discoja, teemajuhlia, ulkoilmatapahtumia, poniratsastusta, rastiratoja -yhdistyksemme ovat olleet todella luovia siinä, miten eri tavoin MLL:n syntymäpäivää voidaan juhlia. Yli 150 paikallisyhdistyksen vapaaehtoiset pistivät parastaan ja järjestivät lapsille, nuorille ja lapsiperheille tapahtumia, joissa vihdoin päästään nauttimaan yhdessä olon riemusta ja ihmisten kohtaamisesta.

- Lapsiperheissä kaivataan koronapandemian jäljiltä kohtaamisia. Meillä oli nyt ilo tuoda perheet yhteen mukavissa merkeissä, kekkerikoordinaattori  Eevamaija Paljakka sanoo.

Monilla paikkakunnilla on vieläpä syytä tuplajuhlaan, sillä iso joukko MLL:n paikallisyhdistyksiä viettää joko tänä tai ensi vuonna omaa 100-vuotissyntymäpäiväänsä.

www.mll.fi

Hyvään lapsuuteen tarvitaan kaikkia meitä aikuisia. Lapsista huolehtiminen on fiksua ihan maalaisjärjellä ajateltuna. Erityisen järkevää on tukea lasten, nuorten ja vanhempien hyvää arkea. Se on jokaisen lapsen oikeus, ja sillä on suuri merkitys koko Suomen kannalta. Juhlavuonna kutsumme sinut ja kaikki suomalaiset mukaan jatkamaan tätä työtä seuraavatkin 100 vuotta!

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 3/2021.

Muita uutisia