Pyydä tarjous

Palaset-malli on valmis runko huumeita käyttävien nuorten läheisten kohtaamiseen

Digipalvelut
14.05.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Päihteiden käyttäjille on tarjolla tukea, mutta heidän läheisensä jäävät usein yksin ongelmakimppunsa kanssa. Palaset-malli on työskentelyrunko ammattilaisille, jotka auttavat huumeita käyttävien nuorten läheisiä. Yhden ihmisen päihteidenkäyttö vaikuttaa aina joukkoon läheisiä: vanhempiin, sisaruksiin, muihin sukulaisiin tai ystäviin. Pitkäkestoiset tilanteet aiheuttavat läheisille esimerkiksi masennusta ja muita psyykkisiä tai fyysisiä oireita. ”Kun yksikin läheinen saa tilanteeseensa apua, sillä voidaan parhaimmillaan auttaa koko perhettä”, toteaa Palasista eteenpäin -hankkeen projektipäällikkö Sanna Tanskanen Sininauhaliitosta. Hän luotsaa huumeita käyttävien nuorten läheisten tukemiseen keskittynyttä hanketta yhdessä Irti Huumeista ry:n projektityöntekijä Outi Partin kanssa. Palaset-malli on kehitetty osana hanketta, ja sitä on hyödynnetty hankkeen asiakastyöskentelyssä läheisten kanssa. ”Tavoitteenamme on tuoda esiin läheisten tuen tarvetta, ja samalla tarjoamme sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille valmiin mallin työskentelyn tueksi”, Partti selvittää. Perustana tieteellisesti tutkittu menetelmä Palaset-mallin pohjana on tieteellisesti tutkittu Addiction and the Family International Network -verkoston 5-Step-menetelmä. Lisäksi mallin kehittämisessä on hyödynnetty läheisille ja ammattilaisille tehtyjä tarvekartoituksia. ”Tavoitteenamme oli luoda auttamisen malli, joka yhdistää ammatillisen keskustelun ja vertaistuen”, Sanna Tanskanen kertoo. Palaset-malli koostuu kuudesta teemasta, joita ovat kartoitus ja kuuntelu, kriisi ja tunteet, tiedon tarjoaminen, selviytymiskeinot, sosiaalinen tuki sekä jatkotuki. ”Moni läheinen helpottuu, kun kuulee omien tunteidensa olevan normaaleja. Selviytymiskeinojen käsittely taas auttaa ymmärtämään sekä omia että toisten toimintatapoja”, Outi Partti kertoo. Pienellä panostuksella suuri muutos Ammattilaiselle Palaset-malli tarjoaa selkeän rungon työskentelyyn. ”Malli tuo varmuutta asian puheeksi ottamiseen. Työskentely tapahtuu toistensa päälle rakentuvien teemojen mukaisesti”, Tanskanen selvittää. Sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla on mahdollisuus kouluttautua Palaset-mallin käyttöön syksyllä 2021. Koulutuksessa mallin teemoja avataan sekä luennoilla että ryhmätyöskentelyn kautta. ”Palaset-mallin suurin etu on se, että pienellä panostuksella voi saada aikaan suuren muutoksen asiakkaan elämässä. Kun yksikin huumeita käyttävien nuorten läheisten kanssa työskentelevä työntekijä kouluttautuu mallin käyttöön, hän voi hyödyntää mallia useiden asiakkaiden kanssa”, Tanskanen summaa. ”Kriisin ja läheisen selviytymiskeinojen käsittely auttoivat ymmärtämään läheisen kokemusmaailmaa. Hakeuduin koulutukseen yksi asiakasperhe mielessä, ja olen jo käyttänyt saamiani oppeja heidän kanssaan työskennellessäni.” - Palaset-mallin koulutuksen käynyt Katja Försti, Vihreä Keidas ry:n toiminnanjohtaja Palaset-mallin koulutukset järjestetään syksyllä 2021. Kysy lisää: [email protected] tai [email protected]. www.palasistaeteenpain.fi Teksti: Matleena Merta Kuva: Satu Mustonen Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 2/2021.