Muistelutyö tukee ikääntynyttä kehitysvammaista Kehitysvammatuki 57 ry:n Hetkittäin-hankkeessa

Hetkittäin-hanke on suunnattu ikääntyneille ja muistisairaille kehitysvammaisille ihmisille sekä heidän kotiyhteisöissään työskenteleville ammattilaisille. Hankkeessa asiantuntijoina toimivat itse ikääntyneet kehitysvammaiset ihmiset yhdessä ohjaajien kanssa.
Hetkittäin-hanke on suunnattu ikääntyneille ja muistisairaille kehitysvammaisille ihmisille sekä heidän kotiyhteisöissään työskenteleville ammattilaisille. Hankkeessa asiantuntijoina toimivat itse ikääntyneet kehitysvammaiset ihmiset yhdessä ohjaajien kanssa.
30.04.2024 | Sosiaali- ja kuntatalous

Kehitysvammaiset ja heidän kanssaan työskentelevä ammattihenkilöstö tarvitsevat tietoa ikääntymisestä ja muistisairauksista. Ikääntyneet kehitysvammaiset tarvitsevat aktiivisuutta omaan arkeensa. Kehitysvammatuki 57 ry:n hallinnoima Hetkittäin-hanke keskittyy kehitysvammaisen ikääntyneen hyvän elämän tukemiseen ja uusien toimintatapojen kehittämiseen.

Hetkittäin-hankkeessa (2022–2024) asiantuntijoina ovat ikääntyneet kehitysvammaiset ja heidän kotiyhteisöissään työskentelevät ammattilaiset.

- Kehitysvammaisten ihmisten elinikä on noussut lyhyessä ajassa paljon. Kehitysvammaiset ikääntyneet ja heidän parissaan työskentelevät ammattilaiset tarvitsevat tietoa ikääntymisen vaikutuksista. Tähän tarpeeseen olemme pyrkineet hankkeessa vastaamaan. Hankkeen aluksi oli tärkeää selvittää, millä keinoilla ikääntyneen kehitysvammaisen hyvää elämää voi tukea, sanoo Hetkittäin-hankkeen hankepäällikkö Maija Rimpiläinen ja jatkaa:

- Pidimme valmennuksia kehitysvammaisten ihmisten kotiyhteisöjen ammattilaisille. Valmennukset sisälsivät tietoa muistisairauksista, aivoterveydestä, aistityön ja elämäkertatyön merkityksestä hyvinvoinnin tukena. Näiden valmennuksien ja kehitysvammaisille ikäihmisille pidettyjen kurssien kokemuksista oivalsimme, että säännöllinen moniaistinen muistelutyö tukee kehitysvammaisen onnistunutta ikääntymistä. Tämän pohjalta tuotetaan tulevana syksynä webinaarisarja ja moniaistisen muistelutyön opas. Muistiosaajan digitaaliset osaamismerkit ovat jo nyt kaikkien kiinnostuneiden haettavissa.

Moniaistisuus rikastuttaa muistelua

Hetkittäin-hankkeen hanketyöntekijä Mari Salovaara kertoo, että ikääntyneille kehitysvammaisille järjestettiin pääkaupunkiseudulla viisi kurssia, joiden kantavana teemana on ollut aivoterveys ja oma ikääntyminen. Aihetta lähestyttiin moniaistisin menetelmin eri ympäristöissä. Ryhmät kokoontuivat muun muassa museoissa, liikuntapaikoissa ja yhdistyksen omissa tiloissa.

- Kursseilla hyödynnettiin muistelua, joka on tärkeä vuorovaikutusmenetelmä. Puhutun kielen lisäksi meillä on monia tapoja olla yhteisten muistojen äärellä: tuoksut, maut, kuvat, tunnut ja äänet voivat johdattaa jopa unohtuneiden asioiden luo. Yhden muistelu herätti toisetkin muistamaan ja yhteiset muistot riemastuttivat kaikkia. Ryhmässä tapahtuva muistelu mahdollisti jokaiselle osallistumisen omalla tavallaan.

Kehitysvammaiset ikääntyvät kuten valtaväestö ikääntyy. Jokaisella on tarve tulla nähdyksi, kuulluksi ja kohdatuksi. Kehitysvammainen ikääntynyt tarvitsee rinnalleen ammattilaisen, joka tunnistaa sekä hänen mahdollisuutensa ja voimavaransa, että kehitysvammaisuuteen liittyvät erityistarpeet. Kehitysvammaisen ikääntyneen elämäntarinan äärelle pysähtyminen esimerkiksi muistelun keinoin on hieno keino tutustua ihmiseen. Hyvää tekevä vaikutus on molemminpuolinen.

Lisätietoa hankkeesta: www.kvtuki57.fi/hetkittain

[email protected] | [email protected]

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä