Pyydä tarjous

Taide- ja toimintakeskus kulttuurihistoriallisessa ympäristössä

Digipalvelut
01.10.2021 | Sosiaali- ja kuntatalous

Kaarisilta ry on vuonna 1986 perustettu valtakunnallinen yhdistys. Se ylläpitää erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden taide- ja toimintakeskusta kulttuurihistoriallisesti arvokkaassa Erstan kartanossa Nastolassa. Toiminta Kaarisillassa perustuu elämän ja yksilön kunnioittamiseen, eettisiin, esteettisiin ja perinteisiin arvoihin. Kartanon kaunis ja viihtyisä luontoympäristö luo toiminnalle harmonisen oppimisympäristön.

- Kaarisilta toteuttaa kulttuuripainotteista ohjattua päiväaikaista toimintaa, kuvataiteen ja musiikin ammatillisiin perustutkintoihin johtavaa koulutusta sekä ammatillisiin opintoihin valmentavaa koulutusta vaativan erityisen tuen opetuksena. Lisäksi Kaarisilta ry järjestää monipuolisesti musiikki- ja kuvataidetapahtumia. Niistä esimerkkinä Kaarisilta Biennale -kuvataidenäyttely, joka järjestettiin menneenä kesänä jo viidettä kertaa. Vuonna 2014 Kaarisilta ry sai toiminnastaan vammaisten ihmisten hyväksi kulttuuriministerin myöntämän Suomi-palkinnon. Tällä hetkellä ammatillisessa koulutuksessa on noin 40 opiskelijaa ja päiväaikaiseen toimintaan osallistuu noin 70 henkilöä päivittäin. Yhdistys myös työllistää 45 työntekijää, kertoo toiminnanjohtaja Marju Markkanen.

Kulttuuria, opetusta ja elämyksiä

Yhdistys on järjestänyt jo yli 30 vuoden ajan toimintaa erityistä tukea tarvitseville henkilöille Erstan kartanon tiloissa. Keskeisiä toimintamuotoja ovat kuvataide, käsityö, keramiikka, musiikki ja liikunta.

- Erstan kartanon arkkitehtonisesti merkittävä päärakennus ja tiivis, useita rakennuksia ja puiston sisältävä pihapiiri muodostavat erinomaisen oppimisympäristön. Esimerkiksi Engel Makasiini kunnostettiin vuonna 2009 nykyiseen käyttöön taidenäyttely- ja konserttitilaksi. Tilaa käytetään myös opetustilana, sanoo Marju Markkanen.

Markkanen korostaa Kaarisillan toiminnan ja opetuksen monimuotoisuutta ja mahdollisuutta luovaan työhön.

- Taidekäsitöissä opiskelijaa kannustetaan ideointiin sekä omaan, luovaan taiteelliseen ilmaisuun. Käsityön työskentelyprosessi kehittää ongelmanratkaisutaitoja, keskittymiskykyä, pitkäjänteisyyttä sekä motorisia valmiuksia. Työskentelyn tavoitteena on tuottaa onnistumisen kokemuksia sekä kehittää osaamista edelleen.

Kaarisillan musiikkitoiminta on käytännönläheistä ja siinä kehitetään ja ylläpidetään laulutaitoa sekä ryhmässä että yksin. Musiikin teoriaa opiskellaan nuotein, kuvionuotein ja solmisaation avulla. Sointumaailmaa harjoitellaan esimerkiksi 5-kielistä kanteletta, pianoa ja ukulelea soittamalla.

Kuvataidetoimintaan osallistuvalla on mahdollisuus perehtyä monipuolisesti erilaisiin materiaaleihin ja tekniikoihin. Ohjaajina toimivat ammattitaiteilijat. Ohjaus on vuorovaikutteista luovaa työtä, jossa taiteentekijän oma ilmaisu on keskiössä.

www.kaarisilta.fi

Artikkeli on julkaistu Sosiaali- ja kuntatalous -lehdessä 3/2021.