Psykiatriatalon rakentaminen KYSin pääsairaalan yhteyteen alkaa

KYSin Psykiatriatalo, havainnekuva
KYSin Psykiatriatalo, havainnekuva
18.03.2022 | Sosiaali- ja kuntatalous

KYSin psykiatriatalon rakentaminen on osa KYS Uudistuu -hanketta. KYS Uudistuu -hankkeen tavoitteena on varmistaa yliopistollisen sairaalan jatkuva toiminnallinen uudistuminen ja asiakaslähtöinen toiminnan kehittäminen osana toimitilojen uudisrakentamista ja peruskorjaamista.

Uudisrakennuksen lisäksi rakennusurakkaan kuuluu yhdystunnelin rakentaminen Psykiatriatalon ja Kaarisairaalan välille. Hankkeen kustannusarvio on 48,15 miljoonaa euroa. Psykiatriatalo valmistuu keväällä 2024.

Pääurakoitsijaksi valittiin sairaalarakennuksia Itä-Suomessa rakentanut Rakennustoimisto K. Tervo Oy. 

Psykiatriatalon rakennusurakka käsittää noin 16 000 brm²:n suuruisen uudisrakennuksen rakentamisen KYSin kampusalueelle pääsairaalan läheisyyteen sekä yhdystunnelin rakentamisen Psykiatriatalon ja Kaarisairaalan välille. Uudisrakennukseen tulee kahdeksan kerrosta, joihin sijoitetaan aikuis- ja nuorisopsykiatrian poliklinikka- ja vuodeosastotiloja. Lisäksi rakennukseen sijoittuvat sairaalakoulu ja Kuopion kaupungin lastensuojelun vaativan tuen ja arvioinnin yksikkö. 

Uudisrakennuksen rakentaminen käynnistyi helmikuussa 2022 tontin raivauksella, ja varsinainen rakentaminen aloitetaan maaliskuussa louhinta- ja maanrakennustöillä. Valmistuessaan Psykiatriatalo keskittää Kuopion alueen erikoissairaanhoidon mielenterveyspalvelut saman katon alle. 

Psykiatriatalo tarjoaa nykyaikaiset, turvalliset ja toimivat tilat potilaille, heidän läheisilleen ja potilaita hoitavalle henkilökunnalle. Psykiatriataloon sijoittuvat nuorten ja aikuisten vaativan tason mielenterveyspalvelut, jotka tällä hetkellä ovat hajallaan eri toimipisteissä, osin hyvin vanhoissa tiloissa. Psykiatriatalon palveluja tuotetaan myös tulevaisuudessa koko Pohjois-Savon hyvinvointialueen asiakkaiden parhaaksi.

Uusi Sydän -allianssi uudistamassa KYSiä

- Parhaillaan käynnissä oleva KYS Uusi Sydän 2025 -projektin 2-vaihe on laajuudeltaan noin 28 000 brm². Vaiheen on tarkoitus valmistua vuoden 2023 alussa. Tällä hetkellä sisävalmistusvaiheen työt ovat käynnissä, KYSin kiinteistöjohtaja Petri Pyy kertoo ja jatkaa:

- 2-vaiheeseen sijoittuu poliklinikkatiloja ja seitsemään kerrokseen vuodeosastotiloja. Vuodeosastoille tulee yhteensä koko projektin valmistuttua noin 400 sairaansijaa, joista valtaosa on yhden hengen potilashuoneita. 2-kerrokseen tulevat uudet kuvantamisen tilat.

KYS Uusi Sydän 2025 -uudistamisohjelmassa peruskorjataan Puijon sairaalan vanhimmat rakennusosat. Vanhan vuodeosastotornin yhteyteen rakennetaan vaiheittain 10-kerroksinen uudisrakennus, johon sijoittuu poliklinikkatiloja ja seitsemään kerrokseen vuodeosastoja. Lisäksi rakennukseen sijoittuvat mm. sydäntoimenpide- ja kuvantamisen tilat.

Hanke toteutetaan allianssina. Rakennuttaja on Pohjois-Savon sairaanhoitopiiri. Päätoteuttajana on Rakennusliike Lapti Oy.

Kokonaisuuden suunnittelu ja toteuttaminen on jaettu neljään eri vaiheeseen. Hanke käynnistyi vuonna 2018 vaiheella 1C1, joka otettiin käyttöön helmikuussa 2020. Vaiheen 1C2 rakentaminen alkoi maaliskuussa 2020.

Projektissa toteutettava uudisrakennusosa on laajuudeltaan n. 40 000 brm² ja peruskorjausosa n. 20 000 brm². Projektin kustannusarvio on n. 180 miljoonaa euroa.

Sairaalarakentamisessa käyttäjälähtöisen suunnittelun merkitys korostuu

Sairaaloiden rakentaminen, laajentaminen ja peruskorjaus on ainutlaatuinen mahdollisuus uudistaa käyttäjälähtöisesti sairaaloiden toiminnallisuutta, toimintamalleja ja prosesseja merkittävästi. Asiakas- ja käyttäjälähtöisyys toiminnallisuuden ja prosessien suunnittelussa osittain ratkaisee myös terveydenhuollon nykyisiä haasteita.

- Sairaalateknisen suunnittelun avainsanoja ovat avoin yhteistyö, sitoutuminen ja tiedonkulku projektin eri osapuolien kesken, jotta projektille asetetut tiukat tavoitteet täyttyvät. Sairaala rakennetaan palvelemaan käyttäjiä ja tulevaisuuden toimintaa, joten toiminnallinen suunnittelu on erittäin tärkeässä roolissa, Pyy korostaa.

Modernissa sairaalassa entistä enemmän tekniikkaa ja automaatioita

Pyy kertoo, että talotekniikan osuus sairaalarakentamisessa on merkittävä ja se muodostaa noin 30 % Uusi Sydän -projektin uudisrakennusosan kokonaiskustannuksista.

- Talotekniikan suunnittelun ja toteutuksen tavoitteena on taata hyvät sisäilmasto-olosuhteet sekä turvallinen ja terveellinen ympäristö uuteen sairaalarakennukseen. Talotekniikassa huomioidaan sairaalan toiminta ja käyttäjien tarpeet niin, että se myös mukautuu elinkaaren aikana tapahtuviin muutoksiin.

- Eri järjestelmien suunnittelussa ja vaihtoehtojen vertailussa korostuvat ympäristöystävällisyys ja energiatehokkuus elinkaaren aikana, jotka tukevat myös sairaanhoitopiirin tavoitteita. Erilaisten energiamuotojen käytön mahdollisuudet tutkitaan ja pyritään vaikuttamaan rakennusten käytön aikaiseen energiankulutukseen ja päästöihin.

Pyy mainitsee yhtenä esimerkkinä ympäristöystävällisestä ja energiatehokkaasta ratkaisusta Uusi Sydän- projektin kaikkien vaiheiden liittäminen kaukojäähdytykseen.

- Saimme jo faktatietoa alkuvuodesta 2020 1-vaiheessa valmistuneesta rakennusosasta, jossa 99 % uudistettujen tilojen käyttämästä jäähdytysenergiasta on peräisin Savilahden järvivedestä, joten tällä tiellä on hyvä jatkaa. Pitkän aikavälin suunnitelmana on liittää suurin osa KYSin kampuksen rakennuksista kaukojäähdytyksen piiriin, Petri Pyy selvittää.

www.psshp.fi

Kiinteistöhallinnon asiantuntemusta

KYSin Kiinteistöhallinto vastaa Pohjois-Savon sairaanhoitopiirin käytössä tai omistuksessa olevien kiinteistöjen omistamiseen, kehittämiseen ja hallintaan liittyvistä tehtävistä sekä KYSin investointisuunnitelman ja rakennushankkeiden toteuttamisesta. Lisäksi kiinteistöhallinto vastaa toimitilojen hallinnasta, käytön ohjauksesta, koordinoinnista ja kehittämisestä sekä KYSin ympäristöasioiden ohjeistamisesta. Kiinteistöhallinnossa työskentelee yli 20 kiinteistöalan ammattilaista.

Seuraavan vuosikymmenen aikana KYSistä tulee yksi Euroopan moderneimmista sairaalakeskuksista. Uudet toimintatavat, laitehankinnat ja panostukset henkilöstön osaamiseen takaavat KYSin aseman kehityksen kärjessä. Näin sairaala voi tarjota potilailleen parasta terveyspalvelua.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä