Suomessa on laskennallisesti yli 440 000 vammaista naista

Facebook
01.10.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Vammaisten naisten valtakunnallinen yhdistys Rusetti ry:n tavoitteena on edistää kaikkien vammaisten tyttöjen ja naisten hyvinvointia, unelmien toteuttamista ja voimaantumista. VEERAn päätavoite on varmistaa vammaisiksi tytöiksi ja naisiksi identifioituville mahdollisuuksia vertaisuudesta voimaantumiseen. Hankkeessa tullaan tukemaan tyttöjä ja nuoria naisia omanarvontunnon ja itseilmaisun kanavien löytämiseen, jotta yhä useampi vammainen nuori nainen voi löytää itselleen vertaistukea ja esikuvia.

VEERA-hankkeessa koulutetaan myös vertaisäitejä, jotka voivat oman kokemuksensa kautta tukea uusia äitejä ja äitiydestä haaveilevia. Äitiys ja vanhemmuus on liian monelle vammaiselle naiselle saavuttamattomalta tuntuva haave. VEERA pureutuu myös hyvinvoinnin lisäämiseen ikääntyvien naisten keskuudessa. Tiedon välittämisen, toimintavinkkien jakamisen ja yhteisön rakentamisen kautta voidaan lisätä ymmärrystä omasta hyvinvoinnista ja sen merkityksestä omaan elämään.

– Hanke tukee myös naisten omia polkuja johtajuuteen. On korkea aika sille, että vammaiset naiset oppivat puolustamaan oikeuksiaan ja nousemaan johtopaikoille yhteiskunnassa ja omassa elämässään, projektipäällikkö Anni Täckman toteaa.

Kolmen hankevuoden aikana tullaan järjestämää koulutuksia, kursseja ja toimintaa tytöille ja nuorille, äideille ja äideiksi haluaville, ikääntyville, sekä johtajuudesta ja muutoksen tekemisestä kiinnostuneille.

– Kaikkein tärkeintä on, että voimme yhdessä rakentaa Suomeen vahvempaa yhteisöä vammaisille naisille, josta voi saada tukea toisilta ja mahdollisuuksia tukea muita, projektisuunnittelija Jaana Tiiri painottaa.

VEERA-hankkeelle ja Rusetti ry:n toiminnalle on todellinen tarve

Laskennallisesti arvioituna, Tiirin mukaan Suomessa olisi yli 440 000 vammaista naista.

– Vammaisten naisten laskennallinen osuus koko Euroopan naisväestöstä on 16 %, joka tarkoittaisi noin 40 miljoonaa naista. Vammaisuus on laaja käsite, se ei tarkoita pelkästään liikunta- tai kehitysvammaa, vaan se sisältää myös esimerkiksi aisti- ja neuropsykologisia vammoja. Vammaisia henkilöitä on todella paljon, mutta samalla me olemme todella näkymätön ihmisryhmä.

VEERA-hankkeessa kohderyhmän vammaiset naiset kohtaavat moniperusteista syrjintää, jolla tarkoitetaan syrjintää, joka kohdistuu useampaan syrjintäperusteeseen samassa ihmisessä. Erilaisten syrjinnän muotojen kohdistuessa samoihin ihmisiin on syrjinnän kokemukset totaalisempia, joten kyseessä on ihmisryhmä, joka todella tarvitsee tällaista työtä.

VEERA-hanke käsittää neljä eri kohderyhmää tai teema-aluetta, joiden parissa toimitaan kolmen vuoden aikana.

– Itsetunnon ja omanarvon tukeminen on tavoitteena erityisesti meidän tyttöjen ja nuorten naisten toiminnassa, jossa kohderyhmänä alle 30-vuotiaat. Ensimmäisen puolentoista vuoden aikana olemme koonneet aktiivisen kokemustoimijoiden ja suunnittelijoiden porukan, joka koostuu vammaisista nuorista naisista. Olemme järjestäneet viikonlopun mittaisia leirejä ja kuukausittaisia pienempiä etätapaamisia halukkaille. Tapahtumissa ollaan käsitelty itseilmaisua, oman äänen löytämistä, sen käyttämistä ja omien mielipiteiden esille tuomista. Olemme käsitelleet omakuvaa, itsetunnon ja kehopositiivisuuden kautta myös omaa identiteettiä.

Tulevassa tapahtumassa on tarkoitus Tiirin mukaan käsitellä omaa seksuaalisuutta ja omia ihmissuhteita. Omaa identiteettiä suhteessa muihin ihmisiin.

Vammaisille äideille ja äideiksi haluaville

– Olemme kouluttaneet vammaisia vertaisäitejä ja teemme myös äitiysopasta, joka vastaa vammaisen äidin erityiskysymyksiin sekä laajemminkin koko vanhemmuuden prosessiin. Kuluvan syksyn aikana tätä kokonaisuutta aletaan markkinoimaan meidän kohderyhmille, Täckman toteaa.

Valmistuva opas on suunnattu erityisesti vammaisille äideille ja äideiksi haluaville, mutta myös ammattilaisille, jotka toimivat heidän kanssaan.

– Edellä mainittujen kohderyhmien lisäksi jäljellä olevat kaksi kohderyhmää tulevat vuoroon myöhemmin hankekaudella, Tiiri lisää.

Kaikki hankkeen kautta käynnistetyt toiminnallisuudet tulevat jatkamaan Rusetti ry:n alaisuudessa myös hankkeen päätyttyä.

veerahanke.fi ja rusettiry.fi

Facebook

Instagram

Twitter

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 3/2021.

Haluatko oman yrityksen esille tähän?

Ota yhteyttä