Säästöt vai vastuullisuus? Adapteon moduulirakennuksen avulla voit valita molemmat

Lahdessa Tiirismaan koulua on käyty useita vuosia siirtokelpoisissa tiloissa, ja nyt koulun moduulit on siirretty ja kunnostettu uuteen käyttötarkoitukseen. Kuva: Adapteo Finland
Lahdessa Tiirismaan koulua on käyty useita vuosia siirtokelpoisissa tiloissa, ja nyt koulun moduulit on siirretty ja kunnostettu uuteen käyttötarkoitukseen. Kuva: Adapteo Finland
25.04.2024 | Sosiaali- ja kuntatalous

Täydellisessä maailmassa kaikilla kunnilla ja sote-palvelujen tarjoajilla on aina käytössään oikea määrä osaavaa henkilökuntaa, tarpeisiin mitoitetut tilat sekä riittävät muut resurssit. Tosielämässä kaikkien resurssien kanssa joudutaan jatkuvasti tasapainoilemaan.

Ainakin tilojen osalta haasteisiin on kuitenkin tarjolla joustava ratkaisu: moduulirakentaminen. Se avaa kunnille ja sote-alueille mahdollisuuksia keventää veronmaksajien taloudellista kuormaa, pitää palvelut lähellä käyttäjiä ja tukea samalla Suomen ilmastotavoitteita.

Vantaan Kytöpuiston koulun väistötilaan Adapteo toteutti muun muassa täysimittaiset liikuntatilat. Kuva: Adapteo Finland

Tila, joka muuttuu tarpeen mukaan

Moduulirakennusten puolesta puhuvat monet järkisyyt. Kun perinteiset, kiinteästi tiettyyn paikkaan ja tarpeeseen pystytetyt rakennukset ikääntyvät, niihin alkaa usein kertyä erilaisia ongelmia ja lisäkuluja. Vuosien kuluessa ja tilanteiden muuttuessa niistä on tullut väärän kokoisia, ne sijaitsevat väärässä paikassa, eivät enää vastaa käyttäjien tarpeisiin tai ovat ainakin ison remontin tarpeessa.

– Muunneltavat, modulaarisesti rakennetut tilat on suunniteltu toimimaan juuri päinvastoin: ratkaisemaan erilaisia tilaongelmia. Moduulirakennuksia voi laajentaa, pienentää, muunnella ja siirtää joustavasti, muuttuvien tarpeiden mukaan. Moduuleja voidaan myös liittää olemassa oleviin rakennuksiin, kertoo Adapteo Finlandin toimitusjohtaja Tuomas Vaalto.

Vaalto toteaa, että esimerkiksi asiakkaan näkökulmasta nykyaikainen moduulirakennus ei eroa normaalista rakennuksesta juuri muilta osin kuin että se on siirrettävä ja sen muuntojoustavuus säilyy korkealla tasolla koko elinkaaren ajan.

– Modulaarinen rakennusjärjestelmä on oikeastaan rinnakkainen runkojärjestelmä verrattuna esimerkiksi betonielementteihin. Muuntojoustavuuden merkityksen kasvaessa monet ovatkin alkaneet kilpailuttaa rakennukset niin, että ne on mahdollista toteuttaa myös modulaarisesti.

Kuntien ja hyvinvointialueiden tilatarpeet voivat tuntua vaativalta palapeliltä koottavaksi. Nastolan sote-keskuksen palvelut pystyttiin siirtämään sujuvasti viihtyisiin väistötiloihin ilman palvelukatkoksia. Kuva: Adapteo Finland

Lisää joustavuutta ja taloudellista ennustettavuutta

Moduulirakennukset tuovat lisää ennustettavuutta tiloista aiheutuviin kuluihin. Yleensä asiakas vuokraa moduulirakennukset tietyksi ajaksi, joten kustannukset pystytään ennakoimaan koko sopimuskauden ajalta. Kunnan tai sote-alueen ei tarvitse kantaa esimerkiksi yllätysremonttien aiheuttamaa taloudellista riskiä, koska moduulit omistava yritys vastaa rakennusten huolloista ja korjauksista.

Moduulirakennukset helpottavat osaltaan myös julkisen sektorin korjausvelkaa. Ne soveltuvat erinomaisesti muun muassa kohteisiin, joiden pitkäaikaisesta tarpeesta ollaan epävarmoja. Asiakkaat voivat tarpeidensa mukaan päättää, kuinka pitkäksi aikaa tiettyä rakennusta tarvitaan tietyssä paikassa ja tarkoituksessa.

– Rakennuksen käyttötarkoitusta voidaan myös vaihtaa – jos esimerkiksi päiväkodille ei ole enää tarvetta, sen voi muuttaa vaikka palveluasumisen yksiköksi. Ja jos tiloille ei kymmenen vuoden kuluttua ole enää lainkaan käyttöä, vuokramallilla hankitut rakennukset voidaan siirtää kunnostettuina seuraavalle asiakkaalle, Vaalto sanoo.

Adapteon muunneltavat rakennukset voidaan varustaa ja muokata moneen eri käyttöön sopiviksi. Esimerkiksi terveydenhuollon puolella Adapteon rakennusten avulla voi tehdä omat tilat niin neuvolalle, laboratoriolle kuin kokonaiselle terveysasemalle. Vuosien varrella Adapteo onkin toimittanut terveydenhuoltoon monenlaisia tilaratkaisuja, jotka ovat muun muassa turvanneet hammashoitolan pysymisen omalla kylällä, lähellä palveluiden käyttäjiä.

– Olemme asiakkaan tukena koko prosessin läpi aina tarpeiden tunnistamisesta rakennuslupien hakuun, energiamuodon valintaan sekä rakennuksen käytönaikaiseen huoltoon ja lopulta rakennuksen purkamiseen tai käyttötarkoituksen muuttamiseen toiseksi, Vaalto korostaa.

Muonion kunta valitsi modulaarisen, siirtokelpoisen ratkaisun hoivayksikön tiloiksi. Kuva: Adapteo Finland

Moduulirakennus on vastuullinen vaihtoehto

Rakennusten muuntojoustavuuden merkitys kasvaa lähivuosina huomattavasti. Suomi pyrkii olemaan hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, ja muutosta vauhdittaa muun muassa vuoden 2025 alussa voimaan astuva rakentamislaki. Uusi laki vahvistaa rakentamisen kiertotaloutta ja ohjaa huomioimaan rakennuksen koko elinkaaren aikana syntyvät ilmastohaitat ja -hyödyt.

Vielä tällä hetkellä rakentaminen on yksi suurimmista kasvihuonekaasujen tuottajista. Vaalto huomauttaa, että hiilineutraaliuden ja muuttuvan lainsäädännön edellyttämiin tavoitteisiin on vaikea päästä ilman puurakenteisia, kierrätettäviä moduuleja.

– Moduulirakenteisissa projekteissa kestävän kehityksen ja kiertotalouden periaatteet toteutuvat; rakenteet on tehty puusta, kaikki jätteet kierrätetään ja itse rakennukset on varta vasten suunniteltu uudelleenkäytettäviksi. Vuokra-ajan jälkeen rakennus on mahdollista purkaa ja siirtää muualle uuteen käyttöön.

adapteo.fi

Facebook | LinkedIn

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä