SOTETIE näyttää reitin jatkuvan oppimisen maailmaan

Facebook
06.10.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Sote-alan ammattilaisen jatkuvan oppimisen tiekartta -hanke (lyhyemmin SOTETIE) vastaa sosiaali- ja terveysalan muuttuvaan osaamistarpeeseen, jonka taustalla on sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaympäristön ja asiakkaiden palveluntarpeen muutos. Tähän muutokseen vaikuttavat mm. digitalisaatio, asiakkaiden omaehtoinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen ja niukkenevat resurssit.

– Hankkeen tarkoituksena on saada jatkuvaa oppimista sote-alalla sujuvammaksi. Jatkuvassa pyörteessä olevassa työelämässä on oleellista koulutuksen oikea-aikaisuus ja vaivaton tavoitettavuus, kiteyttää projektinjohtaja Päivi Tikkanen Savonia-ammattikorkeakoulusta.

Hankeen päätoteuttaja on Savonia-AMK, kestoaika 2019–2021 ja rahoittajina ESR ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeessa on mukana 16 korkeakoulua eri puolilta Suomea. Yhteistyökumppaneina hankkeessa ovat työelämän organisaatiot, jotka edustavat laajasti sosiaali- ja terveysalan palveluntuottajia.
– Hankkeessa on työelämä vahvasti mukana. Olemme järjestäneet työpajoja, keränneet tietoa kyselyillä ja haastatteluilla ja muutenkin pyrkineet osallistamaan sote-alan organisaatioita hankkeeseen.

Sivusto julkaistaan pian osoitteessa sotetie.fi

Hankkeessa on kehitetty sähköinen tiekartta, SOTETIE-sivusto, joka tukee sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten työelämälähtöistä jatkuvaa oppimista. Sivusto julkaistaan marraskuun alussa osoitteessa sotetie.fi.

– SOTETIEllä oppimisen kehittäminen kohdistuu sote-alan geneerisiin eli yhteisiin osaamisiin. Kun koulutustarve ilmenee, ei tarvitse lähteä selaamaan kaikkien opinahjojen tarjontaa, vaan kaikki löytyy SOTETIE-sivustolta, Päivi Tikkanen kuvailee.

– Sivusto palvelee sekä organisaatioiden että yksilöiden tarpeita. Se on hyvä apuväline esihenkilöille, jotka saavat sen kautta mahdollisuuden tarjota työntekijöille koulutusmahdollisuuksia ja pystyvät paremmin ohjaamaan koko työyhteisön osaamisen kehittämistä. SOTETIE-sivuston kautta voi kätevästi löytää esimerkiksi asiakaspalveluosaamisen perusteet verkkokurssina koko työyhteisölle.

Monipuolinen ja dynaaminen sisältö

Sivustolla on ensinnäkin jatkuvan oppimisen osio, joka sisältää SOTETIE-hankkeessa koottua tietoa jatkuvan oppimisen johtamisesta ja suunnittelusta. Osio on suunnattu lähinnä organisaatioiden esihenkilöille ja korkeakouluille. Sisällöntuotannossa on hyödynnetty mm. hankkeessa tehtyjen tutkimusten tuloksia.
– Osioon tulee myös uudenlainen jatkuvan oppimisen malli tulevaisuuden laajentuvien ja uudistuvien tehtävänkuvien edellyttämän erikoisosaamisen koulutusten toteuttamiseksi, Päivi Tikkanen kertoo.

Toinen sivuston osio on yhteiset osaamiset, joita on jo aiemmissa hankkeissa tunnistettu 11. Osaamisia ovat esim. asiakaslähtöisyysosaaminen ja palvelujärjestelmäosaaminen.
– Kukin osaaminen on esitelty ja osaamiseen liittyvät korkeakoulujen NQF-tasot on samalla selkeästi määritelty.

Liikkeelle osaamisen arvioinnista

Osaamisen kehittämisen lähtökohdaksi SOTETIE-sivusto tarjoaa arviointipysäkin, jossa henkilö voi näppärästi tehdä itsearvioinnin osaamisestaan. Arvioinnin osiot ovat (1) asiakastyöosaaminen, (2) palveluiden ja työn kehittämisosaaminen sekä (3) työntekijyyden ja yhteistoiminnan muutososaaminen. Näitä peilataan alempien ja ylempien korkeakoulututkintojen osaamisen tasoihin.

Itsearvioinnin tekeminen hoituu tutuilla 1–5-valinnoilla. Arviointipysäkki laskee ja näyttää vastausten keskiarvot sekä antaa myös tekstimuotoista palautetta osaamisesta ja vinkkejä osaamisen kehittämiseen. Pisteenä i:n päälle tulee linkki koulutushakuun.
– Arvioinnin tekeminen ei ole välttämätöntä, koulutushaku löytyy SOTETIE-sivustolla muutenkin. Tietosuojasyistä SOTETIE ei muodosta rekistereitä osaamisen arvioinnin vastauksista, Tikkanen mainitsee.

Koulutushaku toimii Opintopolun kautta

Päivi Tikkanen muistuttaa, että SOTETIEn koulutushaussa ovat mukana kaikki Suomen korkeakoulut, sillä haku hyödyntää valtakunnallista Opintopolku.fi-palvelua.
– Sinne täydentyy lähitulevaisuudessa myös kaikkien ammattikorkeakoulujen tarjonta. Opintopolun kautta voi sujuvasti hakeutua kiinnostaviin opintoihin.

SOTETIE-sivustoa ylläpidetään hankkeen päätyttyä vähintään viisi vuotta. Sivuston laajentaminen tai hyödyntäminen muissa hankkeissa on täysin mahdollista.
– Sivuston oma tietosisältö ei juurikaan vaadi päivittämistä. Vaihtuva koulutustarjonta tulee aina ajan tasalla olevasta Opintopolusta. Osa SOTETIEn sisällöstä julkaistaan myös ruotsiksi.

blogi.savonia.fi/sotetie/

Tervetuloa SOTETIE-hankkeen loppuseminaariin 10.11.2021

Tule kuulemaan jatkuvan oppimisen uusista tuulista sote-alalla! Seminaarissa aikana käsitellään laajasti päivän teemaa sekä hankkeen tulosten että eri sotesektoreiden toimijoiden näkökulmista. Lisäksi taukojen aikana voit tutustua hankkeen konkreettisiin tuotoksiin tarkemmin.

Loppuseminaari järjestetään ke 10.11.2021 klo 8.30–15.00 Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan kampuksella (Ratatie 22, VANTAA). Voit osallistua myös etäyhteydellä. Tilaisuus on maksuton. Ilmoittaudu 20.10.2021 mennessä täällä: https://events.savonia.fi/sotietie.

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 3/2021.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä

Muita uutisia