UNA Oy auttaa ratkomaan sote-alan ongelmia digitalisaation avulla

Facebook
20.04.2023 | Sosiaali- ja kuntatalous

Kehitysyhtiö UNA:n ratkaisut varmistavat, että sosiaali- ja terveydenhuollon tietojärjestelmät toimivat yhteen ja tieto kulkee tehokkaasti ammattilaisten välillä.

UNA:n kehittämät digitaaliset ratkaisut mahdollistavat mm. asiakastietojen kattavan tarkastelun yhdellä silmäyksellä. Inhouse-periaatteella toimiva UNA Oy toimii hyvinvointialueiden yhteisenä kehitysyhtiönä. Yhtiön tarkoituksena on keskittää omistajiensa asiantuntijuutta sekä ratkaisukehitystä.

– Parannamme sote-toimintaa tiedon liikkumisen ja digitalisaation kautta niin, että tieto kulkisi asiakkaan mukana. Samalla kansalaisen saama palvelukin paranee, toimitusjohtaja Katja Rantala kertoo.

Rantalan mukaan tiettyjä yksinkertaisia työtehtäviä digitalisoimalla voidaan osaltaan vastata myös kasvavaan henkilöstötarpeeseen.

Asiakasomistajiensa lisäksi, UNA tekee tiivistä yhteistyötä kansallisen viranomaiskentän kanssa ja pyrkii löytämään sitä kautta parhaita ratkaisumalleja kiperiin kysymyksiin sote-tiedon liikkuvuuteen ja digitalisaatioon liittyen. Vuosia jatkuneen monenkeskisen yhteistyön seurauksena UNA on kehittänyt keskeisiä ratkaisuja toimialalle, jotka on rakennettu omistaja-asiakkaiden tarpeiden pohjalta. Ratkaisuilla turvataan tiedon liikkuvuus.

UNA:n kehittämiin digitaalisiin ratkaisuihin kuuluu mm. Lomake UNA, joka näyttelee tärkeää roolia viranomaisten sote-lomakkeiden digitalisaatiossa. Lomake UNA on nostanut viranomaislomakkeiden kokonaisdigitalisaation kahdesta kymmeneen prosenttiin.

– Lomake UNA vastaa sote-viranomaisten lomaketarpeisiin, esimerkkinä vaikkapa digitaalinen ajokykytodistus. Tiedon liikkuvuus ja digitalisaatio ovat myös hyvinvointiuudistuksen tavoitteita, joita meidän tarjoamat ratkaisut tukevat, Rantala mainitsee

Kaikki tieto yhdellä silmäyksellä

Ydin ja Tilannekuva UNA keräävät tietoa yhteen eri tietolähteistä, Kanta-arkistoa hyödyntäen. Tilannekuva-sovelluksen kautta UNA tarjoilee ammattilaiselle laajan näkymän asiakkaan tilanteeseen.

– Näkymään tulostuu henkilötunnuksen perusteella kaikki diagnostiikat, käynnit sekä sote-puolen yhtenäisen näkymän kautta myös asiakkaan kotona olevat palvelut, Rantala kertoo.

Heti saatavilla olevat tieto helpottaa palvelutilannetta ja säästää merkittävästi aikaa itse asiakastyöhön. Näin esimerkiksi paljon palveluita käyttävien ihmisten tilanteeseen päästään paneutumaan paljon nopeammin.

Tilannekuva UNA tarjoaa hyvin laajan luvitusmenettelyyn perustuvan tietonäkymän, jonka Ydin UNA mahdollistaa.

– Olemme ensimmäisenä Suomessa toteuttaneet tällaisen suostumusmenettelyn, Rantala mainitsee.

Ydin UNA -ratkaisu vastaa ammattilaisten tiedon tarpeeseen. Se kokoaa yhteen sosiaali- ja terveyshuollon asiakas- ja potilastiedot eri tietojärjestelmistä. Tiedot näkyvät yhdessä näkymässä Tilannekuva UNA -sovelluksen kautta.

Monenkeskistä yhteistyötä

UNA on mukana työryhmissä, joissa pohditaan sote-tiedonhallinnan ja tietojärjestelmien tulevaisuutta. Hyvinvointialueet ovat mukana tässä pohdinnassa hyvin vahvasti ja hyödyntävät koottua tietoa sekä jo tehtyä työtä.

– UNA ei ole perinteinen ICT-toimittaja, vaan toiminta perustuu omistaja-asiakkaiden ja näiden sidosryhmätoimijoiden kanssa tehtävään yhteistyöhön. Yhtiöllä ei ole sinänsä tarvetta keksiä omia kaupallisia tuotteita, vaan yhteistyön tuloksena syntyviä asioita viedään hyvinvointialueiden tueksi, kehitysjohtaja Juha Rannanheimo kertoo.

UNA-ratkaisujen kehittämisen lisäksi, yhtiö on asiantuntija- ja kehitysyhtiön roolissa tarjoamassa tulevaisuuteen liittyviä tulokulmia sekä jakamassa tietoa.

– Olemme myös asiantuntijayhtiö, joka tukee tulevaisuuden suunnittelua hyvinvointialueilla. Pyrimme toimimaan mahdollistajan roolissa, ettei jokaisen tarvitsisi lähteä ratkaisemaan yhteisiä haasteita yksin, vaan työtä tehtäisiin yhdessä, Rannanheimo toteaa loppuun.

www.unaoy.fi

Twitter

LinkedIn

YouTube

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä