Pyydä tarjous

SOS-Lapsikylä kumppaniksi kunnille kokonaisvaltaisen muutoksen luomiseksi lapsi- ja perhepalveluihin

Digipalvelut
01.10.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

SOS-Lapsikylä tarjoaa tukea valtakunnallisesti monenlaisiin lasten ja perheiden avuntarpeisiin. SOS-Lapsikylällä on yli 50 vuoden kokemus lastensuojelutyöstä Suomessa. SOS-Lapsikylän monipuoliset lastensuojelupalvelut muodostavat laadukkaan ja tutkitusti vaikuttavan kokonaisuuden. SOS-Lapsikylä räätälöi palveluita joustavasti niin, että jokainen asiakas saa juuri oikeanlaista tukea omaan yksilölliseen tilanteeseensa.

SOS-Lapsikylän monipuoliset palvelut mahdollistavat se, että tuen piirissä olevat lapset ja perhe voivat tarvittaessa helposti siirtyä palvelusta toiseen. SOS-Lapsikylän lastensuojelutyö on moniammatillista ja SOS-lapsikyläyhteisön vahvasti tukemaa. Tavoitteena on saada aikaan pysyviä muutoksia lasten ja perheiden hyvinvointiin. Palvelujen vaikuttavuuden mittaamisessa SOS-Lapsikylä on edelläkävijä Suomessa.

SOS-kumppanuus on kehittämistyötä, jonka avulla perheiden hyvinvointi lisääntyy ja palvelujärjestelmän kustannukset saadaan hallintaan

Kehittämiskumppanina SOS-Lapsikylä auttaa kuntia ja maakuntia parantamaan johtamista, toimintakulttuuria ja palveluiden vaikuttavuutta ja kehittämiskumppanuuden kautta saa parhaan mahdollisen lapsiperheiden tuen olevan kokonaisvaltaista, oikea-aikaista ja asiakkaiden tarpeisiin perustuvaa.

Lapsikylät tarjoavat tukea ja palveluita valtakunnallisesti

Lapsikylät ovat SOS-Lapsikylän toimipisteitä, joista käsin mahdollistetaan vahva tuki valtakunnallisesti tuotettuihin palveluihin. Lapsikylät toimivat aktiivisesti alueillaan ja tarjoavat paljon yleishyödyllistä toimintaa, joka hyödyttää koko lähiyhteisöä.

Tukea lapsille ja perheille mahdollisimman varhaisessa vaiheessa

SOS-Lapsikylän tavoitteena on, että vaikeuksia kohtaavat lapsiperheet saavat tarvitsemansa avun ja tuen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ja lapset saisivat elää omien vanhempiensa kanssa.

Perhekumppani™-palvelu kohentaa todetusti perheiden hyvinvointia ja ehkäisee tehokkaasti tulevaisuuden kalliita korjaavia palveluja.

Perhekumppani™-palvelu on tarkoitettu esimerkiksi paljon apua tarvitseville perheille, jotka eivät ole hyötyneet saamastaan tuesta. Perhekumppani™ on tehokas tapa auttaa perhe yksilöllisissä haasteissa parhaiten toimivan tuen piiriin. Palvelu tuottaa tietoa perheen hyvinvoinnin muutoksista. Lapset SIB -ohjelmissa Perhekumppani™-palvelun osana toimii E-kumppani™. E-kumppani™ tarjoaa perheille etäyhteyksien välityksellä tukea intensiivisemmän Perhekumppani™-palvelun tarjoaman tuen päätyttyä. Tällä hetkellä Perhekumppani™-palvelut toimivat Helsingissä, Varkaudessa, Vantaalla, Lohjalla ja Kemiönsaarella.

Lähde/lisätiedot: SOS-Lapsikylä

SOS-Lapsikylä on lapsen oikeuksia edistävä kansainvälinen lastensuojelujärjestö, jonka tavoite on, että jokainen lapsi ja nuori saa tarvitsemansa tuen kasvaakseen mahdollisuuksiensa mittoihin. SOS-Lapsikylä on voittoa tavoittelematon lastensuojelun asiantuntija ja palveluntuottaja, joka tarjoaa apua ja laadukkaita palveluita kunnille ja perheille.

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 3/2021.