Pyydä tarjous

OdigO-hankkeella koulutusta digitaitojen ohjausosaamiseen

Digipalvelut
04.05.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

Lapin yliopisto ja Lapin ammattikorkeakoulu vastaavat digisyrjäytymiseen ja sen uhkaan uudella OdigO – Osaavia aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaajia Lappiin -hankkeella. Hankkeessa kehitetään aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjausosaamista esimerkiksi koulutus-, kulttuuri-, sosiaali- ja terveyspalveluiden alueilla.

OdigO-hankkeessa on kehitetty korkeakoulujen yhteinen ”Aikuisten ja ikääntyvien digitaitojen ohjaaminen” verkko-opintojakso, joka on suunnattu kasvatus-, sosiaali- ja terveysalojen opiskelijoille, sekä avoimen yliopiston kautta kaikille kiinnostuneille. Opiskelu pohjautuu opiskelijoiden ja työelämätoimijoiden yhteistyölle ja työelämälähtöisille suunnittelutehtäville. Opintojakson ensimmäiselle toteutuskerralle osallistui yli 50 opiskelijaa. Maksuton opintojakso toteutetaan seuraavan kerran syksyllä 2022, minne voi ilmoittautua Lapin yliopiston Avoimen yliopiston kautta.

Hankkeessa lisätään tietoisuutta aikuisten ja ikääntyvien digitaidoista sekä niiden ohjaamisesta myös webinaarisarjan myötä. Maksuttomassa ja monipuolisessa sarjassa käsiteltäviä teemoja ovat muun muassa digitaidot ja niiden ohjaaminen, asiakkaan kohtaaminen, pelillisyys, yksityisyyden suoja ohjaussuhteessa sekä kentän kuulumiset. Webinaarien vieraina toimivat hanketoimijat sekä kohdejoukon digiohjauksen parissa työskentelevät eri alojen asiantuntijat. Sarjan jo julkaistut jaksot sekä ohjeet ilmoittautumiseen löytyvät hankkeen nettisivuilta (https://www.ulapland.fi/odigo).

OdigO-hanketta rahoittavat Euroopan sosiaalirahasto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus (2021–2023).